Bài 8b. Phần mềm chỉnh sửa ảnh SBT

Bài 8b Phần mềm chỉnh sửa ảnh SBT trang 40 Tin Học lớp 8 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 4. Ứng dụng tin học. b. Làm quen với phần mềm chỉnh sửa ảnh.

Bài 8b. Phần mềm chỉnh sửa ảnh.

Câu 8b.1

Chức năng nào sau đây không phải là chức năng chính của phần mềm chỉnh sửa ảnh?

A. Tạo mới ảnh từ các ảnh gốc.

B. Chỉnh sửa ảnh.

C. Chuyển đổi ảnh sang các định dạng và độ phân giải khác nhau.

D. Soạn thảo văn bản.

Đáp án: Phương án D. Soạn thảo văn bản.

Câu 8b.2

Lí do nào sau đây dẫn đến việc phải chỉnh sửa ảnh?

A. Ảnh mờ và độ phân giải thấp.

B. Khung hình không đúng kích thước, có chỗ thừa cần loại bỏ.

C. Cần thêm vào ảnh một vài chi tiết.

D. Cả A, B và C.

Đáp án: Phương án D.

Câu 8b.3

Quan sát bức ảnh trong Hình 8b.1 và trả lời câu hỏi.

a) Bức ảnh có lỗi gì?………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

b) Nếu cần chỉnh sửa em sẽ chỉnh sửa như thế nào?……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án:

a) Bức ảnh có vệt đen phía trên và hình ảnh chiếc ô tô bị cắt mất một nửa.

b) Sẽ loại bỏ phần vệt đen và nửa chiếc ô tô.

Câu 8b.4

Em hãy điền các cụm từ: tạo ra, thay đổi, ảnh góc, hình ảnh vào chỗ trống (…) được đánh số trong các câu sau để được phát biểu đúng.

a) Chỉnh sửa ảnh là thay đổi ………. (1) ………. ban đầu để tạo ra hình ảnh mới.

b) Phần mềm chỉnh sửa ảnh là công cụ giúp …………………. (2) …………….

hoặc ……….(3)……… một ………. (4) ………. để có được ảnh mới theo yêu cầu.

Đáp án:

(1) – ảnh gốc.

(2) – tạo ra.

(3) – thay đổi.

(4) – hình ảnh.

Câu 8b.5

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mỗi hình ảnh có nhiều đối tượng, mỗi đối tượng bắt buộc phải nằm trên một lớp.

B. Một tệp ảnh có thể có nhiều đối tượng và nhiều lớp ảnh. Mỗi lớp có thể chứa một số đối tượng. Các lớp sẽ có thứ tự trên và dưới. Các đối tượng nằm ở lớp dưới có thể bị che khuất bởi các đối tượng ở lớp trên.

C. Em có thể thao tác với đối tượng dù không chọn lớp chứa đối tượng đó.

D. Thứ tự sắp xếp các lớp không quan trọng.

Đáp án: Phương án B.

Một tệp ảnh có thể có nhiều đối tượng và nhiều lớp ảnh.

Mỗi lớp có thể chứa một số đối tượng. Các lớp sẽ có thứ tự trên và dưới.

Các đối tượng nằm ở lớp dưới có thể bị che khuất bởi các đối tượng ở lớp trên.

Câu 8b.6

Để chọn đối tượng trong ảnh em sử dụng công cụ nào?

A. .

B. .

C. .

D. .

Đáp án: Phương án C. Công cụ Rectangle Select Tool .

Câu 8b.7

Em hãy quan sát Hình 8b.2 và chọn phương án trả lời đúng cho câu hỏi: Trong bức ảnh có những đối tượng nào?

A. Đèn điện, ti vi, tủ, lọ hoa, chậu tiểu cảnh, sàn nhà, tường.

B. Đèn điện, ti vi, tủ, lọ hoa, chậu tiểu cảnh.

C. Đèn điện, ti vi, tủ, lọ hoa, chậu tiểu cảnh, quả bóng.

D. Đèn điện, ti vi, tủ, lọ hoa, bàn ghế, chậu tiểu cảnh.

Đáp án: Phương án A.

Đèn điện, ti vi, tủ, lọ hoa, chậu tiểu cảnh, sàn nhà, tường.

Câu 8b.8

Trên bàn ăn có các đối tượng được đánh số như Hình 8b.3.

Nếu mỗi đối tượng là một hình ảnh với nền trong suốt nằm ở các lớp tương ứng Layer 1, Layer 2, Layer 3, Layer 4 thì em sẽ sắp xếp các lớp đó theo thứ tự như thế nào để được kết quả là Hình 8b.4?

Lớp trên cùng: ……………………………………………………………………………….

Lớp thứ hai: …………………………………………………………………………………..

Lớp thứ ba: ……………………………………………………………………………………

Lớp thứ tư:…………………………………………………………………………………….

Lớp dưới cùng: Lớp chứa khăn trải bàn.

Đáp án:

Thứ tự sắp xếp là:

Lớp trên cùng: Layer 4.

Lớp thứ hai: Layer 2.

Lớp thứ ba: Layer 3.

Lớp thứ tư: Layer 1.

Lớp dưới cùng: Lớp chứa khăn trải bàn.

Câu 8b.9

Đánh dấu x vào cột Đúng/Sai tương ứng.

Phát biểuĐúngSai
a) Trong phần mềm xử lí ảnh, em có thể xem được kích thước, độ phân giải của ảnh.  
b) Kích thước của ảnh là mặc định, em không thể thay đổi.  
c) Ảnh có cùng kích thước, ảnh nào nhiều điểm ảnh hơn sẽ nét hơn.  
d) Khi em sử dụng công cụ phóng to ảnh, kích thước của ảnh sẽ tăng.  
e) Công cụ phóng to, thu nhỏ ảnh giúp em thao tác dễ hơn với các đối tượng trên ảnh mà không làm thay đổi kích thước thực của ảnh.  
f) Em có thể thay đổi độ phân giải của ảnh.  
g) Trong phần mềm xử lí ảnh, em có thể xuất ảnh dưới nhiều định dạng khác nhau.  

Đáp án:

Phương án đúng: a, c, e, f, g.

Phương án sai; b, d.

Câu 8b.10

Quan sát Hình 8b.5 để biết các thông số của ảnh và điền vào chỗ trống (…) được đánh số trong các câu sau sao cho đúng.

a) Kích thước: …………………… (1)……………………………………………………..

b) Độ phân giải: …………………. (2)……………………………………………………..

c) Tên tệp: ………………………… (3)………………………………………………………..

d) Định dạng tệp: ……………….. (4)……………………………………………………..

Đáp án:

Kích thước: (1) – 650 x 450 pixels.

Độ phân giải: (2) – 300 x 300 ppi.

Tên tệp: (3) – Hoa.jpg.

Định dạng tệp: (4) – jpg.

Câu 8b.11

Thực hành: Mở một tệp ảnh bất kì trên máy tính của em và thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Đọc thông tin ảnh.

b) Phóng to, thu nhỏ, di chuyển ảnh.

c) Chọn đối tượng trên ảnh.

d) Lưu tệp dưới định dạng .png.

Hướng dẫn:

(Hướng dẫn sau đây sử dụng phần mềm GIMP phiên bản 2.10.34 để minh hoạ.)

Khởi động phần mềm và mở tệp ảnh

– Nháy đúp chuột vào biểu tượng  trên màn hình nền để mở phần mềm chỉnh sửa ảnh GIMP, giao diện phần mềm với các thành phần chính được mở ra.

– Chọn File/Open để mở hộp thoại Open Image, chọn ảnh và nháy chuột chọn Open, giao diện sẽ tương tự như hình sau.

a) Đọc thông tin ảnh

– Chọn lệnh Image/Image Properties, cửa sổ Image Properties xuất hiện.

Lệnh mở cửa sổ Image Properties
Lệnh mở cửa sổ Image Properties

Cửa sổ Image Properties
Cửa sổ Image Properties

Cửa sổ Image Properties hiển thị các thông số về tên tệp, kích thước, độ phân giải, định dạng,… của ảnh.

b) Phóng to, thu nhỏ, di chuyển ảnh

Bảng công cụ phần mềm chỉnh sửa ảnh

– Chọn công cụ Zoom  trong bảng công cụ (Hình 8b.9), rồi đưa con trỏ chuột vào ảnh và nháy chuột. Mỗi lần nháy chuột, ảnh sẽ được phóng to theo một tỉ lệ thích hợp. Để thu nhỏ màn hình, nhấn giữ phím Ctrl khi nháy chuột vào ảnh.

– Để di chuyển ảnh, chọn công cụ Move  trong bảng công cụ (Hình 8b.9), rồi đưa con trỏ chuột vào ảnh và kéo thả ảnh đến vị trí mới.

c) Chọn đối tượng

– Để chọn đối tượng, chọn công cụ  hoặc  (Hình 8b.9), nếu muốn vùng chọn dạng hình chữ nhật (hình vuông) hoặc elip (hình tròn). Sau khi chọn công cụ, kéo thả chuột để lựa chọn một vùng rồi nhấn phím Enter.

Chọn vùng hình chữ nhật
Chọn vùng hình chữ nhật

Chọn vùng hình elip
Chọn vùng hình elip

– Muốn chọn vùng chọn có hình dạng khác, em chọn công cụ , di chuyển chuột theo hình em muốn chọn rồi nhấn phím Enter.

Di chuyển chuột để chọn vùng
Di chuyển chuột để chọn vùng

Sau khi nhấn phím Enter
Sau khi nhấn phím Enter.

d) Lưu tệp ảnh

– Chọn File/Export As. Hộp thoại Export Image xuất hiện như

– Đặt tên tệp và lựa chọn định dạng tệp tại mục Select File Type. Nháy chuột chọn Export để hoàn thành việc lưu tệp.

Xem các bài giải khác tại Giải Bài tập SBT Tin Học Lớp 8 Kết Nối Tri Thức

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x