Gam

Gam trang 22 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bumbii Gam trang 22 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

PHẦN 1. THỰC HÀNH

Bài 1Viết số đo khối lượng (xem mẫu).

Bumbii Gam trang 22 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em quan sát thấy hai đĩa cân cân bằng nên cân nặng của quả cân chính là cân nặng của vật cần cân.

a) Cân nặng hai quả cân: Một quả 1 kg và 1 quả 500 g.
Vậy cân nặng của vật đó là: 1 kg 500 g

b) Cân nặng của 3 quả cân: Một quả 500g, 1 quả 200 g, 1 quả 100 g. Ta có: 500 g + 200 g + 100 g = 800 g.
Do đó cân nặng của vật đó là: 800 g

Bumbii Gam trang 22 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 2: Nhận biết các quả cân 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg.
Nâng lần lượt các quả cân và đọc số đo trên quả cân.

Hướng dẫn giải
Em tự thực hành như hướng dẫn ở đề bài. Lúc nâng quả cân 100 g em cảm thấy nhẹ tay, tiếp tực nâng quả cần 200 g, 500 g, 1 kg em thấy nặng dần

Bài 3: Ước lượng và thực hành cân.
a) Chọn bốn vật, ví dụ: chai nước 1 ℓ; hộp bút, sách Toán 3, cặp sách.
Ước lượng từ vật (nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng 1 kg)

b) Cân rồi ghi chép khối lượng từng vật.
Sắp xếp các vật từ nhẹ đến nặng.

Hướng dẫn giải
Em tự thực hành theo hướng dẫn trên rồi ghi chép lại.

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

 Bài 1: Số?
a) 2 kg =  ………  g
    5 kg =  ………  g        
    

b) 3 000 g =  ……… kg
7 000 g =  ………  kg   
           

c) 1 kg 400 g =  ………  g
2 500 g = … kg ……. g

Hướng dẫn giải
Ta có 1 kg = 1 000 g nên 2 kg = 2 000 g, 5 kg = 5 000 g.
Tương tự như vậy em điền được như sau:

a) 2 kg =  2 000  g
5 kg =  5 000 g                         

b) 3 000 g =  3  kg
7 000 g =  7  kg                        

c) 1 kg 400 g =  1 400 g (vì 1 kg 400 g = 1 000 g + 400 g = 1 400 g)

2 500 g = 2 kg 500 g (vì 2 kg 500 g = 2 000 g + 500 g = 2 500 g)

Bài 2: Thay .?. bằng kg hay g?

Bumbii Gam trang 22 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
5 hạt đâu không thể nặng 1 kg, nên em điền g.
Quả thanh long không thể chỉ nặng 1 g, nên em điền kg.
Quả chuối không thể nặng 200 kg, nên em điền g.

Em điền g, kg như sau:

Bumbii Gam trang 22 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 3: Số?

Bumbii trang 22 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

a) 5 hộp sữa cân nặng .?. g.
b) 1 hộp sữa cân nặng .?. g
.

Hướng dẫn giải
Quan sát hình vẽ ta thấy: Hai đĩa cân thăng bằng, một bên là quả cân 1 kg; bên còn lại là 5 hộp sữa và quả cân 100 g. Như vậy quả cân 1 kg bằng với 5 hộp sữa cộng quả cân 100 g.

Đổi 1 kg = 1000 g
Ta có: 1000 g = 5 hộp sữa  + 100 g.
Nên 5 hộp sữa = 1 000 g – 100 g = 900 (g)
1 hộp sữa cân nặng là: 900 g : 5 = 180 (g)

Ta điền:
a) 5 hộp sữa cân nặng 900 g.
b) 1 hộp sữa cân nặng 180 g.

Bài 4: Lượng sữa trong hộp cân nặng 380 g. Vỏ hộp sữa cân nặng 52 g. Hỏi cả hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?

Bumbii trang 22 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Cân nặng cả hộp sữa = Cân nặng của lượng sữa + Cân nặng vỏ hộp sữa.

Bài giải
Cả hộp sữa cân nặng số gam là:
380 + 52 = 432 (g)
Đáp số: 432 g.

Xem bài giải trước: Tháng – Năm
Xem bài giải tiếp theo: Mi-li-lít
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x