Bài 15: Luyện tập chung

Bài 15: Luyện tập chung trang 46 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập tiết 1

Đề bài 1: Tính nhẩm:

a) 6 x 37 x 59 x 48 x 10
b) 8 x 73 x 95 x 64 x 8

Hướng dẫn giải:
Em tính nhẩm dựa vào bảng nhân đã học, em điền kết quả như sau:

Đề bài 2: Những phép tính nào dưới đây có kết quả bé hơn 8?

Bumbii Bài 15: Luyện tập chung trang 46 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Dựa vào bảng chia đã học, em tính nhẩm các phép tính như sau:
49 : 7 = 7                               
48 : 8 = 6
30 : 6 = 5                               
54 : 6 = 9
72 : 9 = 8

So sánh kết quả các phép tính trên với 8.
Những phép tính có kết quả bé hơn 8 là:
49 : 7 ;   48 : 8;   30 : 6

Đề bài 3: Số?

Bumbii Bài 15: Luyện tập chung trang 46 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Để tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số còn lại.
63 : 7 = 9
36 : 4 = 9

Để tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.
6 x 8 = 48

Để tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.
35 : 5 = 7

Bumbii Bài 15: Luyện tập chung trang 46 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 4: Khi chuẩn bị buổi chúc mừng sinh nhật cho Nam, Việt xếp li vào 5 bàn. Mỗi bàn Việt xếp 6 cái li. Hỏi Việt xếp tất cả bao nhiêu cái li?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt
Mỗi bàn: 6 cái li
5 bàn: … cái li?

Số cái li Việt xếp tất cả = Số cái li ở mỗi bàn x số bàn.

Bài giải
Việt xếp tất cả số cái li là:
6 x 5 = 30 (cái)
Đáp số: 30 cái li

Đề bài 5: Số?

Bumbii Bài 15: Luyện tập chung trang 46 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Quan sát mẫu ở hình thứ nhất, ta nhận thấy quy luật: Tích của hai số trong hình tròn chính bằng số ở giữa.
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
3 x 4 = 12

Do đó các số cần tìm là:
4 x 7 = 28
3 x 6 = 18
3 x 5 = 15
6 x 5 = 30

Ta điền như sau:

Bumbii Bài 15: Luyện tập chung trang 46 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập tiết 2

Đề bài 1: Tính nhẩm:

6 x 4
4 x 6
24 : 6
24 : 4
8 x 5
5 x 8
40 : 8
40 : 5
7 x 8
8 x 7
56 : 7
56 : 8

Hướng dẫn giải:
Dựa vào bảng nhân đã học, em tính kết quả của phép nhân: 6 x 4 = 24.
Khi đổi vị trí của hai thừa số thì tích không thay đổi: 4 x 6 = 24.
Dựa trên kết quả của phép nhân, em tính kết quả của phép chia:
24 : 6 = 4
24 : 4 = 6
Em điền kết quả như sau:

6 x 4 = 24
4 x 6 = 24
24 : 6 = 4
24 : 4 = 6
8 x 5 = 40
5 x 8 = 40
40 : 8 = 5
40 : 5 = 8
7 x 8 = 56
8 x 7 = 56
56 : 7 = 8
56 : 8 = 7

Đề Bài 2: Mẹ của Mai mua về 45 bông hoa. Mẹ bảo Mai mang cắm vào hết các lọ, mỗi lọ có 9 bông. Hỏi Mai cắm được bao nhiêu lọ hoa như thế?

Hướng dẫn giải:
Số lọ hoa Mai cắm được = Số bông hoa mẹ mua : Số bông hoa trong mỗi lọ

Bài giải
Mai cắm được số lọ hoa là:
45 : 9 = 5 (lọ hoa)
Đáp số: 5 lọ hoa

Đề bài 3: a) Đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{5}\) những hình nào?

Bumbii trang 46 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Số ?

Bumbii trang 46 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
a) Hình A có 5 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.
Vậy đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{5}\) hình A.

Hình B có 6 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.
Vậy đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{6}\) hình B.

Hình C có 5 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.
Vậy đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{5}\) hình C.

Vậy đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{5}\) hình A và hình C.

b) Trong hình có 18 con ếch.
\(\displaystyle\frac{1}{6}\) số con ếch là 18 : 6 = 3 (con ếch).
\(\displaystyle\frac{1}{9}\) số con ếch là 18 : 9 = 2 (con ếch).

Bumbii trang 46 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Xem bài giải trước: Bài 14: Một phần mấy
Xem bài giải tiếp theo: Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x