Bài 24: Gấp một số lên một số lần

Bài 24: Gấp một số lên một số lần trang 70 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động

Đề bài 1: Số?

Số đã cho471189
Thêm vào số đã cho 8 đơn vị12????
Gấp 8 lần số đã cho32????

Hướng dẫn giải:
Muốn thêm vào số đã cho 8 đơn vị ta cộng số đó với 8.
4 + 8 = 12
7 + 8 = 15

Muốn gấp một số lên 8 lần ta lấy số đó nhân với 8.
4 x 8 = 32
7 x 8 = 56

Em điền số còn thiếu như sau:

Số đã cho471189
Thêm vào số đã cho 8 đơn vị1215191617
Gấp 8 lần số đã cho3256886472

Đề bài 2: Số?

Bumbii Bài 24: Gấp một số lên một số lần trang 70 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
10 gấp 5 lần – Em thực hiện phép tính: 10 × 5 = 50
7 thêm 5 đơn vị – Em thực hiện phép tính: 7 + 5 = 12
6 thêm 8 đơn vị – Em thực hiện phép tính: 6 + 8 = 14
15 gấp 4 lần – Em thực hiện phép tính: 15 × 4 = 60

Bumbii Bài 24: Gấp một số lên một số lần trang 70 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Năm nay con 9 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn giải:
Để tìm tuổi bố ta lấy tuổi con nhân với 4.

Bài giải
Năm nay tuổi bố là:
9 x 4 = 36 (tuổi)
Đáp số: 36 tuổi

Luyện tập

Đề bài 1: Số?

Bumbii Bài 24: Gấp một số lên một số lần trang 70 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
3 gấp 4 lần – Em thực hiện phép tính: 3 × 4 = 12
3 thêm 4 đơn vị – Em thực hiện phép tính: 3 + 4 = 7
6 gấp 5 lần – Em thực hiện phép tính: 6 × 5 = 30
6 thêm 5 đơn vị – Em thực hiện phép tính: 6 + 5 = 11

Bumbii Bài 24: Gấp một số lên một số lần trang 70 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Đ, S?

Bumbii Bài 24: Gấp một số lên một số lần trang 70 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
a) 8 thêm 5 đơn vị được 13
    8 gấp 5 lần được 40

b) 16 gấp 3 lần được 48
    16 gấp 2 lần được 32

c) 24 gấp 3 lần được 72
    24 thêm 3 đơn vị được 27

Ta điền như sau:

Bumbii Bài 24: Gấp một số lên một số lần trang 70 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Trong phòng có 9 cái bàn. Nam muốn xếp mỗi bàn hai cái ghế. Hỏi Nam cần bao nhiêu cái ghế?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt
Mỗi bàn: 2 cái ghế
9 cái bàn: … cái ghế?

Số cái ghế Nam cần xếp = Số cái ghế xếp ở mỗi bàn x số cái bàn.

Bài giải
Nam cần xếp số cái ghế là:
2 x 9 = 18 (cái ghế)
Đáp số: 18 cái ghế

Đề bài 4: Tìm đường đi qua mê cung để tới tòa thành theo các phép tính có kết quả bằng 45.

Bumbii trang 70 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Thực hiện tính kết quả các phép tính.
23 x 2 = 46                          15 x 3 = 45
45 + 7 = 52                          75 – 20 = 55
16 x 2 = 32                          75 – 45 = 30
9 x 5 = 45                            75 – 30 = 45

Xác định đường đi theo các phép tính có kết quả bằng 45.
Vậy đường đi tới tòa thành như sau:

Bumbii trang 70 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Xem bài giải trước: Bài 23: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số
Xem bài giải tiếp theo: Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x