Chục nghìn

Chục nghìn trang 7 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bumbii Chục nghìn trang 7 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

PHẦN 1. THỰC HÀNH

Bài 1a) Viết và đọc các số tròn nghìn trong bảng dưới đây.

Bumbii Chục nghìn trang 7 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Viết và đọc các số tròn nghìn từ 1 000 đến 10 000.

Hướng dẫn giải

a) Một khối lập phương là 1 000, em đếm số khối lập phương và điền số, viết số như sau:

Bumbii Chục nghìn trang 7 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Số tròn nghìn từ 1 000 đến 10 000 là:
1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000.

Đọc số:
1 000: một nghìn
2 000: hai nghìn
3 000: ba nghìn
4 000: bốn nghìn
5 000: năm nghìn
6 000: sáu nghìn
7 000: bảy nghìn
8 000: tám nghìn
9 000: chín nghìn
10 000: mười nghìn

Bài 2: Có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị?

Bumbii Chục nghìn trang 7 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.
Bumbii Chục nghìn trang 7 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Quan sát hình ảnh các thẻ số để tìm số nghìn, số trăm, số chục, số đơn vị.

Bumbii Chục nghìn trang 7 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 3: Lấy các thẻ 1 000, 100, 10, 1 phù hợp với mỗi bảng sau.

Bumbii Chục nghìn trang 7 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Dựa vào bảng trên em lấy các thẻ 1 000, 100, 10, 1 phù hợp cho mỗi trường hợp.

Bumbii Chục nghìn trang 7 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

 Bài 1: Đếm các thẻ số và cho biết có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị.

Bumbii trang 7 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Đếm số thẻ rồi xác định hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị.
Số đã cho gồm 1 nghìn 4 trăm 6 chục 3 đơn vị.

Bài 2: Nói theo mẫu.

Bumbii trang 7 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

a) 6 825
b) 2 835
c) 901

Hướng dẫn giải
Xác định số nghìn, số trăm, số chục, số đơn vị của mỗi số rồi nói theo mẫu.

a) 6 825 gồm 6 nghìn, 8 trăm, 2 chục và 5 đơn vị.

b) 2 834 gồm 2 nghìn, 8 trăm, 3 chục và 4 đơn vị.

c) 901 gồm 9 trăm và 1 đơn vị.

Bài 3: Hình ảnh nào có số khối lập phương phù hợp với mỗi bảng?

Bumbii trang 7 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Xác định khối lập phương ở mỗi hình rồi chọn bảng ghi số tương ứng với số khối lập phương đó.
Bảng A phù hợp với hình III
Bảng B phù hợp với hình IV
Bảng C phù hợp với hình II
Bảng D phù hợp với hình I

Xem bài giải trước: Ôn tập: thống kê có thể, chắc chắn, không thể
Xem bài giải tiếp theo: Các số có bốn chữ số
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x