Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (The present perfect continuous)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là bài học tiếp cho trong các dạng bài ngữ pháp tiếng Anh. Hôm nay Bumbii xin giới thiệu về một dạng ngữ pháp mới là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Sau đây là cách dùng, dấu hiện nhận biết và những ví dụ cụ thể.

Cách dùng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

  1. Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và vẫn tiếp tục ở hiện tại nhằm nhấn mạnh tính liên tục.
    Ví dụ: She has been working all night. (Cô ấy đã làm việc cả đêm)
  2. Diễn tả hành động đã kết thúc trong quá khứ nhưng kết quả được lưu laị đến hiện tại.
    Ví dụ: My window has been breaking. (Cái cửa sổ của tôi đã bị vỡ)

Công thức.

Has/ Have: I/ You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + have.
He/ She/ It/ Danh từ số ít + has.
Thể khẳng định: S + have/ has + been + V-Ing + O.
Ví dụ: They have been working.
Thể phủ định: S + have/ has + not + been + V-Ing + O.
Ví dụ: They have not been working.
Thể nghi vấn: Have/ Has + S + been + V-ing + O?
– Yes, S + have/ has.
– No, S + have/ has + not.
VÍ dụ: Have they been working?
– Yes, they have.
– No, thye have not.
Thể nghi vấn với từ để hỏi: W-H + have/ Has + S + been + V-ing + O?
Ví dụ: What have they been doing?

những luư ý khi thêm ing

Lưu ý khi thêm ing.

Với những từ có tận cùng là “e” thì khi thêm “ing” ta sẽ bỏ ‘e” để thêm “ing”.
Ví dụ: use-> using.
Nếu động từ có một âm tiết và có tận cùng là phụ âm mà đứng trước nó là nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm “ing”.
Ví dụ: stop -> stopping.
Nếu động từ có hai âm tiết và cấu tạo là phụ âm-> nguyên âm-> phụ âm, thì ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm “ing”.
Ví dụ: begin-> beginning.

Dấu hiệu nhận biết.

for the whole + danh từ.
for + quãng thời gian.
since + quãng thời gian.
all + thời gian.

Xem thêm: Tổng hợp chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh 2023

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiitech
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x