Bài 1: Ôn tập các số đến 100

Bài 1: Ôn tập các số đến 100 trang 6 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện Tập Tiết 1

Bài 1

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

Bumbii Bài 1: Ôn tập các số đến 100 trang 6 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

– Trong số có 2 chữ số, chữ số bên phải chỉ số đơn vị, chữ số bên trái chỉ số chục.

– Để đọc các số ta đọc từ trái sang phải.

Bumbii Bài 1: Ôn tập các số đến 100 trang 6 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Tìm cà rốt cho thỏ.

Bumbii Bài 1: Ôn tập các số đến 100 trang 6 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Số gồm 6 chục và 6 đơn vị được viết là 66.
Số gồm 7 chục và 0 đơn vị được viết là 70.
Số gồm 4 chục và 8 đơn vị được viết là 48.

Vậy ta nối thỏ tương ứng với cà rốt như sau:

Bumbii Bài 1: Ôn tập các số đến 100 trang 6 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 3

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

Bumbii Bài 1: Ôn tập các số đến 100 trang 6 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Số gồmViết sốĐọc số
5 chục và 7 đơn vị57Năm mươi bảy
7 chục và 5 đơn vị75Bảy mươi lăm
6 chục và 4 đơn vị64Sáu mươi bốn
9 chục và 1 đơn vị91Chín mươi mốt

Bài 4

a) Tìm những bông hoa ghi số lớn hơn 60.
b) Tìm những bông hoa ghi số bé hơn 50.
c) Tìm những bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60.

Bumbii Bài 1: Ôn tập các số đến 100 trang 6 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Áp dụng cách so sánh các số có hai chữ số:
– Số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.
– Nếu hai số có chữ số hàng chục bằng nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có chữ số hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.

a) Những bông hoa ghi số lớn hơn 60 là 69; 89.

b) Những bông hoa ghi số bé hơn 50 là 49; 29.

c) Những bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60 là 51; 58.

Luyện Tập Tiết 2

Bài 1

Tìm số thích hợp.

Bumbii Bài 1: Ôn tập các số đến 100 trang 6 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Xác định số chục, số đơn vị rồi viết số dưới dạng tổng các chục và đơn vị.

Bumbii Bài 1: Ôn tập các số đến 100 trang 6 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Sắp xếp các số ghi trên các áo theo thứ tự:
a) Từ bé đến lớn.
b) Từ lớn đến bé.

Bumbii Bài 1: Ôn tập các số đến 100 trang 6 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

So sánh các số ghi trên các áo ta có:
14 < 15 < 19 < 22.

a) Các số ghi trên các áo được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
14 ;  15 ;  19 ;  22.

b) Các số ghi trên các áo được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
22 ;   19 ;  15 ;  14.

Bài 3

Tìm số thích hợp.

Bumbii trang 6 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Trong số có 2 chữ số, chữ số bên phải chỉ số đơn vị, chữ số bên trái chỉ số chục.

SốSố chụcSố đơn vị
3535
5353
4747
8080
6666

Bài 4

Từ ba thẻ số dưới đây, em hãy lập các số có hai chữ số.

Bumbii trang 6 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Chọn chữ số 3 làm số chỉ số chục thì có 2 số là 35 và 37.
Chọn chữ số 5 làm số chỉ số chục thì có 2 số là 53 và 57.
Chọn chữ số 7 làm số chỉ số chục thì có 2 số là 73 và 75.

Vậy từ 3 thẻ số đã cho ta lập được 6 số có hai chữ số là 35; 37; 53; 57; 73 và 75.

Luyện Tập Tiết 3

Bài 1

Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục viên bi rồi đếm số viên bi trong hình đó (theo mẫu).

a) Mẫu:

Bumbii Bài 1: Ôn tập các số đến 100 trang 6 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

– Em ước lượng: Khoảng 3 chục viên bi.
– Em đếm được: 32 viên bi.

b)

Bumbii Bài 1: Ôn tập các số đến 100 trang 6 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

– Em ước lượng: Khoảng ? chục viên bi.
– Em đếm được: ? viên bi.

Hướng dẫn giải

– Quan sát hình vẽ để thấy có 2 nhóm chục viên bi (đã khoanh vào 2 nhóm đó), khoanh tiếp vào 1 nhóm chục viên bi nữa, quan sát thấy được 3 nhóm chục viên bi và thừa ra 8 viên bi lẻ. Từ đó ước lượng được số viên bi.
Em ước lượng: Khoảng 3 chục viên bi.

– Đếm từng viên bi để biết chính xác có bao nhiêu viên bi.
Em đếm được: 38 viên bi.

Bài 2

Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục quả cà chua rồi đếm số cà chua trong hình đó.

Bumbii trang 6 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

– Em ước lượng: Khoảng ? chục quả cà chua.
– Em đếm được: ? quả cà chua.

Hướng dẫn giải

– Trong hình đã khoanh 2 chục quả cà chua, ta có thể khoanh vào 2 hàng dưới cùng để được 1 chục rồi khoanh tiếp các hàng trên được 1 chục nữa và còn thừa 2 quả, từ đó ước lượng được số quả cà chua.
Em ước lượng: Khoảng 4 chục quả cà chua.

– Đếm từng quả để biết có chính xác bao nhiêu quả cà chua.
Em đếm được: 42 quả cà chua.

Bài 3

Tìm số thích hợp.
a) Số 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị, viết là:
87 = 80 + 7.

b) Số 45 gồm ? chục và ? đơn vị, viết là:
45 = ? + ?

c) Số 63 gồm ? chục và ? đơn vị, viết là:
? = ? + ?

Hướng dẫn giải

a) Số 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị, viết là:
87 = 80 + 7.

b) Số 45 gồm 4 chục và 5 đơn vị, viết là:
45 = 40 + 5.

c) Số 63 gồm 6 chục và 3 đơn vị, viết là: 
63 = 60 + 3.

Bài 4

Bumbii trang 6 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Em lắp bốn miếng bìa A, B, C, D vào vị trí thích hợp trong bảng.

b) Tìm số lớn nhất ở mỗi miếng bìa A, B, C, D rồi viết các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

Hướng dẫn giải

a) Dựa vào bảng số thứ tự từ 1 đến 100 em lắp các miếng bìa vào các ô như sau:
Miếng bìa A lắp vào ô màu tím.
 Miếng bìa B lắp vào ô màu đỏ.
 Miếng bìa C lắp vào ô màu xanh.
 Miếng bìa D lắp vào ô màu vàng.

Ta có kết quả như sau

b) Số lớn nhất ở miếng bìa A là 76.
  Số lớn nhất ở miếng bìa B là 58.
  Số lớn nhất ở miếng bìa C là 36.
  Số lớn nhất ở miếng bìa là 54.

So sánh các số ta có:
36 < 54 < 58 < 76.

Vậy các số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
36; 54; 58; 76.

Xem bài giải tiếp theo: Bài 2. Tia số. Số liền trước, số liền sau
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x