Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 19 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 1: Câu nào đúng, câu nào sai?
a, 467 gồm 4 trăm, 6 chục và 7 đơn vị.
b, 599 là số liền trước của 600.
c, 835, 583, 358, 385 là các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.

Hướng dẫn giải:
a, Đúng.
b, Đúng.
c, Sai vì Ta có 835 > 583 > 385 > 358. Nếu 385 đứng trước 358 thì câu c mới đúng.

Bài 2: Tính nhẩm.
a) 7 + 9 = …. 
12 – 5 = …..  
18 – 9 = …. 

b) 20 + 38 = …     
49 – 40 = …..        
280 – 60 – 220 = …

c) 900 – 500 + 200 = …
54 – 20 = …..        
520 + 70 – 90 = …

Hướng dẫn giải:
Em tính nhẩm và điền kết quả như sau:
a, 7 + 9 = 16
   12 – 5 = 7
   18 – 9 = 9

b, 20 + 38 = 58
   54 – 20 = 34
   49 – 40 = 9

c, 900 – 500 + 200 = 400 + 200
                             = 600

520 + 70 – 90 = 590 – 90
                      = 500

280 – 60 – 220 = 220 – 220
                        = 0

Bài 3: Đặt tính rồi tính.
a, 185 + 362                     
b, 917 – 530                     
c, 29 + 305

Hướng dẫn giải:
Đặt phép tính theo cột dọc các số ở cùng hàng đặt thẳng hàng với nhau.
Tính từ phải qua trái.

Bài 4: Số?
a) ..?.. – 51 = 43                 
b) 207 – ..?.. = 84               
c) 559 + ..?.. = 760

Hướng dẫn giải:
a, Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.
.?. – 51 = 43
    43 + 51 = 94

b, Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
207 – .?. = 84
   207 – 84 = 123

c, Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
559 + .?. = 760
   760 – 559 = 201

Bài 5: Giải các bài toán theo tóm tắt sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 19 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Để tìm tổng số con gà và con vịt ta lấy số con gà cộng với số con vịt.
Để tìm số vịt hơn số gà bao nhiêu con ta lấy số con vịt trừ đi số con gà.

Bài giải
a, Tổng số gà và vịt là:
61 + 97 = 158 (con)
b, Số con vịt nhiều hơn số con gà là:
97 – 61 = 36 (con)
Đáp số a, 158 con
            b, 36 con

Bài 6: >, <, =
6 × 5 ….. 5 × 6            20 : 2 ….. 20 : 5
5 × 4 ….. 5 × 7            1 × 2 ….. 1 × 5

Hướng dẫn giải:
Thực hiện tính kết quả ở hai vế rồi điền dấu thích hợp:
6 × 5 = 5 × 6

5 × 4 = 20
5 × 7 = 35
Do 20 < 35 nên 5 × 4 < 5 × 7.

20 : 2 = 10
20 : 5 = 4
Do 10 > 4 nên 20 : 2 > 20 : 5.

1 × 2 = 2
1 × 5 = 5
Do 2 < 5 nên 1 × 2 < 1 × 5.

Vậy ta điền dấu vào như sau:

6 × 5 = 5 × 6
20 : 2 > 20 : 5

5 × 4 < 5 × 7
1 × 2 < 1 × 5

Bài 7: Quan sát hình vẽ, viết một phép tính nhân và một phép chia.

Bumbii Em làm được những gì? trang 19 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Mỗi ô có 2 chấm tròn. 10 ô như thế có số chấm tròn là:
2 × 10 = 20

Có 20 chấm tròn được chia vào các ô, mỗi ô 2 chấm tròn.
Chia được số ô là:
20 : 2 = 10

Do đó từ hình vẽ, ta viết được hai phép tính: 2 × 10 = 20 và 20 : 2 = 10.

Bài 8: Ước lượng rồi đếm.

Bumbii Em làm được những gì? trang 19 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Ước lượng: Có khoảng …. con gà                
Đếm: Có …..  con gà

Hướng dẫn giải:
Quan sát hình ảnh em thấy có 5 nhóm, mỗi nhóm khoảng 10 con gà. Như vậy có khoảng 10 × 5 = 50 con gà.

Ước lượng: Có khoảng 50 con gà                
Đếm: Có 47  con gà

Vui học

Số?
Mỗi xe chở 2 chú vịt. Để chở cùng lúc hết các chú vịt ở hình bên cần ..?.. chiếc xe.

Bumbii Em làm được những gì? trang 19 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Đếm số chú vịt có trong hình em thấy có 12 con.
Mỗi xe chở được 2 con.
Để tính số xe cần để chở hết chú vịt ta lấy tổng số vịt chia cho 2.
12 : 2 = 6 (xe)

Thử thách

Có mấy cách để đi từ nhà An đến nhà bà?

Bumbii Em làm được những gì? trang 19 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Ta thấy từ nhà An đến điểm ở giữa có 2 cách đi. Từ điểm ở giữa đến nhà bà có 3 cách đi.
Do đó để tìm số cách đi từ nhà An đến nhà bà ta lấy 2 nhân 3.

Số cách để đi từ nhà An đến nhà bà là:
2 x 3 = 6 (cách)

Xem bài giải trước: Tìm số bị chia, tìm số chia
Xem bài giải tiếp theo: Mi-li-mét
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x