Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường

Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường trang 118 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 1

Đề bài 1: Trong hình bên:
a) Có mấy góc vuông?
b) Có mấy góc không vuông đỉnh A?
c) Tìm trung điểm của đoạn thẳng AC và đoạn thẳng ED.

Bumbii Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường trang 118 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
a) Quan sát hình vẽ hoặc sử dụng ê ke để xác định các góc vuông. Có 6 góc vuông là:
– Góc vuông đỉnh K; cạnh KA, KB
– Góc vuông đỉnh K; cạnh KB, KC
– Góc vuông đỉnh K; cạnh KA, KI
– Góc vuông đỉnh K; cạnh KC, KI
– Góc vuông đỉnh I, cạnh IB, IE
– Góc vuông đỉnh I, cạnh IB, ID

b) Quan sát hình vẽ hoặc sử dụng ê ke để xác định các góc không vuông ở đỉnh A. Có 3 góc không vuông đỉnh A là:
– Góc không vuông đỉnh A; cạnh AB, AK
– Góc không vuông đỉnh A; cạnh AK, AE
– Góc không vuông đỉnh A; cạnh AB, AE

c) Dựa vào số ô vuông trong hình vẽ để xác định trung điểm.
Điểm K là trung điểm của đoạn thẳng AC vì KA = KC = 3 ô vuông.
Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng ED vì IE = ID = 2 ô vuông.

Đề bài 2: Vẽ hình (theo mẫu).

Bumbii Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường trang 118 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em quan sát và đếm các ô li, xác định các đỉnh của hình, vào nối chúng lại để được hình tam giắc, hình chữ nhật và hình vuông như vẽ hình vẽ trên. Em tự vẽ vào vở.

Đề bài 3: a) Nêu tên các đường kính, bán kính của hình tròn dưới đây.

Bumbii Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường trang 118 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Hình dưới đây được xếp bởi bao nhiêu khối lập phương, bao nhiêu khối trụ?

Bumbii Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường trang 118 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
a) Đường kính là đoạn thẳng nối hai điểm nằm trên đường tròn và đi qua tâm.
Bán kính là đoạn thẳng nối tâm với một điểm bất kì trên đường tròn.
Đường kính AB, CD
Bán kính OA, OB, OC, OD, ON

b) Quan sát và nhận dạng hình, em trả lời như sau:
Hình bên được xếp bởi 16 khối lập phương (màu tím và màu vàng) và 3 khối trụ.

Đề bài 4: Người ta xếp các khối lập phương nhỏ màu trắng thành khối hộp chữ nhật, rồi sơn tất cả các mặt của khối hộp chữ nhật đó (như hình vẽ). Hỏi có tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ được sơn 3 mặt?

Bumbii Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường trang 118 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Các khối lập phương nhỏ nằm ở đỉnh khối hộp chữ nhật sẽ được sơn 3 mặt.
Vậy có 8 khối lập phương được sơn 3 mặt.

Tiết 2

Đề bài 1: a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

Bumbii Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường trang 118 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Quả bưởi cân nặng bao nhiêu gam?

Bumbii trang 118 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
a) Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng tổng độ dài đoạn thẳng AB, BC, CD (hoặc độ dài của đoạn thẳng AB nhân với 3).
Độ dài đường gấp khúc ABCD là 28 x 3 = 84 (mm)

b) Quan sát hình em thấy hai đĩa cân thăng bằng, ta có:
500 g + 500 g = bưởi + 100 g
Quả bưởi cân nặng số gam là 500 + 500 – 100 = 900 g

Đề bài 2: Chọn số đo thích hợp.
a) Quyển sách Toán 3 tập một dày khoảng:
A. 5 mm
B. 5 cm
C. 5 dm

b) Cái bút mực cân nặng khoảng:
A. 2 g
B. 2 kg
C. 20 g

c) Lượng thuốc nước trong một lọ thuốc nhỏ mắt có khoảng:
A. 15 ml
B. 15 
C. 150 ml

d) Nhiệt độ cơ thể người bình thường khoảng:
A. 35°C
B. 37°C
C. 38°C

Hướng dẫn giải:
Dựa vào các đồ vật trong thực tế, em uớc lượng rồi chọn số đo thích hợp như sau:
a) Quyển sách Toán 3 tập một dày khoảng: 5 mm. Chọn A.
b) Cái bút mực cân nặng khoảng: 2g. Chọn A.
c) Lượng thuốc nước trong một lọ thuốc nhỏ mắt có khoảng: 15 ml. Chọn B.
d) Nhiệt độ cơ thể người bình thường khoảng: 37 °C. Chọn B.

Đề bài 3: Tính
a) 480 mm + 120 mm
545 mm – 45 mm
840 mm : 3

b) 465 g + 340 g
200 g x 5
900 g : 6

c) 500 ml + 156 ml
1 000 ml – 500 ml
250 ml x 3

Hướng dẫn giải:
Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị đo thích hợp sau kết quả vừa tìm được.
a) 480 mm + 120 mm = 600 mm
545 mm – 45 mm = 500 mm
840 mm : 3 = 280 mm

b) 465 g + 340 g = 805 mm
200 g x 5 = 1 000g
900 g : 6 = 150 g

c) 500 ml + 156 ml = 656 ml
1 000 ml – 500 ml = 500 ml
250 ml x 3 = 750 ml

Đề bài 4: Một gói mì tôm cân nặng 80 g, một hộp sữa cân nặng 455 g. Hỏi 3 gói mì tôm và 1 hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?

Hướng dẫn giải:
Tính cân nặng của 3 gói mì tôm = Cân nặng của một gói mì tôm x 3
Tính cân nặng của 3 gói mì tôm và 1 hộp sữa = Cân nặng của 3 gói mì tôm + Cân nặng của 1 hộp sữa.

Bài giải
Cân nặng của 3 gói mì tôm là:
80 x 3 = 240 (g)
Cân nặng của 3 gói mì tôm và 1 hộp sữa là:
240 + 455 = 695 (g)
Đáp số: 695 g

Xem bài giải trước: Bài 42: Ôn tập biểu thức số
Xem bài giải tiếp theo: Bài 44: Ôn tập chung
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x