Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 99 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động tiết 1

Đề bài 1: Tính.

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 99 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số như đã học.
381 : 3
3 chia 3 bằng 1, viết 1
1 nhân 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0
Hạ 8, 8 chia 3 bằng 2, viết 2
2 nhân 3 bằng 6; 8 trừ 6 bằng 2
Hạ 1, được 21; 21 chia 3 bằng 7, viết 7
7 nhân 3 bằng 21; 21 trừ 21 bằng 0.
381 : 3 = 127

Thực hiện tương tự cho các phép tính còn lại, em được:

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 99 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Một cửa hàng có 354 quả táo. Người ta đã đóng số táo đó vào các hộp, mỗi hộp có 6 quả táo. Hỏi cửa hàng đã đóng được bao nhiêu hộp táo như vậy?

Hướng dẫn giải:
Muốn tìm số hộp táo đóng được ta lấy 354 quả táo chia cho số quả táo trong một hộp (6 quả táo).

Bài giải
Cửa hàng đóng được số hộp táo là:
354 : 6 = 59 (hộp)
Đáp số: 59 hộp.

Đề bài 3: Số?

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 99 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Muốn giảm một số đi bao nhiêu lần thì ta lấy số đó chia cho số lần.
264 : 8 = 33
312 : 6 = 52
552 : 4 = 138

Ta điền như sau:

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 99 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động tiết 2

Đề bài 1: Tính.

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 99 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Thực hiện phép chia các số lần lượt từ trái sang phải.

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 99 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Cửa hàng nướng được 460 cái bánh. Người ta muốn xếp toàn bộ số bánh đó vào hộp, mỗi hộp đựng 4 cái bánh. Hỏi cửa hàng xếp được bao nhiêu hộp bánh như vậy?

Hướng dẫn giải:
Muốn tìm số hộp bánh xếp được ta lấy 460 cái bánh chia cho số bánh trong một hộp (4 cái bánh)

Bài giải
Cửa hàng xếp được số hộp bánh là:
460 : 4 = 115 (hộp bánh)
Đáp số: 115 hộp bánh.

Đề bài 3: Đ, S?

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 99 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em kiểm tra từng phép tính.
a) Đúng

b) Sai vì:

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 99 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

c) Sai vì:

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 99 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 99 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập

Đề bài 1: Đặt tính rồi tính (theo mẫu).

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 99 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Thực hiện phép chia các số lần lượt từ trái sang phải tương tự như mẫu.

Bumbii trang 99 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu).

Mẫu: 600 : 2 = ?
Nhẩm: 6 trăm : 2 = 3 trăm
600 : 2 = 300
400 : 4
600 : 3
800 : 2

Hướng dẫn giải:
Quan sát ví dụ mẫu rồi thực hiện tính nhẩm kết quả phép chia số tròn trăm cho một số.
400 : 4
Nhẩm: 4 trăm : 4 = 1 trăm
              400 : 4 = 100

600 : 3
Nhẩm: 6 trăm : 3 = 2 trăm
              600 : 3 = 200

800 : 2
Nhẩm: 8 trăm : 2 = 4 trăm
              800 : 2 = 400

Đề bài 3: Số?
Biết con Rô-bốt cân nặng 600 g và các khối ru-bích giống nhau. Vậy mỗi khối ru-bích cân nặng …?… g.

Bumbii trang 99 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Muốn tìm mỗi khối ru-bích cân nặng bao nhiêu gam ta lấy cân năng con rô-bốt (600g) chia cho số khối ru-bích (4 khối ru-bích)

Bài giải
Mỗi khối ru-bích cân nặng số gam là:
600 : 4 = 150 (g)
Đáp số: 150g.

Đề bài 4: Chọn câu trả lời đúng.
Rô-bốt, Mai và Việt lần lượt tung 3 quân cờ của mình vào một tấm bảng. Kết quả tung và số điểm của mỗi bạn nhận được như sau:

Bumbii trang 99 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Số điểm Việt nhận được là:
A. 115 điểm                    
B. 125 điểm               
C. 135 điểm

Hướng dẫn giải:
Muốn tìm số điểm Việt nhận được, ta cần tính xem 1 quân cờ trên đĩa nhận được bao nhiêu điểm bằng cách lấy số điểm của Mai chia cho số quân cờ của Mai trên đĩa.

Bài giải
Số điểm Việt nhận được là:
375 : 3 = 125 (điểm)
Đáp số: 125 điểm.

Đề bài 5: Một trang trại có 15 con lạc đà có 1 bướu, còn lại là lạc đà có 2 bướu. Biết rằng chúng có tất cả 225 cái bướu. Hỏi trang trại đó có bao nhiêu con lạc đà có 2 bướu?

Bumbii trang 99 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Số bướu của lạc đà có 2 bướu = Tổng số cái bướu – Số con lạc đà có 1 bướu
Số lạc đà có 2 bướu = Số bướu của lạc đà có 2 bướu : 2

Bài giải
Tổng số bướu của lạc đà 2 bướu là:
225 – 15 = 210 (cái bướu)
Trang trại đó có số con lạc đà 2 bướu là:
210 : 2 = 105 (con)
Đáp số: 105 con

Xem bài giải trước: Bài 36: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Xem bài giải tiếp theo: Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x