Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trang 65 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bumbii Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trang 65 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

PHẦN 1. THỰC HÀNH

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

12 510 : 548 090 : 656 714 : 7
80 911 : 863 728 : 965 819 : 2

Hướng dẫn giải
Em cần đặt tính theo cột dọc và thực hiện chia lần lượt các số theo thứ tự từ trái qua phải như sau:

Bumbii Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trang 65 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

Bài 1: Tính nhẩm

10 000 : 5            
60 000 : 6
70 000 : 7              
72 000 : 8
63 000 : 9             
28 000 : 2

Hướng dẫn giải
Em thực hiện tính nhẩm bằng cách chia nghìn như sau:
10 nghìn chia 5 bằng 2 nghìn hay 2 000. Em điền: 10 000 : 5 = 2 000. Tương tự em điền được như sau:

10 000 : 5 = 2 000                  
60 000 : 6 = 10 000 
70 000 : 7 = 10 000                
72 000 : 8 = 9 000
63 000 : 9 = 7 000                  
28 000 : 2 = 14 000

Bài 2: Số?

Bumbii Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trang 65 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
– Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.
88 412 : 4 = 22 103
19 040 : 7 = 2 720

– Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.
1 507 × 8 = 12 056
7 126 × 3 = 21 378

Bumbii Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trang 65 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 3: >, <, = ?
a) 15 000 : 3 : 2 .?. 15 000
b) 80 000 : 4 × 2 .?. 5 000
c) 10 000 × 6 : 2 .?. 30 000
d) 40 000 : 5 : 2 .?. 9 000

Hướng dẫn giải

Tính giá trị biểu thức của vế trái rồi so sánh với kết quả vế phải.
a) 15 000 : 3 : 2 = 5 000 : 2 = 2 500
Do số 2 500 là số có 4 chữ số; số 15 000 là số có 5 chữ số nên 2 500 < 15 000
Vậy 15 000 : 3 : 2 < 15 000

b) 80 000 : 4 × 2 = 20 000 × 2 = 40 000
Do số 40 000 là số có 5 chữ số và số 5 000 là số có 4 chữ số nên 40 000 > 5 000
Vậy 80 000 : 4 × 2 > 5 000

c) 10 000 × 6 : 2 = 60 000 : 2 = 30 000
Vậy 10 000 × 6 : 2 = 30 000

d) 40 000 : 5 : 2 = 8 000 : 2 = 4 000
Do số 4 000 có chữ số hàng nghìn là 4, số 9 000 có chữ số hàng nghìn là 9. Mà 4 < 9 nên 4 000 < 9 000
Vậy 40 000 : 5 : 2 < 9 000

Bài 4: Chọn ý trả lời đúng.

a)  …  : 4 = 6 900
A. 27 600
B. 2 760
C. 1 725

b)  …  : 8 = 1 704
A. 213
B. 8 632
C. 13 632

c)   …  × 6 = 12 000
A. 72 000
B. 2 000
C. 7 2000

d)  5 ×  …  = 18 000
A. 90 000
B. 3 600
C. 9 000

Hướng dẫn giải
Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.
Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

a) .?. : 4 = 6 900
    6 900 x 4 = 27 600
    Chọn A.

b) .?. : 8 = 1 704
    1 704 x 8 = 13 632
    Chọn C.     

c) .?. x 6 = 12 000
    12 000 : 6 = 2 000
    Chọn B.      

d) 5 x .?. = 18 000
    18 000 : 5 = 3 600
    Chọn B.      

Bài 5: Một cửa hàng gạo nhập về 6 xe gạo, mỗi xe chở 3 000 kg gạo. Số gạo này được đóng thành từng túi, mỗi túi 5 kg gạo. Hỏi cửa hàng đã đóng được bao nhiêu túi gạo?

Bumbii trang 65 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Số gạo cửa hàng đã nhập về = Số kg gạo ở mỗi xe chở x số xe gạo.
Số túi gạo đóng được = Số gạo cửa hàng nhập về : số kg trong mỗi túi

Bài giải
Số gạo cửa hàng đã nhập về là:
3 000 x 6 = 18 000 (kg)
Cửa hàng đóng được số túi gạo là:
18 000 : 5 = 3 600 (túi)
Đáp số: 3 600 túi gạo.

Bài 6: Mẹ chia đều 2 l nước trái cây cho 5 người. Hỏi mỗi người sẽ được chia bao nhiêu mi-li-lít nước trái cây?

Bumbii trang 65 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Số mi-li-lít nước trái cây mỗi người được chia = Số ml nước trái cây mẹ có : số người

Bài giải
Đổi 2 l = 2 000 ml
Mỗi người sẽ được chia số mi-li-lít nước trái cây là:
2 000 : 5 = 400 (ml)
Đáp số: 400 ml nước trái cây

Xem bài giải trước: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Xem bài giải tiếp theo: Em làm được những gì? trang 68
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x