Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 57 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 1: Tính nhẩm.

a) 2 x 4
20 x 4
200 x 4
b) 6 : 3
60 : 3
600 : 3
c) 40 x 5
200 : 5
200 : 4

Hướng dẫn giải
Em nhẩm dựa vào bảng nhân, chia đã học và nhẩm bằng cách nhân chia các số tròn chục, tròn trăm.
Chẳng hạn: 2 chục x 4 = 8 chục. Vậy 20 x 4 = 80.
Thực hiện tương tự như trên, em điền kết quả như sau:

a) 2 x 4 = 8 
20 x 4 = 80
200 x 4 = 800
b) 6 : 3 = 2 
60 : 3 = 20
600 : 3 = 200
c) 40 x 5 = 200   
200 : 5 = 40   
200 : 4 = 50

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức.

a, 96 : 3 – 8         
b, 800 + 50 x 4

Hướng dẫn giải

Biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

a, 96 : 3 – 8 = 32 – 8
                   = 24         

b, 800 + 50 x 4
= 800 + 200
= 1 000

Bài 3: Chọn ý trả lời đúng.

a, Nhân một số với 0 được tích là:
A. chính số đó                         
B. 1                         
C. 0

b, Trong các phép chia có dư với số chia là 3, số dư lớn nhất là:
A. 3                        
B.  2               
C. 1

c,

Bumbii Em làm được những gì? trang 57 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Trong hình trên, phần bánh đã ăn được viết là:
A. \(\displaystyle\frac{1}{2}\)                 
B. \(\displaystyle\frac{1}{3}\)                   
C. \(\displaystyle\frac{1}{4}\)

Hướng dẫn giải

a, Nhân một số với 0 luôn được tích là 0.
Em chọn C.

b, Trong phép chia có dư số dư luôn nhỏ hơn số chia.
Vậy trong các phép chia có dư với số chia là 3, số dư lớn nhất là: 2.
Em chọn B.

c, Quan sát hình em thấy chiếc bánh được chia thành 3 phần bằng nhau và đã ăn hết 1 phần.
Vậy đã ăn hết \(\displaystyle\frac{1}{3}\) chiếc bành.
Em chọn B.

Bài 4: Số?

Quan sát hình ảnh những lá cờ.
Cúc được thưởng \(\displaystyle\frac{1}{2}\) số lá cờ đó. Tâm được thưởng \(\displaystyle\frac{1}{3}\) số lá cờ đó.
Số lá cờ mỗi bạn Cúc và Tâm được thưởng:

Bumbii Em làm được những gì? trang 57 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

Ta thấy trong hình vẽ có 24 lá cờ.
Cúc được thưởng \(\displaystyle\frac{1}{2}\) số lá cờ đó . Vậy số lá cờ của Cúc là 24 : 2 = 12 (lá cờ)
Tâm được thưởng \(\displaystyle\frac{1}{3}\) số lá cờ đó. Số lá cờ của Tâm là 24 : 3 = 8 (lá cờ)

Bumbii Em làm được những gì? trang 57 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 5: Số?

Số lít nước mắm trong mỗi can20 l… l2 l
Số can đựng nước mắm5 can3 can… can
Số lít nước mắm trong các can… l75 l32 l

Hướng dẫn giải

– Số lít nước mắm trong các can = Số lít nước mắm trong mỗi can x Số can
20 x 5 = 100

 Số lít nước mắm trong mỗi can = Số lít nước mắm trong các can : số can
75 : 3 = 25

– Số can = Số lít nước mắm trong các can : Số nước mắm trong mỗi can
32 : 2 = 16

Số lít nước mắm trong mỗi can20 l25 l2 l
Số can đựng nước mắm5 can3 can16 can
Số lít nước mắm trong các can100 l75 l32 l

Bài 6: Có 3 can rỗng và 3 thùng đang đựng một số lít nước mắm (ghi ở mỗi thùng). Chọn thùng nào để rót hết nước mắm từ thùng đó vào 3 can thì vừa đầy?

Bumbii Em làm được những gì? trang 57 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

Số lít nước mắm đựng trong 3 can là:
18 x 3 = 54 (lít)

Vậy ta chọn thùng 54 lít để rót hết vào 3 can thì vừa đầy.

Vui học

Chị Hai cho 4 bạn 21 tờ giấy màu. Các bạn chia đều số tờ giấy đó như sau:

Bumbii trang 57 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép chia trong mỗi trường hợp:
– Cách của Tuấn: Đưa lại chị Hai 1 tờ thì các bạn còn 20 tờ. Vậy mỗi bạn được 5 tờ. (Vì 20 : 4 = 5)
– Cách của Tuyết: Xin chị Hai thêm 3 tờ thì các bạn có 24 tờ. Vậy mỗi bạn được 6 tờ. (Vì 24 : 4 = 6)

Vậy cả hai cách đều có phép chia hết.

Xem bài giải trước: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Xem bài giải tiếp theo: Bảng nhân 6
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x