Bài 22. Thực hành bài toán sắp xếp

Chủ đề 6. Kĩ thuật lập trình – Bài 22. Thực hành bài toán sắp xếp – sách giáo khoa trang 104 lớp 11 Khoa học máy tính – Kết Nối Tri Thức, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 6. Kĩ thuật lập trình – Bài 22. Thực hành bài toán sắp xếp

Khởi động

Trong bài 21, em đã được học cách triển khai thuật toán sắp xếp để sắp xếp các phần tử trong danh sách theo thứ tự tăng dần. Nếu cần sắp xếp theo thứ tự ngược lại thì câu lệnh so sánh tương ứng trong vòng lặp sẽ cần thay đổi như thế nào?

Lời giải:

Nếu muốn sắp xếp danh sách theo thứ tự giảm dần thay vì thứ tự tăng dần, ta cần thay đổi câu lệnh so sánh trong vòng lặp của thuật toán sắp xếp. Cụ thể: Cần đảo ngược dấu so sánh.

Luyện tập

Câu 1. Sử dụng thuật toán sắp xếp chọn viết lại chương trình trong Nhiệm vụ 1.

Lời giải:

def selection_sort(arr):
  for i in range(len(arr) - 1):
    min_idx = i
    for j in range(i + 1, len(arr)):
      if arr[j] < arr[min_idx]:
        min_idx = j
    arr[i], arr[min_idx] = arr[min_idx], arr[i]

# Đọc dữ liệu từ file kho.inp
with open('kho.inp', 'r') as file:
  lines = file.readlines()
  quantities = [int(line.strip()) for line in lines]

# Sắp xếp danh sách số lượng các mặt hàng theo thứ tự tăng dần
selection_sort(quantities)

# In danh sách số lượng các mặt hàng đã được sắp xếp ra màn hình
print("Danh sách số lượng các mặt hàng sau khi sắp xếp:")
for quantity in quantities:
  print(quantity)

Câu 2. Sử dụng thuật toán sắp xếp nổi bọt viết lại chương trình trong Nhiệm vụ 2.

Lời giải:

def bubble_sort(arr):
  n = len(arr)
  for i in range(n - 1):
    for j in range(0, n - i - 1):
      if arr[j] < arr[j + 1]:
        arr[j], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[j]

# Đọc dữ liệu từ file diem.inp
with open('diem.inp', 'r') as file:
  lines = file.readlines()
  scores = [float(line.strip()) for line in lines]

# Sắp xếp danh sách điểm trung bình giảm dần
bubble_sort(scores)

# In danh sách điểm trung bình đã được sắp xếp ra màn hình
print("Danh sách điểm trung bình giảm dần:")
for score in scores:
  print(score)

Vận dụng

Một người đi mua hàng với danh sách các mặt hàng cần mua, đơn giá từng mặt hàng và số lượng hàng cần mua được lưu trong tệp văn bản muahang.inp.

Hãy sử dụng thuật toán nỗi bọt để sắp xếp các mặt hàng theo thứ tự thành tiền của các mặt hàng tăng dần rồi in ra tên các mặt hàng và thành tiền tương ứng.

Lời giải:

# Đọc dữ liệu từ file muahang.inp
with open('muahang.inp', 'r') as file:
  lines = file.readlines()
  mat_hangs = []
  for line in lines:
    data = line.strip().split(',')
    ten = data[0]
    don_gia = float(data[1])
    so_luong = int(data[2])
    thanh_tien = don_gia * so_luong
    mat_hangs.append((ten, thanh_tien))

# Sắp xếp danh sách các mặt hàng theo thứ tự thành tiền tăng dần
n = len(mat_hangs)
for i in range(n - 1):
  for j in range(0, n - i - 1):
    if mat_hangs[j][1] > mat_hangs[j + 1][1]:
      mat_hangs[j], mat_hangs[j + 1] = mat_hangs[j + 1], mat_hangs[j]

# In danh sách các mặt hàng và thành tiền tương ứng ra màn hình
print("Danh sách các mặt hàng và thành tiền tương ứng:")
for mat_hang in mat_hangs:
  print("Tên mặt hàng: ", mat_hang[0])
  print("Thành tiền: ", mat_hang[1])
  print("-----")

Xem các bài giải khác: Giải bài tập SGK lớp 11 định hướng Khoa học máy tính – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x