Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 55 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bumbii Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 55 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.
Bumbii Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 55 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

PHẦN 1. THỰC HÀNH

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

a, 48 : 4
    55 : 5
    42 : 2

b, 47 : 3
    71 : 4
    92 : 5 

Hướng dẫn giải
Đặt tính rồi thực hiện phép chia từ trái sang phải.

Bumbii Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 55 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

 Bài 1: Tính nhẩm.
a, 80 : 4
90 : 3

b, 60 x 5
80 x 3

c, 30 x 4
60 : 3

Hướng dẫn giải
a) 80 : 4
Em tính nhẩm như sau: 8 chục chia 4, lấy 8 chia 4 bằng 2, chục giữ nguyên. Vậy:
80 : 4 = 20

Tương tự em tính nhẩm và điền vào chỗ chấm các phép tính bên dưới:

a) 80 : 4 = 20 
90 : 3 = 30

b) 60 x 5 = 300
    80 x 3 = 240

c) 30 x 4 = 120
    60 : 3 = 20

Bài 2: Số?

a, 68 : 2 = ?
b, ? : 3 = 17
c, 56 : ? = 4

Hướng dẫn giải
a, 68 : 2 = ?
Em đặt tính rồi tính. Em điền kết quả vào chỗ chấm:
68 : 2 = 34

b, ? : 3 = 17
Muốn tìm số bị chia a lấy thương nhân với số chia: 17 x 3 = 51. Vậy em điền:
51 : 3 = 17

c, 56 : ? = 4
Muốn tìm số chia a lấy số bị chia chia cho thương: 56 : 4 = 14. Vậy em điền:
56 : 14 = 4

Bài 3: Số?
Mẹ xếp đều 28 quả bưởi da xanh vào 2 sọt, mỗi sọt có ..?… quả.

Bumbii trang 55 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Muốn tìm số quả trong mỗi sọt ta lấy số quả bưởi chia cho 2.
Ta có 28 : 2 = 14
Mẹ xếp đều 28 quả bưởi da xanh vào 2 sọt, mỗi sọt có 14 quả.

Bài 4: Dài hơn, ngắn hơn hay dài bằng?
Bạn Khánh cắt một băng giấy thành 4 mảnh dài bằng nhau, mỗi mảnh dài 24 cm.
Băng giấy lúc đầu ..?.. 1 m.

.

Bumbii trang 55 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Độ dài băng giấy lúc đầu là 24 x 4 = 96 (cm)
Đổi 1 m = 100 cm
Ta có 96 cm < 100 cm
Vậy băng giấy lúc đầu ngắn hơn 1 m.

Khám phá

Các phép chia sau đúng hay sai?

Bumbii trang 55 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Dựa vào kiến thức: Trong phép chia, số dư luôn nhỏ hơn số chia.

– Phép tính 47 : 5 = 8 (dư 7) là sai vì số dư lớn hơn số chia.

– Phép tính 67 : 4 = 16 (dư 1)
Ta có 16 x 4 + 1 = 64 + 1 = 65
Do đó phép tính 67 : 4 = 16 (dư 1)  là sai.

Xem bài giải trước: Phép chia hết và phép chia có dư
Xem bài giải tiếp theo: Em làm được những gì? trang 57
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x