Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 73 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bumbii Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 73 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.
Bumbii Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 73 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

PHẦN 1. THỰC HÀNH

Bài 1Đặt tính rồi tính.
a) 632 : 7
407 : 8

b) 840 : 6
720 : 4

Hướng dẫn giải
Em đặt tính rồi tình từ trái sang phải.
a)

632 : 7 = 90 (dư 2)

407 : 8 = 50 (dư 7)

b)

840 : 6 = 140

720 : 4 = 180

2: Tính (theo mẫu):

Bumbii Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 73 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

a) 816 : 8
b) 620 : 6

Hướng dẫn giải
Em đặt tính rồi tình từ trái sang phải như mẫu.
a)

816 : 8 = 102

b)

620 : 6 = 103 (dư 2)

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

 Bài 1: Tính nhẩm.
a) 210 : 7 = …
100 x 9 = …

b) 540 : 9= …
800 x 0 = …

c) 360 : 6 = …
480 : 8 = …

Hướng dẫn giải
Em tính nhẩm bằng cách nhân, chia chục, trăm như sau:
210 : 7 có thể viết 21 chục : 7 = 3 chục, do đó 210 : 7 = 30

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại em điền kết quả như sau:
a) 210 : 7 = 30
100 x 9 = 900

b) 540 : 9 = 60
800 x 0 = 0

c) 360 : 6 = 60
480 : 8 = 60

Bài 2: Số?
a) … dm = 1 m
320 dm = … m

b) … cm = 1 m
700 cm = … m

c) 1 giờ = … phút
5 giờ = … phút

Hướng dẫn giải
a) 10 dm = 1 m
320 dm = 32 m

b) 100 cm = 1 m
700 cm = 7 m

c) 1 giờ = 60 phút
5 giờ = 300 phút

Bài 3: Hoàn thành các câu nói sau:

Bạn Bình vẽ tranh trong 45 phút. Bạn An vẽ tranh trong 1 giờ.
a,  Bạn …?… vẽ lâu hơn bạn …?… là …?… phút.
b, Bạn ….?… vẽ nhanh hơn bạn …?… là …?… phút
.

Hướng dẫn giải
Đổi 1 giờ = 60 phút
Ta có 60 phút – 45 phút = 15 phút      

Em điền như sau:          

a,  Bạn An vẽ lâu hơn bạn Bình 15 phút.
b, Bạn Bình vẽ nhanh hơn bạn An 15 phút.

Bài 4: Tính rồi cho biết phép chia nào dưới đây có thương là số tròn chục.
a) 720 : 7
881 : 8

b) 633 : 9
180 : 6

c) 804 : 5
196 : 4

Hướng dẫn giải
Em tính kết quả từng phép tính như sau:
a) 720 : 7 = 102 (dư 6)
881 : 8 = 110 (dư 1)

b) 633 : 9 = 70 (dư 3)
180 : 6 = 30

c) 804 : 5 = 160 (dư 4)
196 : 4 = 49

Trong các phép tính trên chỉ có phép tính 180 : 6 có thương là 30 là số tròn chục.

5: Tính.
a) (815 – 234) : 7
b) 109 x 9 + 18
c) 190 x 0 : 8
d) 444 : (3 x 2)

Hướng dẫn giải
– Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước.
– Đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép nhân, chia trước thực hiện phép tính cộng, trừ sau.
– Đối với biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia ta thực hiện từ trái sang phải

a) (815 – 234) : 7
= 581 : 7
= 83

b) 109 x 9 + 18
= 981 + 18
= 999

c) 190 x 0 : 8
= 0 : 8
= 0

d) 444 : (3 x 2)
= 444 : 6
= 74

Bài 6: Để trang trí các hộp quà, Ngọc cắt 6 m dây thành 8 sợi dây có độ dài bằng nhau. Hỏi mỗi sợi dây dài bao nhiêu xăng–ti–mét?

Bumbii Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 73 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Muốn tính độ dài mỗi sợi dây ta lấy độ dài sợi dây ban đầu chia cho 8.

Bài giải
Đổi 6 m = 600 cm
Độ dài mỗi sợi dây là:
 600 : 8 = 75 (cm)
Đáp số: 75 cm

Bài 7: Ông Bảy thả đều 188 con cá vào 5 bể cá. Số cá còn dư, ông thả luôn vào bể cuối cùng. Hỏi bể cuối cùng có bao nhiêu con cá?

Bumbii Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 73 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Vì Ông Bảy thả đều 188 con cá vào 5 bể cá, nên ta thực hiện phép chia 188 : 5 để biết số cá mỗi bể.

Vì số cá còn dư, ông thả luôn vào bể cuối cùng nên ta cộng số cá trong mỗi bể với số cá dư ra ta sẽ có số cá trong bể cuối cùng. Vậy em giải bài toán này như sau:

Bài giải
Số cá trong mỗi bể là:
188 : 5 = 37 dư 3 (con cá)
Số cá trong bể cuối cùng là:
37 + 3 = 40 (con cá)
Đáp án: 40 con cá

Vui học

Giúp Mai và Bình tìm ba lô.
Mai đi theo các phép chia có dư, Bình đi theo các phép chia hết.

Bumbii Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 73 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

Em thực hiện từng phép tính để biết phép tính nào chia có dư và phép tính nào chia hết. Sau đó vẽ mũi tên theo hướng dẫn.

Em vẽ được như sau.

Bumbii Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 73 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Ngoài ra, bạn Mai còn một cách đi khác nữa, em tham khảo mũi tên màu đỏ bên dưới nhé!

Bumbii Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 73 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Khám phá

Số?
Sải cánh chim hải âu lữ hành (xem hình) giảm một nửa thì được sải cánh chim thiên nga.
Sải cánh chim hải âu lữ hành dài 360 cm.
Sải cánh chim thiên nga dài …?… cm.
Trong một ngày, quãng đường bay được của chim hải âu lữ hành dài gấp 4 lần quãng đường bay được của chim thiên nga.
Mỗi ngày chim hải âu lữ hành bay được 400 km. Mỗi ngày chim thiên nga bay được …?… km.

Bumbii Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 73 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
– Sải cánh chim thiên nga = Sải cánh chim hải âu : 2
360 : 2 = 180

– Quãng đường chim thiên nga bay được = Quãng đường chim hải âu bay được : 4
400 : 4 = 100

Em điền như sau:

Sải cánh chim thiên nga dài 180 cm.
Mỗi ngày chim hải âu lữ hành bay được 400 km. Mỗi ngày chim thiên nga bay được 100 km.

Xem bài giải trước: Xem đồng hồ
Xem bài giải tiếp theo: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x