So sánh các số có bốn chữ số

So sánh các số có bốn chữ số trang 12 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bumbii So sánh các số có bốn chữ số trang 12 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

PHẦN 1. THỰC HÀNH

Bài 1>, <, = 
a) 792 .?. 1 000
  625 .?.  99

b) 6 321 .?. 6 123
  4 859 .?. 4 870

c) 8 153 .?. 8 159
  1 061 .?. 1 000 + 60 + 1

Hướng dẫn giải
Áp dụng kiến thức được trình bày ở đầu bài: khi so sánh hai số:
– Nếu số có ít chữ số hơn thì bé hơn.
– Nếu hai số có cùng số chữ số, thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải. Cặp chữ số đầu tiên khác nhau: Số có chữ số lớn hơn thì lớn hơn.

Em điền như sau:

a) 792  <  1 000 
  625  >  99 

b) 6 321  >  6 123
  4 859  <  4 870

c) 8 153  <  8 159
  1 061  = 1 000 + 60 + 1

Bài 2: Cho bốn số: 4 725, 4 275, 4 752, 4 527.
a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.
b) Tìm vị trí của mỗi số đã cho trên tia số trong hình dưới đây.

Bumbii So sánh các số có bốn chữ số trang 12 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

a) Em cần so sánh các số đã cho và sắp xếp chúng theo thứ tự từ bé đến lớn.
+ Các số 4 725; 4 275; 4 752; 4 527 đều có chữ số hàng nghìn là 4.
+ Số 4 275 có chữ số hàng trăm là 2

   Số 4 527 có chữ số hàng trăm là 5

   Số 4 725 và số 4 752 đều có chữ số hàng trăm là 7. Số 4 725 có chữ số hàng chục là 2; số 4 752 có chữ số hàng chục là 5. Do 2 < 5 nên 4 725 < 4 752

Do 2 < 5 < 7  nên ta có: 4 275 < 4 527 < 4 725 < 4 752

Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn, ta được: 4 275; 4 527; 4 725; 4 752

b) Vì 4 200 < 4 275 < 4 300. Do đó số 4 275 được đặt ở chỗ chấm thứ nhất.
Vì 4 500 < 4 527 < 4 600 nên số 4 527 được đặt ở chỗ chấm thứ 2.
Vì 4 700 < 4 725 < 4 752 < 4 800 nên số 4 725 được đặt ở chỗ chấm thứ 3 và số 4 752 được đặt ở chỗ chấm thứ 4

Em điền như sau:

Bumbii So sánh các số có bốn chữ số trang 12 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

 Bài 1: Trả lời các câu hỏi.
a) Bể thứ nhất chứa được 2 100 ℓ nước, bể thứ hai chứa được 1 200 ℓ nước. Bể nào chứa được nhiều nước hơn?
b) Anh Hai đã chạy được 750 m, anh Ba đã chạy được 1 km. Quãng đường đã chạy được của ai dài hơn?

Hướng dẫn giải
a) Em so sánh hai số 2 100 và 1 200.
Ta thấy: Số 2 100 có chữ số hàng nghìn là 2; Số 1 200 có chữ số hàng nghìn là 1.
Do 2 > 1 nên 2 100 > 1 200
Vậy bể thứ nhất chứa được nhiều nước hơn.

b) Đổi: 1 km = 1 000 m 
Em so sánh hai số 750 và 1 000.
Ta thấy: Số 750 là số có 3 chữ số; số 1 000 là số có 4 chữ số nên 750 < 1000

750 m < 1000 m hay 750 m < 1 km

Vậy: Quãng đường đã chạy được của anh Ba dài hơn.

Bài 2: Quan sát bảng bên và cho biết:
a) Hai ngọn núi Bạch Mã và Pu Ta Leng, ngọn núi nào cao hơn?
b) Ngọn núi nào cao nhất?
c) Sắp xếp tên các ngọn núi theo thứ tự từ cao đến thấp.

Tên núiChiều cao
Bà Đen986 m
Bạch Mã1 444 m
Phan Xi Păng3 143 m
Pu Ta Leng3 096 m

Hướng dẫn giải
a) Núi Bạch Mã cao 1 444 m; Núi Pu Ta Leng cao 3 096 m.

+ Ta thấy: Số 1 444 có chữ số hàng nghìn là 1; Số 3 096 có chữ số hàng nghìn là 3. Do 1 < 3 nên 1 444 < 3 096. Hay 1 444 m < 3 096 m

Vậy ngọn núi Pu Ta Leng cao hơn ngọn núi Bạch Mã.

b) Em so sánh chiều cao của 4 ngọn núi.
Núi Bà Đen cao 986 m; núi Bạch Mã cao 1 444 m; Núi Phan Xi Păng cao 3 143 m; Núi Pu Ta Leng cao 3 096 m
Ta thấy:
– Số 986 là số có 3 chữ số
– Số 1 444; 3 143; 3 096 là các số có 4 chữ số
+ Số 1 444 có chữ số hàng nghìn là 1
+ Số 3 143 và số 3 096 đều có chữ số hàng nghìn là 3; Số 3 143 có chữ số hàng nghìn là 1, số 3 096 đều có chữ số hàng nghìn là 0.
Do 1 > 0 nên 3143 > 3 096
+ Khi đó ta có: 1 444 < 3 096 < 3 143

Vậy 986 < 1 444 < 3 096 < 3 143

Trong các số trên, số lớn nhất là 3 143, tương ứng với chiều cao của ngọn núi Phan Xi – Păng.

Vậy ngọn núi Phan Xi Păng cao nhất.

c) Dựa vào kết quả so sánh ở trên, tên các ngọn núi theo thứ tự từ cao đến thấp là: Phan Xi Păng, Pu Ta Leng, Bạch Mã, Bà Đen.

Bài 3: Làm tròn số đến hàng nghìn.
Ví dụ:

Bumbii trang 12 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

a) Làm tròn số 4 521 đến hàng nghìn thì được số .?.
b) Làm tròn số 6 480 đến hàng nghìn thì được số .?.
c) Làm tròn số 2 634 đến hàng nghìn thì được số .?.

Hướng dẫn giải
– Nếu chữ số hàng trăm là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng nghìn.
– Nếu chữ số hàng trăm là 5, 6, 7, 8,9 thì thêm 1 vào chữ số hàng nghìn.
– Sau khi làm tròn số đến hàng nghìn thì hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị đều là số 0

a) Làm tròn số 4 521 đến hàng nghìn thì được số 5 000 (vì chữ số hàng trăm là 5).

b) Làm tròn số 6 480 đến hàng nghìn thì được số 6 000 (vì chữ số hàng trăm là 4).

c) Làm tròn số 2 634 đến hàng nghìn thì được số 3 000 (vì chữ số hàng trăm là 6).

Thử thách

Trang trại có bao nhiêu con bò?
Số con bò của trang trại là số có bốn chữ số.
Nếu làm tròn số này đến hàng nghìn thì được số 10 000.

Nếu gạch bỏ chữ số hàng nghìn thì được số lớn nhất có ba chữ số.

Bumbii trang 12 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Số lớn nhất có 3 chữ số là 999.
Nếu gạch bỏ chữ số hàng nghìn thì được số lớn nhất có ba chữ số. Vậy số ban đầu có dạng … 999

Nếu làm tròn số này đến hàng nghìn thì được số 10 000, tức là ta cần cộng thêm 1 vào hàng nghìn. Ta có 9 + 1 = 10, do đó chữ số hàng nghìn cần tìm là số 9

Vậy trang trại có 9999 con bò.

Xem bài giải trước: Các số có bốn chữ số
Xem bài giải tiếp theo: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x