Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế SGK

Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế SGK 8 trang 21 Tin Học lớp 8 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 4. Ứng dụng tin học. Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế.

ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI

Hoạt động 1. Tính doanh thu phần mềm

Dựa vào thông tin mà bạn Khoa đã lưu trữ trong bảng tính ở Hình 5.1, em hãy thực hiện:

Hình 5.1. Danh sách phần mềm của công ti

1. Viết công thức để tính Doanh thu của phần mềm Quản lí thời gian dựa trên Đơn giáSố lượt mua (đơn giá bằng 0 là phần mềm miễn phí).

Đáp án:

Công thức: Doanh thu = Đơn giá * Số lượt mua

Hình 5.2. Địa chỉ trong công thức tại ô E4 là địa chỉ tương đối

2. Thao tác nào giúp em tính toán doanh thu cho các phần mềm còn lại mà không cần gõ công thức vào từng ô? Khi thực hiện thao tác đó, địa chỉ ô trong công thức sẽ thay đổi như thế nào?

Đáp án:

Thao tác sao chép công thức tại ô E4 đến các ô E5, E6, E7, E8, E9 còn lại.

Địa chỉ ô trong công thức sẽ tự động thay đổi (địa chỉ tương đối), ví dụ công thức tại ô E5 là = C5*D5.

Câu hỏi

Nếu sao chép công thức từ ô E4 đến các ô E6, E7, E8 và E9 (Hình 5.2) thì công thức trong các ô E6, E7, E8, E9 là gì?

Đáp án: Công thức tại các ô như sau:

E6=C6*D6

E7=C7*D7

E8=C8*D8

E9=C9*D9

ĐỊA CHỈ TUYỆT ĐỐI

Hoạt động 2. Địa chỉ tuyệt đối

Bạn Khoa đã tính được Doanh thu của mỗi phần mềm. Tìm hiểu thêm, bạn được biết “Doanh thu là số tiền thu được của đơn vị quản lí chợ ứng dụng khi người sử dụng trả tiền mua phần mềm. Công ti của bố Khoa được trả 70% của số tiền này và gọi là Doanh thu của công ti. Giả sử tỉ lệ phần trăm doanh thu mà công ti phần mềm được hưởng lưu ở ô F2 như minh hoạ trong Hình 5.3.

Hình 5.2. Địa chỉ trong công thức tại ô E4 là địa chỉ tương đối

1. Em hãy nhập công thức để tính Doanh thu của công ti cho phần mềm Quản lí thời gian và Trò chơi sáng tạo vào ô F4 và F5, biết rằng:

Doanh thu của công ti = Doanh thu * Tỉ lệ (được lưu tại ô F2)

Đáp án: Các công thức như sau: F4 = E4*F2; F5= E5*F2.

2. Nếu sao chép công thức từ ô F4 vào ô F5 thì công thức nhận được tại ô F5 có đúng yêu cầu không? Vì sao?

Đáp án: Không đúng. Vì khi sao chép công thức từ ô F4 vào ô F5 thì công thức tại ô F5 sẽ tự động thay đổi địa chỉ thành F5 = E5*F3 -> sai công thức, không đạt yêu cầu bài toán.

Câu hỏi

Em hãy chọn các đáp án đúng:

1. Trong Hình 5.3, công thức tại ô F5 là = E5*$F$2. Sao chép công thức này đến ô F6, kết quả sao chép là:

A. = E6*F3

B. = E6*$F$2

C.= $E$6*F3

D. = $E$6*$F$2

Đáp án: phương án B. F6 = E6*$F$2

2. Cách nhập kí hiệu $ cho địa chỉ tuyệt đối là:

A. Gõ kí hiệu $ từ bàn phím khi nhập địa chỉ ô.

B. Sau khi nhập địa chỉ tương đối, nhấn phím F4 để chuyển thành địa chỉ tuyệt đối.

C. Sau khi nhập địa chỉ tương đối, nhấn phím F2 để chuyển thành địa chỉ tuyệt đối.

D. Thực hiện được theo cả hai cách A và B.

Đáp án: phương án D.

LUYỆN TẬP

Câu 1. Em hãy chọn phương án đúng.

Công thức tại ô C1 (Hình 5.6) là = A1*B1. Sao chép công thức trong ô C1 vào ô E2 thì công thức tại ô E2 sau khi sao chép là:

A. = C1*D2

B. = C2*D1

C. = C2*D2

D. = B2*C2.

Hình 5.6. Sao chép công thức vào ô E2

Đáp án: phương án C.

Câu 2. Nhân dịp khai giảng năm học mới, tại một số cửa hàng, nhà sách,… các mặt hàng đồ dùng học tập được giảm giá. Danh sách một số mặt hàng được giảm giá và tỉ lệ giảm giá được lưu ở ô D2 như trong Hình 5.7.

a) Hãy nhập dữ liệu và định dạng bảng tính như mình hoạ ở Hình 5.7.

b) Em hãy tham khảo hoặc tìm thông tin đơn giá của các mặt hàng và nhập dữ liệu cho cột Đơn giá.

c) Nhập công thức cho các ô từ D5 đến ô D10 để tính đơn giá mỗi mặt hàng sau khi đã được giảm, biết rằng:

Đơn giá đã giảm = Đơn giá*Tỉ lệ giảm giá

d) Bổ sung thêm cột Số lượng vào sau cột Đơn giá đã giảm. Nhập dữ liệu số lượng mỗi loại đồ dùng học tập mà em cần mua để dùng cho năm học lớp 8 vào cột này.

e) Bỏ sung thêm cột Tổng tiền vào sau cột Số lượng. Tính Tổng tiền cần trả của mỗi mặt hàng biết Tổng tiền = Số lượng * Đơn giá đã giảm.

f) Tại ô F11, hãy nhập công thức tính Tổng tiền phải trả cho tất cả các mặt hàng.

Hình 5.7. Các mặt hàng được giảm giá

Hướng dẫn:

Gợi ý câu a, b.

c) Công thức D5 = C5*$D$2. Sao chép công thức cho tới D10.

Địa chỉ ô D2 nhấn phím F4 chuyển thành địa chỉ tuyệt đối $D$2

Gợi ý câu d, e, f.

Công thức ô F11 = SUM(F5:F10)

VẬN DỤNG

Em hãy truy cập vào một số chợ ứng dụng để tìm thông tin về năm phần mềm ứng dụng mà em quan tâm (đơn giá, số lượt mua,…) và tạo bảng tính lưu lại các thông tin đó theo mẫu như ở Hình 5.5. Hãy lập công thức để tính Doanh thu và Doanh thu của công ti sản xuất phần mềm cho năm phần mềm ứng dụng đó (giả sử số tiền mà công ti sản xuất phần mềm nhận được là 75% Doanh thu).

Hướng dẫn:

Gợi ý tìm một số trong chợ ứng dụng CH Play của hệ điều hành Android.

Xem các bài giải khác tại Giải sách giáo khoa tin học lớp 8 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x