Bài 5. Thiết kế truy vấn SBT

Bài Thiết kế truy vấn SBT Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng trang 61 – Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề FICT. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Thực hành tạo và khai thác hệ cơ sở dữ liệu. Bài 5. Thiết kế truy vấn.

Câu FICT33

Cần thao tác như thế nào:

1) Để bắt đầu thiết kế truy vấn.

2) Để làm một bảng xuất hiện trong vùng làm việc thiết kế truy vấn.

3) Để chọn một trường dữ liệu (cột bảng) nào đó đưa vào kết quả truy vấn.

Đáp án:

1) Nháy chuột chọn Create\Query Design.

2) Nháy chuột chọn tên bảng trong hộp thoại Show Table, nháy nút Add hoặc nháy đúp chuột lên tên bảng.

3) Nháy đúp chuột lên tên trường trong hộp thể hiện bảng.

Câu FICT34

Mô tả thao tác từng bước để tạo truy vấn trên bảng Học sinh cho kết quả là:

1) Tên các lớp có học sinh tên là “Đức”. Sửa đổi thành truy vấn có tham số mời gõ nhập tên khi chạy truy vấn.

2) Họ và tên các học sinh vừa tròn 17 tuổi (thời điểm tạo truy vấn).

Đáp án:

Thao tác sử dụng Query Design như đã quen thuộc:

1) Biểu thức logic trên ô giao của cột Tên với hàng Criteria là “Đức”.

2) Biểu thức logic trên ô giao của cột Ngày sinh với hàng Criteria là ngày này 17 năm về trước, ví dụ #05/09/2006#.

Câu FICT35

Xét truy vấn trên bảng Học sinh lấy ra các cột Mã học sinh, Họ và đệm, Tên với biểu thức logic trên ô giao của cột Tên với hàng Criteria là >=“H” AND <“I”. Truy vấn sẽ chọn lấy ra các bản ghi có tên học sinh như thế nào?

Đáp án:

Truy vấn sẽ chọn lấy ra các bản ghi có Tên học sinh bắt đầu bằng chữ “H”.

Câu FICT36

Trong lưới QBE, tại ô giao của hàng Show với mỗi cột có hộp đánh dấu chọn hiển thị dữ liệu từ cột đó. Nếu bỏ đánh dấu chọn thì dữ liệu sẽ bị ẩn đi.

1) Nếu trong truy vấn ở bài trước, bỏ đánh dấu chọn tại các cột Mã học sinh, Họ và đệm, rồi chọn sắp xếp cột Tên theo thứ tự tăng dần (Ascending) thì kết quả truy vấn sẽ như thế nào?

2) Tiếp theo, nếu mở khung nhìn SQL sẽ thấy câu lệnh: SELECT [Học Sinh].Tên… Theo em, nếu sửa lại thành SELECT count([Học Sinh].Tên)… thì kết quả chạy truy vấn sẽ là gì?

3) Nếu sửa lại thành SELECT max([Học Sinh].Tên)… thì kết quả chạy truy vấn sẽ là gì?

Đáp án:

1) Nếu bỏ đánh dấu chọn tại các cột Mã học sinh, Họ và đệm, rồi sắp xếp cột Tên theo thứ tự tăng dần thì kết quả truy vấn sẽ là một cột danh sách các tên học sinh bắt đầu bằng chữ “H” và sắp xếp theo thứ tự từ điển.

2) Nếu sửa lại thành SELECT count([Học Sinh].Tên)… thì kết quả chạy truy vấn sẽ là tổng số học sinh có tên bắt đầu bằng chữ “H”.

3) Nếu sửa lại thành SELECT max([Học Sinh].Tên)… thì kết quả chạy truy vấn sẽ hiển thị tên đứng cuối cùng khi sắp theo thứ tự từ điển.

Câu FICT37

Quy định viết biểu thức logic làm tiêu chí lựa chọn các bản ghi như thế nào trong trường hợp muốn chọn bản ghi có giá trị đúng bằng x tại cột C:

1) Cột C có kiểu dữ liệu số.

2) Cột C có kiểu dữ liệu chữ.

3) Cột C có kiểu dữ liệu ngày tháng.

4) Nếu thay vì chọn so sánh “có giá trị đúng bằng x tại cột C” cần chọn so sánh “có giá trị lớn hơn (nhỏ hơn) x tại cột C” thì sửa đổi như thế nào?

Đáp án:

Trong lưới QBE, tại ô giao cắt của cột C với hàng Criteria, gõ nhập:

1) x

2) “x”

3) #x#

4) Thêm dấu “>” (hay “<”) vào phía trước, ví dụ: >x, <#x#

Câu FICT38

Hãy cho biết truy vấn sẽ chọn những bản ghi nào nếu tại ô giao cắt của cột C với hàng Criteria là biểu thức logic sau:

1) > A AND < B

2) > A OR < B

Đáp án:

1) Chọn bản ghi có giá trị tại cột C lớn hơn A nhỏ hơn B.

2) Chọn bản ghi có giá trị tại cột C lớn hơn A hoặc nhỏ hơn B

Câu FICT39

Tiếp theo bài trên, cách viết biểu thức logic làm tiêu chí lựa chọn sẽ sửa lại như thế nào nếu muốn:

1) Chọn bản ghi có giá trị tại cột C lớn hơn A giá trị tại cột D nhỏ hơn B.

2) Chọn bản ghi có giá trị tại cột C lớn hơn A hoặc giá trị tại cột D nhỏ hơn B.

Đáp án:

1) Tại ô giao cắt của hàng Criteria với cột C là biểu thức > A, với cột D là biểu thức < B.

2) Tại ô giao cắt của hàng Criteria với cột C là biểu thức > A, tại ô giao cắt của hàng Or với cột D là biểu thức < B.

Câu FICT40

Thực hiện các yêu cầu sau:

1) Tạo truy vấn xuất thông tin lịch sử mượn – trả sách của một bạn đọc có họ tên ví dụ là “Mai”.

2) Sửa thành truy vấn có tham số để nhập tên khi chạy truy vấn.

3) Giả sử có hai (một số) bạn đọc cùng tên “Mai” nhưng khác “Họ và đệm”. Hãy chỉnh sửa để xuất thông tin chỉ về một bạn đọc cụ thể.

Đáp án:

1) Các bước thao tác:

– Nháy chuột chọn Create\Query Design. Nháy chuột chọn bảng Bạn đọc và bảng Mượn-Trả.

– Nháy chuột chọn các trường dữ liệu từ bảng Bạn đọc và sau đó là từ bảng Mượn-Trả.

– Trong cột Tên, tại ô giao với hàng Criteria, gõ nhập “Mai”.

2) Các bước thao tác:

Tương tự như với ý 1, chỉ khác ở bước cuối cùng, thay vì nhập đúng tên, gõ nhập lời mời [Tên bạn đọc ?].

3) Các bước thao tác:

Tương tự như với ý 1, sau đó thêm điều kiện:

Trong cột Họ và đệm, tại ô giao với hàng Criteria, gõ nhập họ và đệm, ví dụ “Hà Thị”.

Câu FICT41

Chỉnh sửa truy vấn ở câu 1 bài FICT40 để chỉ xuất ra thông tin các giao dịch mượn sách và/hoặc giao dịch trả trong thời gian của một năm học, ví dụ từ 05/09 đến 04/09 năm sau.

Đáp án:

Các bước thao tác:

Tương tự như với ý 1 ở bài FICT40. Sau đó thêm điều kiện:

– Trong cột Ngày mượn, tại ô giao với hàng Criteria, gõ biểu thức so sánh, ví dụ: >= #05/09/2022# AND <= #04/09/2023#.

– Trong cột Ngày trả, tại ô giao với hàng Or, gõ biểu thức so sánh, ví dụ:

>= #05/09/2022# AND <= #04/09/2023#.

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 11 Tin học ứng dụng – Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x