Bài 1: Kiểu mảng và cấu trúc mảng

Chủ đề Fcs: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ thuật lập trình – Bài 1: Kiểu mảng và cấu trúc mảng – sách bài tập trang 42 lớp 11 Khoa học máy tính – Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề Fcs : Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài 1: Kiểu mảng và cấu trúc mảng

Câu FCS1

Theo em, đâu là sự khác nhau cơ bản giữa việc khai báo một biến danh sách và một biến mảng (array) trong ngôn ngữ Python?

Trả lời:

Khi khởi tạo một biến mảng, em phải cung cấp thông tin về kích thước của mảng và kiểu dữ liệu chung cho tất cả các phần tử trong mảng. Ngược lại, một biến danh sách có thể linh hoạt về kích thước (đẩy thêm hoặc xoá đi nhiều phần tử) và kiểu dữ liệu của từng phần tử (chẳng hạn, một danh sách có thể vừa chứa một phần tử kiểu nguyên (int), vừa chứa phần tử kiểu thực (float) và vừa chứa một phần tử kiểu xâu).

Câu FCS2

Em hãy cho biết một mảng số nguyên (int) có kích thước phần tử số 2 048 chiếm bao nhiêu bộ nhớ khi chương trình được thực thi trong ngôn ngữ Python.

A. 1 KB

B. 2 KB

C. 4 KB

D. 8 KB

Trả lời:

D. Mỗi biến số nguyên (int) có kích thước 4 byte, vậy một mảng 2 048 số nguyên sẽ chiếm 4 (byte) × 2 048 = 8 192 byte = 8 KB.

Câu FCS3

Trung bình cộng, trung vị của dãy số.

Cho mảng số nguyên a0, a1,... an-1. Trung vị của dãy số là giá trị nằm ở giữa dãy số sau khi được sắp xếp, được tính bằng công thức sau:

– Nếu n = 2k + 1(k thuộc N) thì trung vị của dãy số là ak+1

– Nếu n = 2k + 1(k thuộc N) thì trung vị của dãy số là ak+1

– Nếu n = 2k (k thuộc N) thì trung vị của dãy số là: (ak + ak+1)/2

Hãy lập trình đưa ra trung bình cộng và trung vị của dãy số.

Dữ liệu: Nhập từ thiết bị vào chuẩn một dòng chứa các phần tử của mảng, các số cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Hiển thị ở thiết bị ra chuẩn giá trị trung bình cộng và trung vị của dãy số, mỗi kết quả chỉ lấy một chữ số ở phần thập phân.

Ví dụ:

Gợi ý: Để in ra giá trị của giá trị của biến x với n chữ số thập phân, ta dùng câu lệnh print(format(x,".nf")).

Trả lời:

 • Nếu không có hàm, để tính trung bình cộng, trước tiên ta tính tổng, sau đó đem chia cho số lượng (các bài sau sẽ cung cấp kiến thức đủ để em làm).
 • Tận dụng các hàm được giới thiệu trong bài học, em có được đoạn chương trình vô cùng ngắn gọn và dễ hiểu.

Chương trình sử dụng mảng:

from array import *     #Khai báo mô đun array
from statistics import *  #Khai báo mô đun phân tích 
              #thống kê
A = array ("i", [])     #Khai báo mảng rỗng
A = [int (i) for i in input ().split()]
print (format (mean (A), ".1f"), format (median (A), ".1f"))

Chương trình sử dụng danh sách thay cho mảng:

#Khai báo mô đun phân tích thống kê
from statistics import *
A list (map (int, input ().split()))
print (format (mean (A), ".1f"), format (median (A), ".1f"))

Câu FCS4

Thống kê điểm tổng kết.

Cho A là dãy điểm tổng kết trung bình các môn học của lớp 11A. Lập trình đưa ra màn hình các phân tích thống kê: điểm cao nhất, điểm trung bình, điểm thấp nhất, trung vị và dãy điểm sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Dữ liệu: Nhập từ thiết bị vào chuẩn một dòng chứa các phần tử của mảng, các số cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Hiển thị ở thiết bị ra chuẩn:

 • Dòng thứ nhất chứa các giá trị điểm cao nhất, điểm trung bình, điểm thấp nhất và trung vị của dãy số.
 • Dòng thứ hai chứa dãy điểm đã được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Ví dụ:

Trả lời:

Áp dụng các hàm như bài F3.

#Khai báo mô đun phân tích thống kê
from statistics import *
A = list (map (float, input ().split()))
A.sort (reverse = True)
print (min (A), mean (A), max (A), median (A)) 
print (*A) #In giá trị của các phần tử của mảng A

Câu FCS5

Dãy số Catalan.

Trong toán học, đặc biệt là tổ hợp, người ta nghiên cứu các dãy số đặc biệt cùng các tính chất của chúng. Catalan là một dãy số C0, C1, C2 ..., Cn , trong đó:

Nhằm chuẩn bị cho bài học tổ hợp đếm sắp tới, Nam cần tính trước một số giá trị đầu của dãy Catalan. Em hãy giúp Nam in ra những số hạng đầu tiên của dãy.

Dữ liệu: Nhập từ thiết bị vào chuẩn một dòng duy nhất chứa số nguyên n.

Kết quả: Hiển thị ở thiết bị ra chuẩn một dòng chứa n + 1 số nguyên C0, C1, C2,…, Cn

Ví dụ:

Trả lời:

 • Dấu sigma có bản chất là một vòng lặp.
 • Chú ý rằng hàm range sẽ bỏ qua số cuối cùng nên cần ghi range(n+1) để chạy tới số C[n].
 • Số ở sau được tính từ tất cả số đứng trước nó. Trong đoạn chương trình sau, trước tiên chạy for i để xác định số cần tính là số Ci. Sau đó lại cần một vòng lặp để tính nó (theo mô tả của dấu sigma).
n = int(input())
C = [1]
for i in range (1, n+1):
  C_i = 0
  for j in range(i):
    C_i += C[j] * C[i-1-j]
  C.append(C_i)
print (*C)

Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập SBT Lớp 11 Khoa Học Máy Tính Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x