Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 32 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 1: Chọn ý trả lời đúng.
a) …  × 8 = 1 600

A. 8 800B. 2 000C. 200

b)   … : 6 = 600

A. 3 600B. 606   C. 100

c)   3 ×  …  = 9 000

A. 3 000B. 2 700C. 300

Hướng dẫn giải

a) Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số còn lại: 1 600 : 8 = 200
Em chọn C.

b) Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia: 600 × 6 = 3 600
Em chọn A.

c) Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số còn lại: 9 000 : 3 = 3 000
Em chọn A.

Bài 2: Nối các biểu thức có giá trị bằng nhau.

Bumbii Em làm được những gì? trang 32 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em cần tính giá trị các biểu thức để tìm ra các biểu thức có giá trị bằng nhau.

5 000 × 1 = 5 000
1 530 × 2 = 3 060
4 000 × 2 = 8 000
1 530 + 1 530 = 3 060
4 × 2 000 = 8 000
5 000 : 1 = 5 000

Ta nối như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 32 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 3: Đặt tính rồi tính.

a) 1 342 × 2b) 1 605 × 6
c) 3 603 : 3d) 6 879 : 9

Hướng dẫn giải
Em đặt tính rồi tính như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 32 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 4: Số?

Số đã cho3 2802 210……….
Gấp lên 2 lần6 560……….3 352

Hướng dẫn giải

Số 2 210 gấp lên 2 lần ta được số: 2 210 × 2 = 4 420

Số cần tìm khi gấp lên 2 lần được số 3 352. Vậy số đó là: 3 352 : 2 = 1 676

Ta điền như sau:

Số đã cho3 2802 2101 676
Gấp lên 2 lần6 5604 4203 352

Bài 5: Một trang trại nuôi bò và gà, trong đó có 1 020 con bò. Số con gà trang trại nuôi gấp 8 lần số con bò. Hỏi trang trại đó nuôi tất cả bao nhiêu con bò và gà?

Hướng dẫn giải
Số con gà trong trang trại = Số con bò x 8
Số con bò và gà trang trại đó = Số con gà + số con bò.

Bài giải
Trang trại nuôi số con gà là:
1020 x 8 = 8 160 (con gà)
Trang trại nuôi tất cả số con bò và gà là:
1 020 + 8 160 = 9 180 (con)
Đáp số: 9 180 con

Bài 6: An có 1 l sữa, An để phần ông bà 500 ml sữa, phần còn lại An rót đều vào 2 cốc. Hỏi mỗi cốc đựng bao nhiêu mi-li-lít sữa?

Bumbii trang 32 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

Bài giải
Đổi 1 l = 1 000 ml
Phần sữa An còn lại sau khi để phần ông bà là:
1 000 – 500 = 500 (ml)
Số mi-li-lít sữa mỗi cốc đựng là:
500 : 2 = 250 (ml)
Đáp số: 250 ml

Vui học

Số?
Quan sát hình ảnh bên.
Chó cân nặng ..?.. kg.
Mèo cân nặng ..?.. kg ..?…g

Bumbii trang 32 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Gà cân nặng 2 500 g.
Chó nặng gấp đôi bạn gà nên số cân nặng của chó là 2 500 x 2 = 5 000 (g)
Đổi 5 000 g = 5 kg

Bạn gà nặng gấp đôi bạn mèo nên số cân nặng của mèo là 2 500 : 2 = 1 250 (g)
Đổi 1 250 g= 1 kg 250 g

Ta điền như sau: 
Chó cân nặng 5 kg.
Mèo cân nặng 1 kg 250 g

Xem bài giải trước: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Xem bài giải tiếp theo: Góc vuông, góc không vuông
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x