Bài 36: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Bài 36: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số trang 97 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động

Đề bài 1: Tính.

Bumbii Bài 36: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số trang 97 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Thực hiện nhân số có ba chữ số với số có một chữ số như đã học:
Phép tính 312 x 3:
3 nhân 2 bằng 6, viết 6.
3 nhân 1 bằng 3, viết 3.
3 nhân 3 bằng 9, viết 9.
312 x 3 = 936

Thực hiện tương tự cho các phép tính còn lại, em được kết quả sau:

Bumbii Bài 36: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số trang 97 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Đặt tính rồi tính.

Bumbii Bài 36: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số trang 97 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Bumbii Bài 36: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số trang 97 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Hôm nay, hải âu được 118 ngày tuổi, số ngày tuổi của mèo gấp 3 lần số ngày tuổi của hải âu. Hỏi hôm nay mèo được bao nhiêu ngày tuổi?

Bumbii trang 97 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Số ngày tuổi của mèo = Số ngày tuổi của hải âu x 3

Bài giải
Số ngày tuổi của mèo là:
118 x 3 = 354 (ngày)
Đáp số: 354 ngày

Luyện tập

Đề bài 1: Số?

Thừa số209253114107
Thừa số4379
Tích????

Hướng dẫn giải:
Áp dụng: Tích = thừa số x thừa số.
Ta điền kết quả vào bảng như sau:

Thừa số209253114107
Thừa số4379
Tích836759798963

Đề bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu).

Mẫu: 200 x 2 = ?
Nhẩm: 2 trăm x 2 = 4 trăm
200 x 2 = 400
300 x 3
200 x 4
400 x 2

Hướng dẫn giải:
Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm kết quả các phép nhân số tròn trăm với một số.
300 x 3
3 trăm x 3 = 9 trăm
300 x 3 = 900

200 x 4
2 trăm x 4 = 8 trăm
200 x 4 = 800

400 x 2
4 trăm x 2 = 8 trăm
400 x 2 = 800

Đề bài 3: Số?
Trong hình bên, mỗi cái chén cân nặng 128 g. Vậy cái ấm cân nặng ? gam.

Bumbii trang 97 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Cân nặng của cái ấm = Cân nặng của cái chén x 3

Bài giải
Cân nặng của cái ấm là:
128 x 3 = 384 (g)
Đáp số: 384 g

Đề bài 4: Gấu đen có 3 hũ mật ong, mỗi hũ đựng 250 ml mật ong. Gấu đen đã dùng 525 ml để làm bánh. Hỏi gấu đen còn bao nhiêu mi-li-lít mật ong?

Hướng dẫn giải:
Tính số mi-li-lít mật ong gấu đen có = Số mi-li-lít mật ong ở một hũ x Số hũ.
Số mi-li-lít mật ong còn lại = Số mi-li-lít mật ong gấu đen có – Số mi-li-lít mật ong đã dùng

Bài giải
Gấu đen có số mi-li-lít mật ong là:
250 x 3 =750 (ml)
Gấu đen còn lại số mi-li-lít mật ong là:
750 – 525 = 225 (ml)
Đáp số: 225 ml

Xem bài giải trước: Bài 35: Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x