Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 62 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 1: Mỗi số được viết thành tổng nào?

Bumbii Em làm được những gì? trang 62 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

Xác định số chục nghìn, số nghìn, số trăm, số chục, số đơn vị của mỗi số rồi nối với tổng thích hợp.

Bumbii Em làm được những gì? trang 62 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 2: >, <, = ?

a) 29 150 .?. 29 000 + 15  
b) 18 628 .?. 8 620 + 10 000
c) 81 097 .?. 81 000 + 970
d) 44 000 – (40 000 + 4 000) .?. 0

Hướng dẫn giải
Em tính giá trị các vế theo quy tắc đã học, sau đó tiến hành so sánh và điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

a) 29 000 + 15 = 29 015
Số 29 150 và số 29 015 có cặp chữ số đầu tiên khác nhau là chữ số hàng trăm 1 > 0 nên 29 150 > 29 015
Hay 29 150 > 29 000 + 15

b) 8 620 + 10 000 = 18 620
Số 18 628 và 18 620 có cặp chữ số đầu tiên khác nhau là chữ số hàng đơn 8 > 0 nên 18 628 > 18 620
Hay 18 628 > 8 620 + 10 000

c) 81 000 + 970 = 81 970
Số 81 097 và số 81 970 có cặp chữ số đầu tiên khác nhau là chữ số hàng trăm là 0 < 9  nên 81 097 < 81 970
Hay 81 097 < 81 000 + 970

d) 44 000 – (40 000 + 4 000) = 44 000 – 44 000 = 0

Vậy 44 000 – (40 000 + 4000) = 0

Bài 3: Đặt tính rồi tính.

a) 65 801 + 12 178
b) 27 613 + 1 548
c) 57 486 – 2 485
d) 23 617 – 4 135

Hướng dẫn giải
Em viết các phép tính theo hàng dọc sao cho các số có cùng hàng thẳng cột với nhau, sau đó tiến hành thực hiện các phép tính cộng, trừ lần lượt từ phải qua trái

Kết quả của các phép tính như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 62 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 4: Chọn ý trả lời đúng.

a) 4 000 +  …   = 10 000

A. 6 000B. 60 000C. 14 000

b) … + 10 600 = 11 000

A. 21 600 B. 1 400B. 1 400

c) 80 000 –  …  = 60 000

A. 2 000B. 20 000 C. 4 000

d) … – 25 000 = 50 000

A. 25 000B. 50 000C. 75 000

Hướng dẫn giải
Muốn tìm số hạng còn lại ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

a) 4 000 + .?. = 10 000
    10 000 – 4 000 = 6 000
Chọn A.

b) .?. + 10 600 = 11 000
   11 000 – 10 600 = 400
Chọn C.                                 

c) 80 000 – .?. = 60 000
    80 000 – 60 000 = 20 000
Chọn B.

d) .?. – 25 000 = 50 000
     50 000 + 25 000 = 75 000
Chọn C.

Bài 5: Một thư viện có 10 792 quyển sách. Trong đó sách lịch sử là 2 540 quyển, sách khoa học là 3 650 quyển, còn lại là sách văn học. Hỏi thư viện đó có bao nhiêu quyển sách văn học?

Bumbii trang 62 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Tính tổng số sách lịch sử và sách khoa học.
Lấy tổng số sách có trong thư viện trừ đi tổng số sách lịch sử và sách khoa học ta tìm được số sách văn học.

Bài giải
Tổng số sách lịch sử và sách khoa học là:
2 540 + 3 650 = 6 190 (quyển sách)
Số sách văn học trong thư viện là:
 10 792 – 6 190 = 4 602 (quyển sách)
Đáp số: 4 602 quyển sách.

Xem bài giải trước: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
Xem bài giải tiếp theo: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x