Bài 42: Ôn tập biểu thức số

Bài 42: Ôn tập biểu thức số trang 116 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 1

Đề bài 1: Tính giá trị của biểu thức.
a)  731 – 680 + 19
b) 63 x 2 : 7
c) 14 x 6 – 29                             
d) 348 + 84 : 6

Hướng dẫn giải:
a) 731 – 680 + 19 = 51 + 19
                              = 70

b) 63 x 2 : 7 = 126 : 7
                    = 18

c) 14 x 6 – 29 = 84 – 29
                       = 55

d) 348 + 84 : 6 = 348 + 14
                        = 362

Đề bài 2: Mỗi bao gạo cân nặng 30 kg, mỗi bao ngô cân nặng 45 kg. Hỏi 3 bao gạo và 1 bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải:

Bài giải
3 bao gạo cân nặng số ki-lô-gam là:
30 x 3 = 90 (kg)
3 bao gạo và 1 bao ngô cân nặng số ki-lô-gam là:
90 + 45 = 135 (kg)
Đáp số: 135 kg

Đề bài 3: Những biểu thức nào dưới đây có giá trị lớn hơn 80?

Bumbii Bài 42: Ôn tập biểu thức số trang 116 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em tính giá trị các biểu thức:
Biểu thức A:    30 x 2 + 20 = 60 + 20
                                          = 80

Biểu thức B:     50 + 100 : 2 = 50 + 50
                                             = 100

Biểu thức C:     60 : 3 + 70 = 20 + 70
                                           = 90

Biểu thức D:     30 + 40 x 2 = 30 + 80
                                             = 110

Biểu thức E:      20 x 5 – 30 = 100 – 30
                                             = 70

So sánh giá trị các biểu thức với 80.
Ta có những biểu thức có giá trị lớn hơn 80 là B, C, D.

Đề bài 4: Đố em!
Chọn dấu phép tính “+; -” thích hợp thay cho dấu “?”

5 \(\fbox{ ? }\) 5 \(\fbox{ ? }\) 5 = 5

Hướng dẫn giải:
Tính nhẩm giá trị biểu thức với các dấu +, –
Ta điền như sau:
5 \(\fbox{ + }\) 5 \(\fbox{ – }\) 5 = 5

Hoặc
5 \(\fbox{ – }\) 5 \(\fbox{ + }\) 5 = 5

Tiết 2

Đề bài 1: Tính giá trị của biểu thức.
a) 182 – (96 – 54)
b) 7 x (48 : 6)

Hướng dẫn giải:
Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.
a) 182 – (96 – 54) = 182 – 42
                            = 140

b) 7 x (48 : 6) = 7 x 8
                      = 56

Đề bài 2: Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức dưới đây:

Bumbii Bài 42: Ôn tập biểu thức số trang 116 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Tính giá trị của mỗi biểu thức:
Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.
Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

4 x (54 – 44) = 4 x 10
                     = 40

(33 + 67) : 2 = 100 : 2
                     = 50

(25 + 45) x 3 = 70 x 3
                      = 210

52 + 24 x 2 = 52 + 48
                   = 100

Ta chọn như sau:

Bumbii trang 116 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Tính giá trị của biểu thức:
a) 27 + 34 + 66
b) 7 x 5 x 2

Hướng dẫn giải:
Nhóm hai số có tổng hoặc tích là số tròn chục, tròn trăm.
Thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

a) 27 + 34 + 66 = 27 + (34 + 66)
                       = 27 + 100
                      = 127

b) 7 x 5 x 2 = 7 x (5 x 2)
                   = 7 x 10
                   = 70

Đề bài 4: Người ta đóng 288 bánh xe ô tô vào các hộp, mỗi hộp 4 bánh xe. Sau đó đóng các hộp vào các thùng, mỗi thùng 8 hộp. Hỏi người ta đóng được bao nhiêu thùng bánh xe ô tô như vậy?

Hướng dẫn giải:
Số hộp đóng được = Số bánh xe ô tô : Số bánh xe trong mỗi hộp
Số thùng bánh xe = Số hộp đóng được: Số hộp bánh xe trong mỗi thùng

Bài giải
Số hộp bánh xe đóng được là:
288 : 4 = 72 (hộp)
Người ta đóng được số thùng bánh xe ô tô là:
72 : 8 = 9 (thùng)
Đáp số: 9 thùng

Đề bài 5: Đố em!
Chọn dấu phép tính “+, -, x, :” thích hợp thay cho dấu ? để được biểu thức có giá trị bé nhất.
6 x (6 \(\fbox{ ? }\) 6)

Hướng dẫn giải:
Tính nhẩm rồi chọn dấu +, -, x, : để được biểu thức có giá trị bé nhất.
Biểu thức có giá trị nhỏ nhất bằng 0 khi ta điền dấu trừ.
6 x (6 \(\fbox{ – }\) 6)

Xem bài giải trước: Bài 41: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000
Xem bài giải tiếp theo: Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x