Bài 6. Tạo báo cáo đơn giản SBT

Tạo báo cáo đơn giản SBT Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng trang 66 – Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề FICT. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Thực hành tạo và khai thác hệ cơ sở dữ liệu. Bài 6. Tạo báo cáo đơn giản.

Câu FICT42

Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

1) Thao tác như thế nào để tạo nhanh một báo cáo đơn giản?

2) Sử dụng Report Wizard để làm báo cáo gồm các bước thao tác nào?

Đáp án:

1) Các bước thao tác:

– Mở truy vấn hoặc bảng là nguồn dữ liệu cho báo cáo.

– Nháy chọn Create\Report.

2) Các bước thao tác:

– Nháy chọn Create\Report Wizard.

– Chọn bảng hoặc truy vấn làm nguồn dữ liệu cho báo cáo.

– Chọn các trường dữ liệu cần thiết; chuyển sang hộp Selected Fields.

– Chọn gộp nhóm theo trường dữ liệu (nếu muốn).

– Chọn một cách trình bày (layout) báo cáo.

– Đặt tên và ghi lưu.

Câu FICT43

Chỉ dựa trên bảng Mượn-Trả, để báo cáo chi tiết hoạt động mượn trả sách có nhóm theo từng bạn đọc và sắp xếp theo thời gian cần làm những việc gì? Mô tả từng bước thao tác.

Đáp án:

1) Thiết kế truy vấn chỉ lấy bản ghi những giao dịch trong khoảng thời gian cần báo cáo và chọn các thông tin sẵn có về bạn đọc (Số thẻ) và về giao dịch mượn trả sách (Mã sách, Ngày mượn, Ngày trả).

2) Mở truy vấn, nháy chọn Create\Report.

3) Trong vùng làm việc Group, Sort, and Total ở phần dưới báo cáo, chọn Add a Group, chọn Số thẻ.

4) Tiếp theo chọn Add a Sort; chọn Ngày mượn.

5) Điều chỉnh độ rộng các cột nếu muốn.

6) Đặt tên và ghi lưu.

Câu FICT44

Kết quả bài FICT43 tạo ra báo cáo không có “Họ và đệm”, “Tên” bạn đọc. Để thêm thông tin này trong báo cáo có hai cách làm:

1) Thiết kế truy vấn lấy thêm các thông tin về bạn đọc (từ bảng Bạn đọc), sau đó làm tương tự như bài FICT43.

2) Sử dụng trình tiện ích Report Wizard.

Hãy mô tả từng bước thao tác theo cách làm 2.

Đáp án:

1) Học sinh tự thực hiện theo yêu cầu.

2) Các bước thao tác:

– Nháy chọn Create\Report Wizard.

– Chọn bảng Bạn đọc; chọn Số thẻ và các trường dữ liệu muốn có từ Bạn đọc, chuyển sang hộp Selected Fields.

– Chọn bảng Mượn-Trả; chọn các trường dữ liệu muốn có, chuyển sang hộp Selected Fields.

– Chọn gộp nhóm theo trường Số thẻ.

– Chọn sắp xếp theo Ngày mượn.

– Chọn một cách trình bày báo cáo.

– Đặt tên và ghi lưu.

Câu FICT45

Tiếp tục bài trước, có thể thêm tổng toàn bộ, tổng con theo từng bạn đọc vào báo cáo. Hãy mô tả từng bước thao tác.

Đáp án:

Các bước thao tác:

1) Nháy nút lệnh Group & Sort để mở vùng làm việc Group, Sort, and Total ở phần dưới báo cáo (nếu chưa nhìn thấy).

2) Nháy nút mũi tên More Options.

3) Nhảy mũi tên trỏ xuống kề sát With no total để thay đổi.

4) Chọn Total on: Số thẻ; chọn Type: count values.

5) Chọn Show Grand Total; chọn Show group subtotal

Câu FICT46

Mở báo cáo là kết quả bài trước trong khung nhìn bài trí; nháy nút lệnh Hide Details trong nhóm Grouping & Total và cho biết kết quả.

Đáp án:

Báo cáo không hiển thị các thông tin chi tiết về giao dịch mượn – trả của từng bạn đọc mà chỉ còn các tổng con.

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 11 Tin học ứng dụng – Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x