Bài 69: Luyện tập chung

Bài 69: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập 1

Bài 1

Buổi sáng, Mai và bố đến nhà để tặng bánh cho các bạn. Xem đồng hồ và cho biết Mai đến nhà mỗi bạn vào lúc nào?

Bumbii Bài 69: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Em đọc giờ của mỗi đồng hồ và trả lời như sau:
– Mai đến nhà bạn Nam lúc 8 giờ 35 phút hay 9 giờ kém 25 phút.
– Mai đến nhà bạn Việt lúc 8 giờ 45 phút hay 9 giờ kém 15 phút.

Bài 2

Xem tờ lịch tháng 4 rồi trả lời câu hỏi.
a) Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4 là thứ mấy?
b) Mỗi ngày, cây đậu thần kì của Rô-bốt đều có thêm một bông hoa. Vào thứ Bảy đầu tiên của tháng 4, trên cây có bốn bông hoa. Hỏi cây bắt đầu ra hoa vào ngày nào?

Bumbii Bài 69: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Quan sát tờ lịch tháng 4 rồi trả lời câu hỏi như sau:
a) Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4 là Chủ nhật.

b) Mỗi ngày,cây đậu thần kì của Rô-bốt đều có thêm một bông hoa.
Vào thứ Bảy đầu tiên của tháng 4 (tức là ngày 6 tháng 4), trên cây có 4 bông hoa.
Vậy cây bắt đầu ra hoa vào ngày 3 tháng 4.

Bài 3

Mai vừa mua một cái kẹo có giá như hình dưới đây:

Bumbii Bài 69: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Sau đó, Mai muốn trả lại cái kẹo để mua một gói bim bim, người bán hàng đồng ý. Như vậy, Mai phải đưa thêm cho người bán hàng 5 000 đồng.

Hỏi:
a) Giá của một cái kẹo là bao nhiêu tiền?
b) Giá của một gói bim bim là bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

a) Quan sát tranh em thấy:
Giá tiền một cái kẹo là 2 000 đồng.

b) Giá tiền của một gói bim bim = giá tiền một cái kẹo + 5 000 đồng.
2 000 + 5 000 = 7 000 (đồng).

Vậy giá tiền một gói bim bim là: 7 000 (đồng).

Bài 4

Số?
a) 2 giờ = \(\fbox{ ? }\) phút     
b) 2 năm = \(\fbox{ ? }\) tháng

Hướng dẫn giải

Áp dụng kiến thức:
1 giờ = 60 phút
2 giờ = 60 phút x 2 = 120 phút

1 năm = 12 tháng
2 năm = 12 tháng x 2 = 24 tháng

Em điền:

a) 2 giờ = \(\fbox{ 120 }\) phút     
b) 2 năm = \(\fbox{ 24 }\) tháng

Bài 5

Hôm nay, Rô-bốt đi học bằng xe buýt. Quan sát rồi cho biết Rô-bốt đi từ nhà đến trường mất bao nhiêu phút và đi từ trường về nhà mất bao nhiêu phút.

Bumbii Bài 69: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Quan sát tranh và đọc giờ trên đồng hồ rồi tìm thời gian rô bốt đi đến trường và trở về nhà.

– Rô-bốt đi học lúc 6 giờ 25 phút và đến trường lúc 6 giờ 50 phút.
   Vậy Rô-bốt đi từ nhà đến trường mất 25 phút.

– Rô-bốt tan học lúc 4 giờ 5 phút và về đến nhà lúc 4 giờ 30 phút.
   Vậy Rô-bốt đi từ trường về nhà mất 25 phút.

Luyện tập 2

Bài 1

a) Sáng thứ Bảy, Mai đã thực hiện hai hoạt động là: làm bài tập và sắp xếp giá sách. Hỏi Mai thực hiện hoạt động nào trước?

Bumbii Bài 69: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Chiều thứ Bảy, Mai đã thực hiện hai hoạt động là: gấp quần áo và làm bánh. Hỏi hoạt động nào diễn ra sau?

Bumbii Bài 69: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

c) Tối thứ Bảy, Mai đã thực hiện hai hoạt động là: xem phim và đọc truyện. Hỏi hoạt động nào diễn ra trước?

Bumbii Bài 69: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Quan sát tranh và đọc giờ trên đồng hồ rồi xác định thời gian thích hợp với mỗi hoạt động.
a) Mai làm bài tập lúc 9 giờ 10 phút và xếp giá sách lúc 8 giờ 56 phút.
Vậy Mai đã xếp giá sách trước khi làm bài tập.

b) Mai gấp quần áo lúc 5 giờ 25 phút và làm bánh lúc 3 giờ 10 phút.
Vậy Mai đã làm bánh trước.

c) Mai xem phim lúc 8 giờ 40 phút và đọc truyện lúc 9 giờ 17 phút.
Vậy Mai đã xem phim trước khi đọc truyện.

Bài 2

Xem tờ lịch tháng 12 rồi trả lời các câu hỏi.

Bumbii Bài 69: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Rô-bốt học bóng rổ vào Chủ nhật hằng tuần. Hỏi trong tháng 12, Rô-bốt học bóng rổ vào những ngày nào?

b) Bắt đầu từ ngày 14 tháng 12, Mai học vẽ vào chiều thứ Bảy hằng tuần. Hỏi trong tháng 12, Mai có bao nhiêu buổi học vẽ?

Hướng dẫn giải

Quan sát tờ lịch tháng 12 rồi trả lời câu hỏi như sau:

a) Rô-bốt học bóng rổ vào Chủ nhật hằng tuần. Trong tháng 12, Rô-bốt học bóng rổ vào những ngày: 1, 8, 15, 22, 29.

b) Bắt đầu từ ngày 14 tháng 12, Mai học vẽ vào chiều thứ Bảy hằng tuần. Trong tháng 12, Mai có 3 buổi học vẽ là ngày 14, 21, 28.

Bài 3

Nam có một số tiền như hình dưới đây. Nam đã dùng toàn bộ số tiền đó để mua ba cái bút chì giống nhau. Nếu Việt cũng mua một cái bút chì giống như Nam, thì Việt phải trả bao nhiêu tiền?

Bumbii Bài 69: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Bài giải
Số tiền Nam mua 3 chiếc bút chì là:
2 000 + 2 000 + 5 000 = 9 000 (đồng)
Số tiền Việt phải trả số tiền để mua 1 cái bút chì là:
9 000 : 3 = 3 000 (đồng)
Đáp số: 3 000 đồng

Bài 4

Chọn đồng hồ thích hợp thay vào ô có dấu “?”

Bumbii Bài 69: Luyện tập chung trang 88 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
Bumbii trang 88 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

a) Ta thấy: Hai đồng hồ cạnh nhau hơn kém nhau 5 phút. Vậy đồng hồ cần tìm chỉ 11 giờ 25 phút.
Em chọn C.

b) Ta thấy: Hai đồng hồ cạnh nhau hơn kém nhau 1 giờ. Vậy đồng hồ cần tìm chỉ 11 giờ 35 phút.
Em chọn D.

Bài 5

Số?
a) 3 tuần = \(\fbox{ ? }\) ngày
b) 3 giờ = \(\fbox{ ? }\) phút
c) 3 năm = \(\fbox{ ? }\) tháng
d) 3 ngày = \(\fbox{ ? }\) giờ

Hướng dẫn giải

Áp dụng kiến thức:
1 tuần = 7 ngày
3 tuần = 7 ngày x 3 = 21 ngày

1 giờ = 60 phút
3 giờ = 60 phút x 3 = 180 phút

1 năm = 12 tháng
3 năm = 12 tháng x 3 = 36 tháng

                 
1 ngày = 24 giờ
3 ngày = 24 giờ x 3 = 72 giờ

Em điền:

a) 3 tuần = \(\fbox{ 21 }\) ngày
b) 3 giờ = \(\fbox{ 180 }\) phút
c) 3 năm = \(\fbox{ 36 }\) tháng
d) 3 ngày = \(\fbox{ 72 }\) giờ

Luyện tập 3

Bài 1

Chọn câu trả lời đúng.
a) Bây giờ là 11 giờ 20 phút, 10 phút nữa là đến giờ ăn trưa. Hỏi đồng hồ nào dưới đây chỉ giờ ăn trưa?

Bumbii trang 88 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Bây giờ là 3 giờ 15 phút, các bạn đã ra chơi được 15 phút. Hỏi đồng hồ nào dưới đây chỉ lúc bắt đầu ra chơi?

Bumbii trang 88 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

a) Bây giờ là 11 giờ 20 phút, 10 phút nữa là đến giờ ăn trưa. Vậy đồng hồ chỉ 11 giờ 30 phút là giờ ăn trưa.
Em chọn D.

b) Bây giờ là 3 giờ 15 phút, các bạn đã ra chơi được 15 phút. Vậy đồng hồ chỉ 3 giờ là lúc bắt đầu ra chơi.

Em chọn B.

Bài 2

Số?
a) 1 giờ 30 phút = \(\fbox{ ? }\) phút
b) 1 tuần 3 ngày = \(\fbox{ ? }\) ngày
c) 1 năm 6 tháng = \(\fbox{ ? }\) tháng
d) 1 ngày 6 giờ = \(\fbox{ ? }\) giờ

Hướng dẫn giải

Áp dụng kiến thức:
1 giờ = 60 phút
1 giờ 30 phút = 60 phút + 30 phút = 180 phút.           

1 tuần = 7 ngày
1 tuần 3 ngày = 7 ngày + 3 ngày = 10 ngày

1 năm = 12 tháng
1 năm 6 tháng = 12 tháng + 6 tháng = 18 tháng

1 ngày = 24 giờ
1 ngày 6 giờ = 24 giờ + 6 giờ = 30 giờ.

Em điền:

a) 1 giờ 30 phút = \(\fbox{ 90 }\) phút
b) 1 tuần 3 ngày = \(\fbox{ 10 }\) ngày
c) 1 năm 6 tháng = \(\fbox{ 18 }\) tháng
d) 1 ngày 6 giờ = \(\fbox{ 30 }\) giờ

Bài 3

a) Hiện nay Mi đã được 6 năm 3 tháng tuổi. Hỏi sau bao nhiêu tháng nữa thì Mi tròn 7 tuổi?

b) Mai, Việt và Nam được sinh ra cùng năm nhưng khác tháng. Biết Việt được sinh ra vào tháng 1, Mai được sinh ra sau Việt 3 tháng và trước Nam 8 tháng. Hỏi Nam được sinh ra vào tháng mấy?

Hướng dẫn giải
a) Ta có 1 năm = 12 tháng
12 tháng – 3 tháng = 9 tháng
Hiện nay Mi đã được 6 năm 3 tháng tuổi. Vậy sau 9 tháng nữa thì My tròn 7 tuổi.

b) – Việt sinh ra vào tháng 1, Mai sinh sau Việt 3 tháng vậy Mai sinh ra vào tháng 4.
– Mai sinh ra trước Nam 8 tháng vậy Nam sinh ra vào tháng 12. (Vì 8 + 4 = 12)

Xem bài giải trước: Bài 68: Tiền Việt Nam
Xem bài giải tiếp theo: Bài 70: Nhân một số có năm chữ số với số có một chữ số
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

4.5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ffxfagdcfs
Ffxfagdcfs
2 tháng trước

Đúng hết rùi nha

1
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x