Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư

Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư trang 72 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động

Đề bài 1: Tính.

Bumbii Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư trang 72 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em thực hiện phép tính chia như sau:

Bumbii Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư trang 72 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2:

Bumbii Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư trang 72 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Cách chia táo của bạn nào cho ta phép chia hết? Cách chia táo của bạn nào cho ta phép chia có dư?

Hướng dẫn giải:
Em thực hiện các phép chia để biết cách chia nào cho ta phép chia hết, cách chia nào cho ta phép chia có dư.

Bumbii Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư trang 72 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Vậy cách chia táo của bạn nam cho ta phép chia hết.
Cách chia của bạn nữ và của Rô-bốt cho ta phép chia có dư.

Luyện tập

Đề bài 1: a) Tính.

Bumbii Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư trang 72 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Chậu cây nào ở câu a ghi phép chia có số dư là 3?

Hướng dẫn giải:
a) Em thực hiện phép chia ghi trên các chậu cây.

Bumbii trang 72 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Dựa vào phép chia ở câu a ta thấy chậu cây B ghi phép chia có số dư là 3.

Đề bài 2: Chọn số dư của mỗi phép chia dưới đây.

Bumbii trang 72 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Thực hiện phép chia rồi nối số mỗi phép tính với số dư tương ứng.
17 : 2 = 8 (dư 1)                    
41 : 6 = 6 (dư 5)
19 : 7 = 2 (dư 5)                    
19 : 5 = 3 (dư 4)
34 : 6 = 5 (dư 4)                    
16 : 6 = 2 (dư 4)

Ta nối như sau:

Bumbii trang 72 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Rô-bốt chia 56 con cá vào các rổ, mỗi rổ 8 con cá. Hỏi Rô-bốt chia được bao nhiêu rổ cá như vậy?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt
8 con cá: 1 rổ
56 con cá: … rổ?

Số rổ cá Rô-bốt chia được = Số con ca Rô-bốt có : Số rổ cá

Bài giải
Rô-bốt chia được số rổ cá là:
56 : 8 = 7 (rổ cá)
Đáp số: 7 rổ cá

Xem bài giải trước: Bài 24: Gấp một số lên một số lần
Xem bài giải tiếp theo: Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x