Bài 2. Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu SBT

Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu SBT Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng trang 59 – Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề FICT. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Thực hành tạo và khai thác hệ cơ sở dữ liệu. Bài 2. Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu.

Câu FICT9

Để thiết lập kiểu dữ liệu cho một cột trong bảng, cần chọn trong danh sách thả xuống (Hình 1). Hãy mô tả các thuộc tính và nói rõ nó phù hợp với dữ liệu thực tế nào cho các lựa chọn kiểu sau đây: Short Text, Long Text, Number, Date/Time, Currency, AutoNumber, Yes/No.

Hình 1. Danh sách thả xuống
Hình 1. Danh sách thả xuống

Đáp án:

Tên kiểuMô tảKích thướcGiải thích thêm
Short TextXâu kí tự ngắnKhông quá 255 kí tựMột mục dữ liệu chữ
Long TextVăn bản dài hơnTới 63 999 kí tựVăn bản mô tả, giải thích thêm,…
NumberSố để tính toán1, 2, 4, 8 byteTrong các công thức, các hàm tính toán
Date/TimeThời gian8 byteCho các năm: 1900 – 9999
CurrencySố tiền8 byteCó thể có từ 1 đến 4 chữ số phần thập phân
AutoNumberSố được Access sinh tự động4 byteTăng dần hoặc ngẫu nhiên khi thêm một bản ghi mới vào bảng
Yes/NoChỉ nhận 1 trong 2 giá trị1 bitYes/No, True/False, On/Off

Câu FICT10

Tạo bảng Học sinh trong cơ sở dữ liệu (CSDL) Thư viện; chọn Mã học sinh làm khóa chính và nhập dữ liệu cho một số bản ghi, ví dụ như trong Hình 2.

Đáp án:

Thao tác:

1) Nháy chuột chọn Create Table Design.

2) Trong khung nhìn thiết kế bảng, gõ nhập tên các cột theo trình tự.

3) Thiết lập kiểu dữ liệu cho từng cột.

4) Chọn Mã học sinh làm khoá chính.

5) Ghi lưu bảng với tên Học sinh.

6) Các cột có kiểu dữ liệu Short Text, trừ cột Ngày sinh có kiểu Date/Time; cột Giới tính và cột Đoàn viên có kiểu Yes/No.

Câu FICT11

Có những cách nào để thay đổi thứ tự hiển thị từ trái sang phải của các cột trong bảng CSDL? Hãy mô tả cách thao tác trong từng trường hợp.

Đáp án:

Có hai cách:

1) Trong khung nhìn bảng dữ liệu: trỏ chuột vào ô tên cột, nhấn giữ chuột trái thì đường biên trái cột sẽ được làm nổi bật, kéo thả sang vị trí mới.

2) Trong khung nhìn thiết kế: trỏ chuột vào ô vuông kề bên trái tên cột, nhấn giữ chuột trái thì biểu tượng chuột chuyển thành hình gợi ý có thể di chuyển cột, kéo thả sang vị trí mới.

Câu FICT12

Khi nhập dữ liệu, các bản ghi (các hàng) mới được nối thêm vào cuối bảng Có thể thay đổi thứ tự các bản ghi trong bảng CSDL bằng cách tương tự như với các cột hay không?

Đáp án:

Khi nhập dữ liệu, các bản ghi (các hàng) mới được nối thêm vào cuối bảng không thể thay đổi thứ tự các bản ghi trong bảng CSDL bằng cách tương tự như với các cột.

Câu FICT13*

Giống như trong Excel, khi mở bảng Access trong khung nhìn bảng dữ liệu, có thể sắp xếp thứ tự theo một cột nào đó.

1) Việc này có thay đổi thiết kế bảng hay không?

2) Kết quả sắp xếp còn lưu lại hay mất đi khi lần sau mở bảng?

Đáp án:

1) Không thể.

2) Còn lưu lại.

Câu FICT14

Di chuyển cột CCCD trong bảng Học sinh để thành cột kề phải (ngay sau) cột Mã học sinh.

Đáp án:

Thực hiện di chuyển cột CCCD trong bảng Học sinh để thành cột kề phải (ngay sau) cột Mã học sinh.

Câu FICT15

Cột Lớp trong bảng Học sinh là tên các lớp nên chỉ có thể điền một số giá trị nhất định. Hãy thiết lập kiểu dữ liệu từ tra cứu cho cột này và gõ nhập danh sách giá trị hợp lệ.

Gợi ý: Mở bảng trong khung nhìn thiết kế và dùng nút lệnh Modify Lookups.

Đáp án:

Thao tác:

1) Mở bảng trong khung nhìn thiết kế, nháy chuột chọn cột.

2) Chọn nút lệnh Modify Lookups.

3) Chọn “I will type the values that I want”, chọn Next.

4) Gõ nhập các giá trị hợp lệ, chọn Next.

5) Đổi tên “Field1” thành “Lớp”, chọn Finish.

6) Xoá cột Lớp.

Câu FICT16

Để quản lý hoạt động dạy và học, CSDL của trường cần có bảng Môn học với các cột: Mã môn học, Tên môn học, Số tiết, GV phụ trách,… trong đó Mã môn học là khoá chính. Hãy tạo bảng Môn học và nhập một số bản ghi với dữ liệu phù hợp.

Đáp án:

Thao tác:

1) Nháy chuột chọn Create\Table Design.

2) Trong khung nhìn thiết kế bảng, gõ nhập tên các cột theo trình tự.

3) Thiết lập kiểu dữ liệu cho từng cột.

4) Chọn Mã môn học làm khoá chính.

5) Ghi lưu bảng với tên Môn học.

6) Nhập một số bản ghi với dữ liệu phù hợp.

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 11 Tin học ứng dụng – Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x