Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông

Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông trang 30 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động tiết 1

Bài 1: Số?

Bumbii Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông trang 30 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
Bumbii Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông trang 30 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Quan sát hình vẽ để xác định chiều dài, chiều rộng của từng hình chữ nhật.
Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Bumbii Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông trang 30 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2: Một tấm gỗ hình chữ nhật có chiều rộng 5 cm, chiều dài 15 cm. Tính diện tích tấm gỗ đó.

Bumbii Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông trang 30 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Để tính diện tích tấm gỗ ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Bài giải
Diện tích tấm gỗ hình chữ nhật là:
15 x 5 = 75 (cm2)
Đáp số: 75 cm2

Bài 3: Bu-ra-ti-nô bẻ miếng sô-cô-la thành bốn miếng nhỏ rồi chia cho bốn bạn như hình vẽ. Hỏi mỗi bạn nhận được miếng sô-cô-la bao nhiêu xăng-ti-mét-vuông?

Bumbii Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông trang 30 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Đếm số ô vuông để tìm chiều dài, chiều rộng của từng miếng sô-cô-la.
Diện tích miếng sô-cô-la = Diện tích hình chữ nhật = Chiều dài x chiều rộng.

– Miếng sô-cô-la của Rô-bốt có chiều dài là 6 cm; chiều rộng là 1 cm.
   Bạn Rô-bốt nhận được miếng sô-cô-la có diện tích là 6 x 1 = 6 cm2

– Miếng sô-cô-la tô của bạn chim có chiều dài là 4 cm; chiều rộng là 3 cm.
   Bạn chim nhận được miếng sô-cô-la có diện tích là 4 x 3 = 12 cm2.

– Miếng sô-cô-la màu trắng có chiều dài là 4 cm; chiều rộng là 2 cm.
   Bạn Bu-ra-ti-nô nhận được miếng sô-cô-la có diện tích 4 x 2 = 8 cm2

– Miếng sô-cô-la màu tím có chiều dài là 5 cm; chiều rộng là 2 cm.
   Bạn gà nhận được miếng sô-cô-la có diện tích 5 x 2 = 10 cm2

Hoạt động 2

Bài 1: Số?

Bumbii Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông trang 30 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

– Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.
5 x 4 = 20
9 x 4 = 36

– Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó.
5 x 5 = 25
9 x 9 = 81

Bumbii Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông trang 30 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2: Có một miếng bánh hình vuông cạnh 8 cm.

a) Tính diện tích miếng bánh hình vuông đó.

b) Nếu cắt đi một hình vuông có cạnh 3 cm ở góc của miếng bánh thì diện tích phần miếng bánh còn lại là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Bumbii Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông trang 30 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
a) Tính diện tích miếng bánh hình vuông bằng cách lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.
b) Tính diện tích miếng bánh còn lại = diện tích miếng bánh – diện tích miếng bánh bị cắt.

Bài giải

a) Diện tích miếng bánh hình vuông là:
8 x 8 = 64 (cm2)
b) Diện tích miếng bánh bị cắt là:
3 x 3 = 9 (cm2)
Diện tích miếng bánh còn lại là:
64 – 9 = 55 (cm2)
Đáp số: a) 64 cm2
             b) 55 cm2

Bài 3: Ghép bốn tấm bìa trong hình bên thành một hình vuông. Tính diện tích của hình vuông đó.

Bumbii trang 30 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Hình vuông được ghép bởi bốn tấm bìa trong hình bên là:

Bumbii trang 30 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Mỗi cạnh của hình vuông nhỏ dài 2 cm.

Bài giải
Độ dài 1 cạnh của hình vuông lớn là:
2 x 4 = 8 (cm)
Vậy diện tích của hình vuông là:
8 x 8 = 64 (cm2)
Đáp số: 64 cm2

Luyện tập

Bài 1: Hình H gồm hình vuông ABCD và hình chữ nhật DMNP như hình bên.
a) Tính diện tích hình vuông ABCD và diện tích hình chữ nhật DMNP.
b) Tính diện tích hình H.

Bumbii trang 30 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Bài giải
a) Diện tích hình vuông ABCD là:
7 x 7 = 49 (cm2)
Diện tích hình chữ nhật DMNP là:
9 x 20 = 180 (cm2)
b) Diện tích hình H là:
49 + 180 = 229 (cm2)
Đáp số: a) Hình vuông: 49 cm2
Hình chữ nhật: 180 cm2          
b) Hình H: 229 cm2

Bài 2: Ba bác kiến rào đất để trồng nấm. Kiến lửa rào mảnh đất màu đỏ. Kiến gió rào mảnh đất màu xanh. Kiến bọ dọt rào mảnh đất màu nâu.

Bumbii trang 30 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Số?

Mảnh đấtĐỏ XanhNâu
Chu vi (cm)???
Diện tích (cm2)???

b) Mảnh đất nào có diện tích lớn nhất?

Hướng dẫn giải
a) Chu vi mảnh đất màu đỏ là 5 x 4 = 20 (cm)
    Diện tích của mảnh đất màu đỏ là 5 x 5 = 25 (cm2)

    Chu vi mảnh đất màu xanh là (3 + 7) x 2 = 20 (cm)
    Diện tích của mảnh đất màu đỏ là 3 x 7 = 21 (cm2)

    Chu vi mảnh đất màu nâu là (6 + 4) x 2 = 20 (cm)
    Diện tích của mảnh đất màu nâu là 6 x 4 = 24 (cm2)

Mảnh đấtĐỏ XanhNâu
Chu vi (cm)202020
Diện tích (cm2)252124

b) Mảnh đất màu đỏ có diện tích lớn nhất (25 cm2).

Bài 3: Số?
Diện tích tấm bìa hình vuông gấp đôi diện tích miếng bìa màu đỏ.
Diện tích tấm bìa hình vuông là …. cm2.

Bumbii trang 30 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.


Hướng dẫn giải
Quan sát hình ta có, tấm bìa màu đỏ có chiều dài là 6 cm, chiều rộng là 3 cm.
Diện tích tấm bìa màu đỏ là:
6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích tấm bìa hình vuông gấp đôi diện tích tấm bìa màu đỏ:
18 x 2 = 36 (cm2)
Vậy diện tích tấm bìa hình vuông là 36 cm2.

Bài 4: Số?

Có một tấm kính lớn như hình vẽ bên. Người ta cắt ra 3 tấm kính hình chữ nhật để lắp vào cửa chớp, mỗi tấm có chiều dài 80 cm, chiều rộng 10 cm. Phần kính còn lại có diện tích là ….cm2.

Bumbii trang 30 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Diện tích của tấm kính lớn là:
85 x 30 = 2550 (cm2)

Diện tích mỗi tấm kính cắt đi là:
80 x 10 = 800 (cm2)

Diện tích 3 tấm kính cắt đi là: 
800 x 3 = 2400 (cm2)

Diện tích phần tấm kính còn lại là:
2550 – 2400 = 150 (cm2)

Em điền:
Phần kính còn lại có diện tích là 150 cm2

Xem bài giải trước: Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông
Xem bài giải tiếp theo: Bài 53: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x