Bài 3. Liên kết các bảng trong cơ sở dữ liệu SBT

Liên kết các bảng trong cơ sở dữ liệu SBT Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng trang 61 – Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề FICT. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Thực hành tạo và khai thác hệ cơ sở dữ liệu. Bài 3. Liên kết các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Câu FICT17

Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

1) Để thiết lập mối quan hệ giữa hai bảng trong CSDL, cần bắt đầu bằng thao tác nào?

2) Thiết lập mối quan hệ giữa hai bảng bằng cách nào?

3) Lựa chọn liên kết dữ liệu nào được đánh dấu chọn mặc định? Nó tương ứng với phép nối nào?

Đáp án:

1) Chọn Database Tools\Relationships để mở vùng làm việc với các mối quan hệ.

2) Kéo thả trường khoá ngoài của bảng ở đầu vào trường khoá chính của bảng ở đầu 1.

3) Trong hộp thoại Edit Relationships, lựa chọn liên kết dữ liệu được đánh dấu chọn mặc định là: “Chỉ nối các bản ghi nếu các giá trị trường được kết nối trùng khớp nhau”. Tương ứng với phép nối trong INNER JOIN.

Câu FICT18

Thao tác nào làm xuất hiện hộp thoại Edit Relationships?

Đáp án:

Hộp thoại Edit Relationships tự động xuất hiện sau thao tác kéo thả chuột để thiết lập mối quan hệ giữa hai bảng.

Nếu muốn chỉnh sửa mối quan hệ giữa hai bảng: nháy chuột phải lên đoạn nối thể hiện liên kết giữa hai bảng; chọn Edit Relationships trong bảng chọn nổi lên, hộp thoại Edit Relationships sẽ xuất hiện.

Câu FICT19

Quản lí điểm là việc rất quan trọng. CSDL đã có bảng Học sinh và bảng Môn học.

1) Giữa hai bảng Học sinhMôn học có liên kết loại nào: 1 – 1, 1 – hay ?

2) Bảng Điểm thể hiện liên kết này qua hai khoá ngoài, đó là hai cột nào?

3) Bảng Điểm cần có thêm những cột gì nếu mỗi môn học cần lưu giữ nhiều loại điểm khác nhau?

Đáp án:

1) Liên kết giữa hai bảng Học sinhMôn học

2) Hai cột khoá ngoài là Mã học sinh, Mã môn học.

3) Cần thêm cột về các loại điểm như: điểm giữa kì, điểm bài thi cuối năm, điểm tổng kết môn học,… Có thể thêm cột ngày tháng thực hiện thi, kiểm tra,…

Câu FICT20

Em hãy thực hiện các công việc sau:

1) Tạo bảng Điểm có các cột theo kết quả bài FICT19. Chọn khoá chính là cột ID do Access sinh tự động.

2) Thiết lập liên kết 1.

3) Thiết lập liên kết 1 – giữa bảng Học sinh và bảng Điểm.

4) Nhập một số bản ghi giữa bảng Môn học và bảng Điểm với dữ liệu phù hợp, ví dụ như dưới đây:

Mã học sinhMã môn họcĐiểmLoại điểm
00218MATH7.3Giữa kì
00219MATH6.4Giữa kì
00220MATH7.7Giữa kì
00221MATH8.5Cuối năm
00222MATH9.0Cuối năm
00223MATH7.8Cuối năm
00218CS018.5Giữa kì
00219CS017.0Giữa kì
00220CS019.3Giữa kì
00221CS019.0Cuối năm
00222CS017.5Cuối năm
00223CS017.7Cuối năm

Đáp án:

1) Thao tác tạo bảng Điểm:

– Nháy chuột chọn Create\Table.

– Chuyển sang khung nhìn thiết kế bảng, giữ nguyên cột ID mà Access sinh ra tự động và đặt làm khoá chính.

– Gõ nhập tên các cột theo trình tự.

– Thiết lập kiểu dữ liệu cho từng cột.

– Ghi lưu bảng với tên Điểm.

2) Thao tác thiết lập liên kết 1 − giữa bảng Học sinh và bảng Điểm:

– Nháy chuột chọn Database Tools\Relationships.

– Đưa hộp thể hiện các bảng Học sinh và bảng Điểm vào vùng làm việc (nếu chưa nhìn thấy): nháy nút lệnh Show Table, nháy đúp chuột lên tên bảng trong hộp thoại Show Table.

– Kéo thả chuột đưa trường Mã học sinh trong bảng Điểm thả vào trường khoá chính trong bảng Học sinh.

– Đánh dấu hộp kiểm Enforce Referential Integrity trong hộp thoại Edit Relationships, chọn Create (hay OK).

3) Thao tác thiết lập liên kết 1 – giữa bảng và Môn học bảng Điểm: tương tự như trên.

Câu FICT21

Thiết lập cột Mã môn học trong bảng Điểm thành kiểu dữ liệu.

Đáp án:

Thao tác:

1) Mở bảng Điểm trong khung nhìn thiết kế.

2) Thiết lập lại Data Type của trường Mã môn học: nháy dấu trỏ xuống để thả xuống danh sách chọn.

3) Nháy chọn Lookup Wizard, xuất hiện hộp thoại.

4) Đánh dấu chọn “I want the lookup field to get the values from another table or query”, chọn Next.

5) Đánh dấu chọn bảng Môn học, chọn Next.

6) Đánh dấu chọn trường Mã môn học (của bảng Môn học), nháy dấu mũi tên “>” để chuyển nó sang Selected Fields; chọn Next; xuất hiện hộp thoại.

7) Chọn trường Mã môn học, chọn Next, xuất hiện hộp thoại.

8) Giữ nguyên tên là Mã môn học, chọn Finish.

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 11 Tin học ứng dụng – Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x