a pice of cake

A piece of cake là gì? Cách sử dụng và ví dụ

Để tiếp tục loạt bài về các thành ngữ phổ biến trong Tiếng Anh, hôm nay…

Đọc bài

Thì tương lai đơn (The simple future)

1. Cách dùng thì tương lai đơn. Diễn tả một quyết định hay một ý định…

Đọc bài

Thì hiện tại tiếp diễn ( The present continuous )

Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn. Công thức của thì hiện tại tiếp diễn: Lưu…

Đọc bài

Thì quá khứ đơn (The simple past)

Cách dùng của thì quá khứ đơn. Dùng dể diễn tả một hành động đã xảy…

Đọc bài

Những điều thú vị trong Tiếng Anh có thể bạn chưa biết

Tiếng Anh là một ngôn ngữ phong phú và chứa đựng những điều thú vị mà…

Đọc bài

Way to go là gì? Cách sử dụng và ví dụ

Thành ngữ là một phần quan trọng trong bất cứ ngôn ngữ nào, Tiếng Anh cũng…

Đọc bài
Take into account

Take into account là gì? Cách sử dụng và ví dụ

Take into account là một thành ngữ được sử dụng khá phổ biến trong Tiếng Anh.…

Đọc bài
sounds like a plan

Sounds like a plan là gì? Giải thích và ví dụ

Thành ngữ “sounds like a plan” là một cụm từ phổ biến trong tiếng Anh, thường…

Đọc bài

Danh từ

Danh từ là bài học đầu tiên cho các loại từ trong tiếng Anh. Hôm nay…

Đọc bài

Thì hiện tại đơn với động từ thường trong Tiếng Anh

Thì hiện tại đơn là một trong những thì trong tiếng Anh được sử dụng rộng…

Đọc bài