Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng

Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng trang 30 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

PHẦN 1. THỰC HÀNH

1. Số?
a) 75 + 318 = 318 + .?.
b) 467 + 5 924 = .?. + 467
c) 66 + .?. = 8 672 + 66
d) .?. + 18 436 = 18 436 + 54

Trả lời:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng:
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
Em điền được như sau:

a) 75 + 318 = 318 + 75
b) 467 + 5 924 = 5 924 + 467
c) 66 + 8 672 = 8 672 + 66
d) 54 + 18 436 = 18 436 + 54

2) Tính bằng cách thuận tiện.
Mẫu: 17 + 148 + 32 + 83
= (17 + 83) + (148 + 32)
=100 +180
=280

a) 24 + 17 + 26
b) 80 + 310 + 120 + 90
c) 34 + 140 + 60 + 16

Trả lời:
a) 24 + 17 + 26
= 24 + 26 + 17
= 50 + 17
= 67
b) 80 + 310 + 120 + 90
= (80 + 120) + (310 + 90)
= 200 + 400
= 600
c) 34 + 140 + 60 + 16
= (34 + 16) + (140 + 60)
= 50 + 200
= 250

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

1. <, >, =.
a) 2 022 + 1 975 .?. 1 975 + 2 022
b) 2 022 + 1 975 .?. 1 975 +2 020
c) 2 022 + 1 975 .?. 1 977 + 2 022
d) 2 022 + 1 975 .?. 2 025 + 1 972

Trả lời:

a) 2 022 + 1 975 = 1 975 + 2 022 (các số hạn chỉ thay đổi vị trí)
b) 2 022 + 1 975 > 1 975 +2 020 (vì 2 022 > 2 020)
c) 2 022 + 1 975 < 1 977 + 2 022 (vì 1 975 < 1 977)
d) 2 022 + 1 975 = 2 025 + 1 972 (vì 2 022 bé hơn 2 025 là 2 đơn vị, 1 975 lớn hơn 1972 là 2 đơn vị)

2. Thay .?. bằng số hoặc chữ thích hợp.
a) 7 134 + 2 658 = 2 658 + .?.
b) m + n = .?. + m
c) m + n + p = (m + p) + .?.
d) a + 0 = .?. + a = .?.

Trả lời:

a) 7 134 + 2 658 = 2 658 + 7 134
b) m + n = n + m
c) m + n + p = (m + p) + n
d) a + 0 = 0 + a = a

3. Tính bằng cách thuận tiện.

a) 3 kg + 30 kg + 270 kg
b) 320 km + 32 km + 680 km +68 km
d) 2 500 l + 2 900 l + 2 100 l +2 500 l

Trả lời:

a) 3 kg + 30 kg + 270 kg
= 3 kg + (30 kg + 270 kg)
= 3 kg + 100 kg
= 103 kg.
b) 320 km + 32 km + 680 km +68 km
= (320 km + 680 km) + (68 km + 32 km)
= 1 000 km + 100 km
= 1 100 km
d) 2 500 l + 2 900 l + 2 100 l +2 500 l
= (2 500 l + 2 500 l) + (2 900 l + 2 100 l)
= 5 000 l + 5 000 l
= 10 000 l

Hoạt động thực tế

Số?
Tính giúp bà tổng số tiền đi chợ.

Thịt: 52 000 đồng
Rau: 16 000 đồng
Trứng: 28 000 đồng
Hành lá: 4 000 đồng
Tổng số tiền: .?. đồng

Trả lời:

Em tính tổng:
(52 000 + 28 000) + (16 000 + 4 000)
= 80 000 + 20 000
= 100 000.
Vậy tổng số tiền bà đi chợ là 100 000 đồng.

Xem bài giải trước: Bài 12: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)
Xem bài giải tiếp theoBài 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân
Xem các bài giải khácGiải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x