Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm

Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm trang 46 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bumbii Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm trang 46 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

PHẦN 1. THỰC HÀNH

Bài 1: Những hình nào đã được chia thành các phần bằng nhau?

Bumbii Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm trang 46 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Quan sát hình em thấy:
Hình B và hình D đã được chia thành các phần bằng nhau.

Bài 2: Đã tô màu một phần mấy mỗi hình ? (Nói theo mẫu)

Bumbii Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm trang 46 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
a) Hình vẽ được chia thành 4 phần bằng nhau, tô màu 1 phần. Vậy đã tô màu một phần bốn hình a.

b) Hình vẽ được chia thành 2 phần bằng nhau, tô màu 1 phần. Vậy đã tô màu một phần hai hình b.

c) Hình vẽ được chia thành 3 phần bằng nhau, tô màu 1 phần. Vậy đã tô màu một phần ba hình c.

Bài 3: a, Gấp một mảnh giấy hình vuông để chia mảnh giấy thành 4 phần bằng nhau.
Ví dụ:

Bumbii Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm trang 46 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b, Tô màu \(\displaystyle\frac{1}{4}\) mảnh giấy hình vuông ở câu a.

Hướng dẫn giải:
Gấp theo đường nét đứt để được 4 phần bằng nhau rồi tô màu 1 phần như bên dưới.

Bumbii Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm trang 46 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

Bài 1: Đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{5}\) của những hình nào?

Hướng dẫn giải:
Hình A và hình C được chia thành 5 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.
Vậy đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{5}\) hình A và hình C.

Bài 2: Đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{3}\) số ô vuông của những hình nào?

Hướng dẫn giải:
– Hình A có 3 ô vuông, tô màu 1 ô vuông. Đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{3}\) số ô vuông ở hình A.

– Hình B có 6 ô vuông, tô màu 2 ô vuông. Đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{3}\) số ô vuông ở hình B

– Hình C có 12 ô vuông, tô màu 4 ô vuông. Đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{3}\) số ô vuông ở hình C

– Hình D có 12 ô vuông, tô màu 3 ô vuông. Đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{4}\) số ô vuông ở hình D

Vậy đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{3}\) số ô vuông của hình A, B, C.

Bài 3: Đã khoanh vào \(\displaystyle\frac{1}{2}\) số cúc áo của những hình nào?

Bumbii trang 46 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
– Hình A có 4 chiếc cúc áo, khoanh vào 2 cúc áo. Đã khoanh vào \(\displaystyle\frac{1}{2}\) số cúc áo của hình A.

– Hình B có 6 chiếc cúc áo, khoanh vào 2 cúc áo. Đã khoanh vào \(\displaystyle\frac{1}{3}\) số cúc áo của hình B.

– Hình C có 6 chiếc cúc áo, khoanh vào 3 cúc áo. Đã khoanh vào \(\displaystyle\frac{1}{2}\) số cúc áo của hình C.

Vậy đã khoanh vào \(\displaystyle\frac{1}{2}\) số cúc áo của hình A và hình C.

Bài 4: Đã khoanh vào \(\displaystyle\frac{1}{4}\) số con vật ở hình nào?

Bumbii trang 46 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
– Hình A có 12 con vật, khoanh vào 4 con vật. Đã khoanh vào \(\displaystyle\frac{1}{3}\) số con vật của hình A. 

– Hình B có 12 con vật, khoanh vào 3 con vật. Đã khoanh vào \(\displaystyle\frac{1}{4}\) số con vật của hình B. 

– Hình C có 12 con vật, khoanh vào 6 con vật. Đã khoanh vào \(\displaystyle\frac{1}{2}\) số con vật của hình C. 

Vậy đã khoanh vào \(\displaystyle\frac{1}{4}\) số con vật ở hình B.

Xem bài giải trước: Bảng chia 4
Xem bài giải tiếp theo: Nhân nhẩm, chia nhẩm
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x