Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100 000

Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100 000 trang 70 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động

Bài 1: Tính.

Bumbii Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100 000 trang 70 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Cộng các chữ số thẳng cột lần lượt từ phải sang trái.

Bumbii Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100 000 trang 70 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2: Đặt tính rồi tính.
43 835 + 55 807
67 254 + 92
25 346 + 37 292
7 528 + 5 345

Hướng dẫn giải
Viết phép cộng hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.
Cộng các số lần lượt từ phải sang trái

Bumbii Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100 000 trang 70 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu).

Bumbii Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100 000 trang 70 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) 6 000 + 5 000
b) 9 000 + 4 000
c) 7 000 + 9 000

Hướng dẫn giải
Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép cộng các số tròn nghìn.

a) 6 nghìn + 5 nghìn = 11 nghìn
     6 000 + 5 000 = 11 000.

b) 9 nghìn + 4 nghìn = 13 nghìn
     9 000 + 4 000 = 13 000.

c) 7 nghìn + 9 nghìn = 16 nghìn
     7 000 + 9 000 = 16 000.

Bài 4: Để phục vụ học sinh chuẩn bị vào năm học mới, một cửa hàng đã nhập về 6 500 cuốn sách giáo khoa, 3 860 cuốn sách tham khảo và 8 500 cuốn vở. Hỏi cửa hàng đó đã nhập về tất cả bao nhiêu cuốn sách và vở?

Hướng dẫn giải

Tính tổng hai loại sách cửa hàng đã nhập về bằng cách lấy số sách giáo khoa đã nhập cộng với số sách tham khảo đã nhập.

Muốn tìm cửa hàng đã nhập tất cả bao nhiêu cuốn sách và vở ta lấy tổng số sách đã nhập cộng với số vở cửa hàng đã nhập.

Bài giải
Cửa hàng đã nhập số cuốn sách giáo khoa và sách tham khảo là:
6 500 + 3 860 = 10 360 (cuốn)
Cửa hàng đã nhập về tất cả số cuốn sách và vở là:
10 360 + 8 500 =18 860 (cuốn)
Đáp số: 18 860 cuốn sách và vở.

Luyện tập

Bài 1: Tính nhẩm (theo mẫu).

Bumbii Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100 000 trang 70 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép cộng các số tròn chục nghìn, nghìn.

a) 4 chục nghìn + 2 chục nghìn = 6 chục nghìn
     40 000 + 20 000 = 60 000.

6 chục nghìn + 3 chục nghìn = 9 chục nghìn
     60 000 + 30 000 = 90 000.

5 chục nghìn + 5 chục nghìn = 1 trăm nghìn
     50 000 + 50 000 = 100 000.

b) 32 nghìn + 7 nghìn = 39 nghìn
     32 000 + 7 000 = 39 000.

49 nghìn + 2 nghìn = 51 nghìn
     49 000 + 2 000 = 51 000.

55 nghìn + 5 nghìn = 60 nghìn
     55 000 + 5 000 = 60 000.

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

Bumbii Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100 000 trang 70 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Viết phép cộng hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.
Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Bumbii trang 70 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 3: Tính giá trị biểu thức:

Bumbii trang 70 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

a) 35 000 + 27 000 + 13 000 = 62 000 + 13 000
                                               = 75 000

b) 20 500 + 50 900 + 8 500 = 71 400 + 8 500
                                             = 79 900

Bài 4: Trong một hồ nuôi cá của bác Tư, lần thứ nhất bác thả xuống hồ 10 800 con cá ba sa, lần thứ hai bác thả nhiều hơn lần thứ nhất 950 con cá ba sa. Hỏi cả hai lần bác Tư đã thả xuống hồ bao nhiêu con cá ba sa?

Bumbii trang 70 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Muốn tìm cả hai lần bác Tư đã thả xuống hồ bao nhiêu con cá ba sa thì ta lấy số cá lần thứ nhất bác đã thả cộng với số cá lần thứ hai bác thả.

Bài giải
Lần thứ hai bác thả xuống hồ số con cá ba sa là:
10 800 + 950 = 11 750 (con cá)
Cả 2 lần bác Tư đã thả xuống hồ số con cá ba sa là:
10 800 + 11 750 = 22 550 (con cá)
Đáp số: 22 550 con cá

Bài 5: Tìm chữ số thích hợp.

Bumbii trang 70 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Dựa vào quy tắc đặt tính, nhẩm và tìm ra chữ số thích hợp với dấu “?” ở mỗi ô.

Bumbii trang 70 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Xem bài giải trước: Bài 62: Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 64: Phép trừ trong phạm vi 100 000
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x