Bài 12. Thuật toán, chương trình máy tính SBT

Thuật toán, chương trình máy tính SBT 8 trang 64 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 12. Thuật toán, chương trình máy tính.

Bài tập

Câu 1

Ghép nối các bước mô tả thuật toán tính chu vì hình tròn với bán kính r nhập từ bàn phím ở cột bên trái với các lệnh, khối lệnh Scratch tương ứng ở cột bên

phải cho phù hợp.

Thuật toán tính chu vi hình trònCác lệnh, khối lệnh Scratch
1) Nhập số đo bán kính hình tròn r.
2) Tính chu vi hình tròn theo công thức chuvi = 2 x 3.14x r.
3) Thông báo kết quả chuvi.
a)
b)
c)

Đáp án: 1 – b; 2 – a; 3 – c.

Câu 2

Sắp xếp các lệnh, khối lệnh dưới đây theo đúng thứ tự các bước của thuật toán tính chu vi, diện tích hình tròn với bán kính r nhập từ bàn phím.

a)

b)

c)

d)

e)

Thuật toán tính chu vi, diện tích hình tròn.

1) Nhập số đo bán kính hình tròn r.

2) Tính chu vi hình tròn theo công thức chuvi= 2 x 3.14 x r.

3) Tính diện tích hình tròn theo công thức dientich = 3.14 x r x r.

4) Thông báo kết quả chu vi.

5) Thông báo kết quả diện tích.

Đáp án: 1 – b; 2 – a; 3 – c; 4 – e; 5 – d.

Câu 3

Ở câu 2, sau khi sắp xếp ta được chương trình tính chu vi, diện tích hình tròn với bán kính r nhập từ bản phím. Em hãy cho biết:

a) Người dùng cần tạo những biến nào trong chương trình?

b) Khi thực hiện chương trình, người dùng nhập số đo bán kính là 1 thì kiểu dữ liệu của từng biến r, chuvi, dientich là gì?

Đáp án:

a) Người dùng cần tạo các biến: r, chuvi, dientich.

b) Khi người dùng nhập số đo bán kính là 1, do dữ liệu này là kiểu số được lưu vào biến r nên kiểu dữ liệu của biến r là kiểu số; tương tự kiểu dữ liệu của biến chuvi, dientich là kiểu số.

Câu 4

Dưới đây là các lệnh, khối lệnh Scratch và thuật toán 1, thuật toán 2. Hãy sắp xếp các lệnh, khối lệnh để điều khiển máy tính thực hiện tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b được nhập từ bàn phím theo đúng thứ tự các bước trong mỗi thuật toán.

a)

b)

c)

d)

Đáp án:

Thuật toán 1: d, a, b, c.

Thuật toán 2: a, d, b, c.

Câu 5

Điền các từ, cụm từ dưới đây vào chỗ chấm cho phù hợp.

Chương trình; lưu trữ dữ liệu; tuần tự; từ trên xuống dưới; Biến; thuật toán.

a) Mô tả công việc dưới dạng ………………. là việc liệt kê các bước thực hiện công việc đó. Các bước của thuật toán được thực hiện ………………. từ trên xuống dưới.

b) ………………. máy tính gồm các lệnh viết bằng ngôn ngữ lập trình chỉ dẫn máy tính thực hiện các bước của thuật toán. Các lệnh trong chương trình được thực hiện tuần tự ……………….

c) Biến là một vùng trong bộ nhớ, được đặt tên và được dùng để………………. khi thực hiện chương trình. Ngoài các biến có sẵn, cần phải tạo biến trước khi sử dụng. ……………. có thể nhận dữ liệu kiểu số, kiểu chữ, kiểu lôgic.

Đáp án:

a) thuật toán, tuần tự.

b) Chương trình, từ trên xuống dưới.

c) lưu trữ dữ liệu, Biến.

Câu 6

Ghép câu lệnh với kiểu dữ liệu của biến a sau khi mỗi câu lệnh dưới đây được

Câu lệnh trong ScratchKiểu đữ liệu của biến a
1) a) Kiểu chữ
2) b) Kiểu lôgic
3) c) Kiểu số

Đáp án: 1 – c; 2 – a; 3 – b.

Câu 7

Sắp xếp các thao tác dưới đây theo thứ tự để mô tả thuật toán tính chi phí cần mua dây đèn led trang trí viền xung quanh một biển quảng cáo hình chữ nhật có chiểu dài d (mét), chiều rộng r (mét). Biết chi phí mỗi mét của dây đèn led là t đồng. Trong đó d, rt được nhập từ bàn phím.

a) Tính chu vi biển quảng cáo hình chữ nhật theo công thức cv = (d + r) x 2.

b) Nhập số đo chiều dài biển quảng cáo hình chữ nhật d.

c) Nhập số tiền một mét của dây đèn led t.

d) Tính số tiền cần mua dây đèn led theo công thức tong_tien= cv x t.

e) Nhập số đo chiều rộng biển quảng cáo hình chữ nhật r.

g) Thông báo kết quả tổng tiền tong_tien.

Đáp án: b – e – c – a – d – g.

Thực hành

Câu 8

Tạo chương trình trong Scratch thực hiện thuật toán tính chi phí cần mua dây đèn led để trang trí viền xung quanh một biển quảng cáo hình chữ nhật trong bài 7. Thực hiện chương trình với các bộ dữ liệu trong bảng dưới đây và ghi lại kết quả.

STTChiều dài d (m)Chiều rộng r (m)Đơn giá (đồng/m)Thành tiền
12,41,312000 
21,850,7525000 
33,42,123500 

Hướng dẫn:

Chương trình gợi ý:

Chương trình máy tính
STTChiều dài d (m)Chiều rộng r (m)Đơn giá (đồng/m)Thành tiền
12,41,31200088800
21,850,7525000130000
33,42,123500258500

Câu 9

Tạo chương trình Scratch tính tổng và hiệu của 2 số a, b nhập từ bàn phím theo thuật toán dưới đây. Sau đó thực hiện chương trình với các bộ dữ liệu thử trong bảng dưới đây và ghi lại kết quả.

STTabTổngHiệu
11223  
2-111-333  
3-120.515.27  

Thuật toán:

B1. Nhập số a.

B2. Nhập số b.

B3. Tính tổng 2 số theo công thức Tổng = a + b.

B4. Tính hiệu 2 số theo công thức Hiệu = a – b.

B5. Thông báo Tổng.

B6. Thông báo Hiệu.

Hướng dẫn:

Chương trình gợi ý:

Chương trình tổng hiệu 2 số a, b
STTabTổngHiệu
1122335-11
2-111-333-444222
3-120.515.27-105.23-135.77

Câu 10

Tạo chương trình Scratch cho phép nhập 2 số m, n từ bàn phím, thực hiện hoán đổi giá trị của 2 biến và thông báo giá trị của biến m, n sau khi đã hoán đổi theo thuật toán dưới đây.

Thuật toán:

B1. Nhập số m từ bàn phím.

B2. Nhập số n từ bàn phím.

B3. Gán giá trị của biến m cho biến trung gian tg, tg = m.

B4. Gán giá trị của biến n cho biến m, m = n.

B5. Gán giá trị của biến tg cho biến n, n = tg.

Hướng dẫn:

Chương trình hoán đổi 2 số m, n

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x