Bài 2: Tia số Số liền trước, số liền sau

Bài 2: Tia số Số liền trước, số liền sau trang 10 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt Động

Bài 1

Tìm số thích hợp. 

Bumbii Bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau trang 10 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Em quan sát thấy trên tia số số trước kém số sau 1 đơn vị, hay số sau hơn số trước 1 đơn vị. Để tìm được số tiếp theo, em thực hiện đếm thêm 1 đơn vị.

Em điền như sau:

Bumbii Bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau trang 10 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Mỗi quả bóng ứng với vạch nào trên tia số?

Bumbii Bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau trang 10 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Ta có: 10 + 1 = 11;   10 + 2 = 12;
10 + 7 = 17;   10 + 5 = 15.

Vậy mỗi quả bóng ứng với các vạch trên tia số như sau:

Bumbii Bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau trang 10 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 3

Câu nào đúng, câu nào sai?
a) Số liền trước của 16 là 15.
b) Số liền trước của 16 là 17.
c) Số liền sau của 18 là 17.
d) Số liền sau của 18 là 19.
e) Số liền trước của 1 là 0.
g) Số liền sau của 1 là 2.

Hướng dẫn giải

Số liền sau của một số hơn số đó 1 đơn vị.
Số liền trước của một số kém số đó 1 đơn vị.

a) Số liền trước của 16 là 15.   (Đ)

b) Số liền trước của 16 là 17.   (S)
(Vì số liền trước của 16 là 15).

c) Số liền sau của 18 là 17.     (S)
(Vì số liền sau của 18 là 19).

d) Số liền sau của 18 là 19.     (Đ)

e) Số liền trước của 1 là 0.      (Đ)

g) Số liền sau của 1 là 2.         (Đ)

Luyện Tập

Bài 1

Tìm trên tia số:

Bumbii Bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau trang 10 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Những số bé hơn 5.
b) Những số vừa lớn hơn 3 vừa bé hơn 6.

Hướng dẫn giải

a) Trên tia số, những số bé hơn 5 ở bên trái vạch chỉ số 5.
Những số bé hơn 5 là 0; 1; 2; 3; 4.

b) Trên tia số, những số vừa lớn hơn 3 vừa bé hơn 6 nằm ở giữa vạch chỉ số 3 và số 6.
Những số vừa lớn hơn 3 vừa bé hơn 6 là 4; 5.

Bài 2

Chọn câu trả lời đúng.
Ghép hai trong ba thẻ số bên được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số?
A. 6   B. 5    C.4

Bumbii Bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau trang 10 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Chọn 1 chữ số làm số chỉ chục rồi chọn tiếp 1 chữ số (khác chữ số vừa chọn) để làm số chỉ số đơn vị.
Lưu ý rằng số chục phải khác 0.

Chọn chữ số 4 làm số chỉ số chục thì có 2 số là 40 và 45.
Chọn chữ số 5 làm số chỉ số chục thì có 2 số là 50 và 54.

Vậy từ ba thẻ số đã cho ta lập được 4 số có hai chữ số là 40; 45; 50; 54.

Chọn đáp án C.

Bài 3

Tìm số thích hợp.

Bumbii trang 10 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Áp dụng kiến thức:
Số liền sau của một số hơn số đó 1 đơn vị.
Số liền trước của một số kém số đó 1 đơn vị.

a) Toa liền sau toa 50 là toa 51.
  Toa liền trước toa 51 là toa 50.

b) Toa liền trước toa 49 là toa 48.
   Toa liền sau toa 52 là toa 53.

c) Ở giữa toa 49 và toa 51 là toa 50.
  Ở giữa toa 50 và toa 53 là toa 51 và toa 52.

Bài 4

Tìm số thích hợp.

Bumbii trang 10 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Áp dụng kiến thức:
Số liền sau của một số hơn số đó 1 đơn vị.
Số liền trước của một số kém số đó 1 đơn vị.

Bumbii trang 10 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 5

Thỏ đen, thỏ nâu, thỏ trắng và thỏ xám đang chuẩn bị chạy thi. Các làn chạy được đánh số lần lượt từ bé đến lớn. Thỏ trắng chạy ở làn số nào?

Bumbii trang 10 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Các làn chạy được đánh số theo thứ tự từ bé đến lớn là 1; 2; 3; 4.
Quan sát hình ta thấy Thỏ Trắng chạy ở làn thứ ba, do đó Thỏ Trắng chạy ở làn số 3.

Xem bài giải trước: Bài 1. Ôn tập các số đến 100
Xem bài giải tiếp theo: Bài 3. Các thành phần của phép cộng, phép trừ
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x