Bài 29: Luyện tập chung

Bài 29: Luyện tập chung trang 83 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 1

Đề bài 1: Tính nhẩm:

a) 10 x 720 x 440 x 230 x 3
b) 60 : 290 : 370 : 740 : 2

Hướng dẫn giải:
Tính nhẩm kết quả các phép tính bằng cách nhân, chia chục:
1 chục x 7 = 7 chục
Viết    10 x 7 = 70

6 chục : 2 = 3 chục
Viết     60: 2 = 30

Tương tự như trên, em điền kết quả tính nhẩm như sau:

a) 10 x 7 = 70                20 x 4 = 80
    40 x 2 = 80                30 x 3 = 90

b) 60 : 2 = 30                90 : 3 = 30
    70 : 7 = 10                40 : 2 = 20

Đề bài 2: Mỗi bạn cần đi qua cây cầu nào để lấy được giỏ táo thích hợp?

Bumbii Bài 29: Luyện tập chung trang 83 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Với mỗi số các bạn trong hình đang giữ, em tính nhẩm phép tính số đó chia cho 2 (giảm 2 lần) hoặc nhân với 3 (gấp 3 lần) để tìm được giỏ táo ghi kết quả bên kia cầu.

32 : 2 = 16
32 x 3 = 96, không có giỏ mang số 96.
Vậy bạn Việt cần đi qua cây cầu A để lấy giỏ táo số 16.

24 : 2 = 12
24 x 3 = 72, không có giỏ mang số 72.
Vậy bạn Mai cần đi qua cây cầu A để lấy giỏ táo số 12.

27 : 2 = 13 dư 1, không có giỏ nào như vậy.
27 x 3 = 81
Vậy bạn Nam cần đi qua cây cầu B để lấy giỏ táo ghi số 81.

Đề bài 3: Mai làm được 27 tấm thiệp, số tấm thiệp làm được của Rô-bốt gấp 3 lần của Mai. Hỏi Rô-bốt làm được bao nhiêu tấm thiệp?

Hướng dẫn giải:
Số tấm thiệp Rô-bốt làm được = Số tấm thiệp Mai làm được x 3

Bài giải
Rô-bốt làm được số tấm thiệp là:
27 x 3 = 81 (tấm thiệp)
Đáp số: 81 tấm thiệp

Đề bài 4: Buổi sáng cửa hàng bán được 30 kg gạo. Số gạo buổi chiều bán được bằng số gạo buổi sáng giảm đi 2 lần. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn giải:
Số ki-lô-gam gạo buổi chiều bán được = Số ki-lô-gam gạo buổi sáng bán được : 2

Bài giải
Buổi chiều cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam gạo là:
30 : 2 = 15 (kg)
Đáp số: 15 kg gạo

Tiết 2

Đề bài 1: Đặt tính rồi tính (theo mẫu)

Bumbii Bài 29: Luyện tập chung trang 83 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em thực hiện phép tính chia theo như mẫu:

Bumbii Bài 29: Luyện tập chung trang 83 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Số?

Bumbii Bài 29: Luyện tập chung trang 83 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.
32 x 3 = 96
96 : 4 = 24

42 : 3 = 14
14 – 3 = 11

11 x 2 = 22
22 + 2 = 24

Bumbii trang 83 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Rô-bốt dùng 35 m vải để may quần áo công nhân. Mỗi bộ quần áo công nhân hết 3 m vải. Hỏi Rô-bốt có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo công nhân và còn thừa mấy mét vải?

Hướng dẫn giải:

Bài giải
Số bộ quần áo Rô-bốt có thể may nhiều nhất là:
35 : 3 = 11 (dư 2)
Đáp số: 11 bộ quần áo, dư 2 mét vải

Đề bài 4: Trong ngày hội trồng cây, Việt trồng được 5 cây. Số cây Rô-bốt trồng được gấp 3 lần số cây của Việt. Hỏi cả hai bạn trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn giải:
Số cây Rô-bốt trồng được = Số cây Việt trồng được x 3
Số cây cả hai bạn trồng được = Số cây Việt trồng được + Số cây Rô-bốt trồng được.

Bài giải
Số cây Rô-bốt trồng được là:
5 x 3 = 15 (cây)
Số cây cả hai bạn trồng được là:
5 + 15 = 20 (cây)
Đáp số: 20 cây

Xem bài giải trước: Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính
Xem bài giải tiếp theo: Bài 30: Mi-li-mét
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x