Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính

Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính trang 81 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động

Đề bài 1: Số?
Can thứ nhất đựng 5 l nước mắm, can thứ hai đựng số lít nước mắm gấp 3 lần can thứ nhất. Hỏi cả hai can đựng bao nhiêu lít nước mắm?

Bumbii Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính trang 81 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Số lít nước mắm ở can thứ hai = Số lít nước mắm ở can thứ nhất nhân với 3.
Số lít nước mắm ở cả hai can = Số lít nước mắm ở can thứ nhất + Số lít nước mắm ở can thứ hai.
Em điền vào ô trống như sau:

Bumbii Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính trang 81 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Mai gấp được 10 cái thuyền, Nam gấp được ít hơn Mai 3 cái thuyền. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu cái thuyền?

Hướng dẫn giải:
– Số chiếc thuyền Nam gấp được = Số chiếc thuyền Mai gấp được – 3
– Số chiếc thuyền cả hai bạn gấp được = Số thuyền Mai gấp được + Số thuyền Nam gấp được

Bài giải
Nam gấp được số cái thuyền là:
10 – 3 = 7 (cái thuyền)
Cả hai bạn gấp được số cái thuyền là:
10 + 7 =17 (cái thuyền)
Đáp số: 17 cái thuyền

Luyện tập

Đề bài 1: Buổi sáng cửa hàng bán được 10 máy tính, buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 4 máy tính. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu máy tính?

Hướng dẫn giải:
Số máy tính cửa hàng bán được vào buổi chiều = Số máu tính buổi sáng cửa hàng bán được – 4
Số máy tính cả hai buổi cửa hàng bán được = Số máy tính buổi sáng bán được + Số máy tính buổi chiều bán được

Bài giải
Buổi chiều cửa hàng bán được số máy tính là:
10 – 4 = 6 (máy tính)
Cả hai buổi cửa hàng bán được số máy tính là:
10 + 6 = 16 (máy tính)
Đáp số: 16 máy tính

Đề bài 2: Đường gấp khúc ABC có AB = 9 cm, đoạn BC dài gấp 2 lần đoạn AB. Hỏi đường gấp khúc ABC dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Hướng dẫn giải:
– Độ dài đoạn BC = Độ dài đoạn AB x 2
– Độ dài đường gấp khúc ABC = Độ dài đoạn AB + Độ dài đoạn BC

Bài giải
Độ dài đoạn thẳng BC là:
9 x 2 = 18 (cm)
Độ dài đường gấp khúc ABC là:
9 + 18 = 27 (cm)
Đáp số: 27 cm

Đề bài 3: Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó.

Bumbii trang 81 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Dựa vao tóm tắt, em nêu bài toán như sau:
Bao ngô cân nặng 30 kg, bao gạo nặng hơn bao ngô 10 kg. Hỏi cả hai bao đó cận nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải
Bao gạo nặng số ki-lô-gam là:
30 + 10 = 40 (kg)
Cả hai bao nặng số ki-lô-gam là:
30 + 40 = 70 (kg)
Đáo số: 70 kg

Xem bài giải trước: Bài 27: Giảm một số đi một số lần
Xem bài giải tiếp theo: Bài 29: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x