Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 49 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 1: Tính nhẩm.
a) 2 x 7 = …      8 x 5 = …
3 x 7 = …      6 x 3 = …
4 x 9 = …      9 x 2 = … 
5 x 6 = …      6 x 4 = …
         

b) 24 : 3 = …      32 : 4 = …
24 : 4 = …      20 : 2 = …
16 : 2 = …       45 : 5 = …
25 : 5 = …        0 : 3 = …

Hướng dẫn giải
Tính nhẩm dựa trên bảng nhân và bảng chia đã học.
a, 2 x 7 = 14      8 x 5 = 40
3 x 7 = 21      6 x 3 = 18
4 x 9 = 36      9 x 2 = 18         
5 x 6 = 30      6 x 4 = 24 

b) 24 : 3 = 8      32 : 4 = 8
24 : 4 = 6      20 : 2 = 10    
16 : 2 = 8       45 : 5 = 9  
25 : 5 = 5        0 : 3 = 0

Bài 2: Số?
a, 3 x … = 90               
b, … x 5 = 450
c, … : 2 = 500             
d, 4 : … = 4

Hướng dẫn giải
Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.
90 : 3 = 30
450 : 5 = 90

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.
500 x 2 = 1 000

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.
4 : 4 = 1

Em điền như sau:
a, 3 x 30 = 90                                       
b, 90 x 5 = 450
c, 1000 : 2 = 500                                 
d, 4 : 1 = 4

Bài 3: Số?
a, Trong hộp có 10 đôi tất. Hộp đó có ..?… chiếc tất.
b, Trên bàn có 10 chiếc đũa giống nhau. Như vậy có …?… đôi đũa.

Hướng dẫn giải
a, Trong hộp có 10 đôi tất. Hộp đó có 20 chiếc tất. (Vì 10 x 2 = 20)

b, Trên bàn có 10 chiếc đũa giống nhau. Như vậy có đôi đũa. (Vì 10 : 2 = 5)

Bài 4: Trên mỗi cái bàn người ta để 2 lọ hoa, mỗi lọ hoa có 5 cành hoa. Hỏi 4 cái bàn như thế có tất cả bao nhiêu cành hoa?

Hướng dẫn giải
Tìm số cành hoa trên 1 cái bàn
Tìm số cành hoa trên 4 cái bàn

Bài giải
Mỗi bàn có số cành hoa là:
5 x 2 = 10 (cành hoa)
4 cái bàn có số cành hoa là:
10 x 4 = 40 (cành hoa)
Đáp số: 40 cành hoa

Thử thách

Số?
Trong buổi liên hoan văn nghệ, các bạn lớp 3C trình diễn vợ kịch Cưỡi ngựa. Cứ 2 bạn lại hóa trang thành 1 chú ngựa. Bé Bi đếm thấy có tất cả 20 cái chân ngựa. Hỏi có bao nhiêu bạn đóng vai các chú ngựa?

Bumbii Em làm được những gì? trang 49 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Tìm số chú ngựa = Số cái chân ngựa : 4
Tìm số bạn tham gia = Số chú ngựa x 2

Bài giải
Số chú ngựa trong vở kịch là:
20 : 4 = 5 (chú ngựa)
Số bạn đóng vai các chú ngựa là:
5 x 2 = 10 (bạn)
Đáp số: 10 bạn

Xem bài giải trước: Nhân nhẩm, chia nhẩm
Xem bài giải tiếp theo: Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x