Ôn tập phép cộng, phép trừ

Ôn tập phép cộng, phép trừ trang 9 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

PHẦN 1. THỰC HÀNH

Số?

Bumbii Ôn tập phép cộng, phép trừ trang 9 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Em đếm số chấm tròn màu xanh và màu đỏ, rồi điền số và phép tính phù hợp.

Bumbii Ôn tập phép cộng, phép trừ trang 9 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 1: Làm theo mẫu.

Bumbii Ôn tập phép cộng, phép trừ trang 9 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

a) 20, 90, 70
b) 14, 9, 5

Hướng dẫn giải:
Quan sát ví dụ mẫu rồi viết các số đã cho thành phép cộng và phép trừ thích hợp.
a, 20 + 70 = 90
    70 + 20 = 90
    90 – 20 = 70
    90 – 70 = 20

b, 5 + 9 = 14
    9 + 5 = 14
    14 – 9 = 5
    14 – 5 = 9

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

Bài 1: Đặt tính rồi tính.
a) 204 + 523 
b) 61 + 829
c) 347 – 80 

Hướng dẫn giải:
Đặt tính theo cột dọc, viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.
Tính từ phải qua trái.

Bumbii Ôn tập phép cộng, phép trừ trang 9 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 2: Tính
a) 15 + 6 + 5                           
b) 18 + 12 + 17                       
29 + 5 + 6

Hướng dẫn giải:
Thực hiện tính từ trái sang phải.
a) 15 + 6 + 5 = 21 + 5
                     = 26

b) 18 + 12 + 17 = 30 + 17
                         = 47

c) 29 + 5 + 6 = 34 + 6
                     = 40

Bài 3: Đội văn nghệ trường em có 27 bạn nữ và 15 bạn nam. Hỏi đội văn nghệ trường em có bao nhiêu bạn?

Bumbii Ôn tập phép cộng, phép trừ trang 9 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Để tính được đội văn nghệ trường có bao nhiêu học sinh ta lấy số học nữ cộng với số học sinh nam.

Bài giải
Đội văn nghệ của trường có số học sinh là:
27 + 15 = 42  (học sinh)
Đáp số:  42 học sinh

Bài 4: Tổ 1 trồng được 18 cây, tổ 2 trồng được 25 cây. Hỏi tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 bao nhiêu cây?

Bumbii Ôn tập phép cộng, phép trừ trang 9 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Để tính được tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 bao nhiêu cây ta lấy số cây của tổ 2 trừ đi số cây của tổ 1

Bài giải
Tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 số cây là:
25 – 18 = 7 (cây)
Đáp số: 7 cây

Bài 5: Mỗi tóm tắt sau phù hợp với bài toán nào.

Bumbii trang 9 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Đọc kĩ đề bài xác định xem đề bài đã cho thông tin nào và yêu cầu gì từ đó chọn tóm tắt bài toán phù hợp.

Bài toán 1 tương ứng với Tóm tắt B
Bài toán 2 tương ứng với Tóm tắt A

Bumbii trang 9 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Thử thách

Quan sát hình ảnh dưới đây, giúp bạn tìm câu trả lời.

Bumbii trang 9 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Số tuổi của mẹ hiện nay = Số tuổi của con + Số tuổi mẹ nhiều hơn tuổi con

Bài giải
Số tuổi của mẹ là:
32 + 9 = 41 (tuổi)
Đáp số: 41 tuổi

Xem bài giải trước: Ôn tập các số đến 1000
Xem bài giải tiếp theo: Cộng nhẩm, trừ nhẩm
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x