Bài 29. Khám phá phần mềm làm phim SBT

Khám phá phần mềm làm phim SBT trang 77 lớp 11 Tin học ứng dụng –…

Đọc bài

Bài 28. Tạo ảnh động SBT

Bài Tạo ảnh động SBT trang 76 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết…

Đọc bài

Bài 27. Công cụ vẽ và một số ứng dụng SBT

Công cụ vẽ và một số ứng dụng SBT trang 75 lớp 11 Tin học ứng…

Đọc bài

Bài 26. Công cụ tinh chỉnh màu sắc và công cụ chọn SBT

Công cụ tinh chỉnh màu sắc và công cụ chọn SBT trang 74 lớp 11 Tin…

Đọc bài

Bài 25. Phần mềm chỉnh sửa ảnh SBT

Bài Phần mềm chỉnh sửa ảnh SBT trang 72 lớp 11 Tin học ứng dụng –…

Đọc bài

Bài 1. Hệ điều hành SBT

Hệ điều hành SBT trang 5 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết Nối…

Đọc bài