Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 18 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 1: Câu nào đúng, câu nào sai?

Bumbii Em làm được những gì? trang 18 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Dựa vào cách viết số thành tổng các nghìn, trăm, chục và đơn vị, em quan sát tranh rồi xác định các câu đúng, câu sai.
a) Quan sát hình ta thấy có 2 tấm thẻ 1000, 1 tấm thẻ 100, 3 tấm thẻ 10, 3 tấm thẻ 1. Như vậy số gồm 2 nghìn, 1 trăm, 3 chục, 3 đơn vị.
Ta viết:  2 133 = 2 000 + 100 + 30 + 3
Vậy câu a đúng.

Tương tự, em kiểm tra các câu b, c, d.
b)    5 960 = 5 000 + 900 + 60. Vậy câu b đúng.
c)    7 407 = 7 000 + 400 + 7. Vậy câu c sai.
d)    9 090 = 9 000 + 90. Vậy câu d đúng.

Bài 2: Chọn ý trả lời đúng.
a) 700 +  .?.  = 1 600

A. 2 300   B. 900       C. 1 300

b)  .?.  + 7 350 = 9 500

A. 2 150   B. 2 250     C. 2 850

c)  8 000  –  .?.  = 600

A. 8 600   B. 8 400     C. 7 400

d)  .?.  – 4 730 = 5 170

A. 9 900  B. 10 000  C. 440

Hướng dẫn giải

a) Muốn tìm số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại:
1 600 – 700 = 900
Vậy em chọn B

b) Muốn tìm số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại:
9 500 – 7 350 = 2 150
Vậy em chọn A

c) Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu:
8 000 – 600 = 7 400
Vậy em chọn C

d) Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ:
5 170 + 4 730 = 9 900 
Vậy em chọn A

Bài 3: Đặt tính rồi tính.
a) 6 381 + 1 071
b) 833 + 1 548
c) 5 486 – 2 485
d) 2 617 – 1 909

Hướng dẫn giải
Em lần lượt viết phép cộng sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. Sau đó thực hiện phép tính cộng, trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Kết quả của các phép tính như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 18 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 4: Thay dấu .?. bằng dấu phép tính thích hợp (+, – , x, 🙂
a) 200 × 5 .?. 800 = 200
c) 1000 : 2 .?. 500 = 0
b) 200 : 5 .?. 800 = 840
d) 5 000 × 0 .?. 8 = 0

Hướng dẫn giải
Nếu biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia, ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước. Em tính nhẩm kết quả các phép tính rồi viết dấu thích hợp cho phép tính đó.

Câu a: Ta có: 200 × 5 = 1 000
Mà 1 000 – 800 = 200
Nên ta cần điền dấu  –  vào ô trống

Câu b: Ta có: 200 : 5 = 40
Mà 40 + 800 = 840
Nên ta cần điền dấu + vào ô trống

Câu c: Ta có: 1000 : 2 = 500
Mà 500 – 500 = 0
Nên ta cần điền dấu – vào ô trống

Câu d: Ta có: 5 000 × 0 = 0
Mà 0 × 8 = 0
Nên ta có thể điền dấu × vào ô trống

Ta điền như sau:
a) 200 × 5 – 800 = 200                               
b) 200 : 5 + 800 = 840
c) 1000 : 2 – 500 = 0                                 
d) 5 000 × 0 × 8 = 0 

Bài 5: Trong một đợt dịch bệnh, Nhà nước đã cung cấp lương thực cho các gia đình khó khăn ở một khu vực. Lần thứ nhất cung cấp 2 350 kg gạo, lần thứ hai ít hơn lần thứ nhất 450 kg gạo. Hỏi cả hai lần khu vực đó đã được cung cấp bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bumbii Em làm được những gì? trang 18 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Số gạo lần thứ hai được cung cấp = Số gạo lần đầu được cung cấp – 450 kg
Số kg gạo cả hai lần được cung cấp = Số gạo lần đầu được cung cấp + Số gạo lần thứ hai được cung cấp

Bài giải
Lần thứ hai khu vực đó được cung cấp số kg gạo là:
2 350 – 450 = 1 900 (kg gạo)
Cả hai lần khu vực đó được cung cấp số kg gạo là:
2 350 + 1 900 = 4 250 (kg gạo)
Đáp số: 4 250 kg gạo.

Bài 6: Số?

Tuyến đường sắt Bắc – Nam (Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh) đi qua nhiều tỉnh và thành phố, trong đó có thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An).

Bumbii trang 18 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Ta có: Vinh – Thành phố Hồ Chí Minh = Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh trừ đi Hà Nội – Vinh:
1 726 – 319 = 1 407 (km)

Vậy ta cần điền số 1 407 vào ô trống

Tuyến đường sắtChiều dài
Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh1 726 km
Hà Nội – Vinh319 km
Vinh – Thành phố Hồ Chí Minh1 407 km

Xem bài giải trước: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
Xem bài giải tiếp theo: Tháng – Năm
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x