Bài 35: Luyện tập chung

Bài 35: Luyện tập chung trang 95 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 1

Đề bài 1: Tính:
a) 329 ml – 135 ml
200 g – 150 g
392 ml + 43 ml

b) 251 ml + 262 ml
37 g + 63 g – 30 g
 87 mm – 17 mm + 10 mm

Hướng dẫn giải:
Em thực hiện cộng, trừ số như bình thường, sau đó điền đơn vị tính vào sau kết quả.
a) 329 ml – 135 ml = 194 ml 
200 g – 150 g = 50 g
392 ml + 43 ml = 435 ml

b) 251 ml + 262 ml = 513 ml
37 g + 63 g – 30 g = 100 g – 30 g = 70 g
 87 mm – 17 mm + 10 mm = 70 mm + 10 mm = 80 mm

Đề bài 2: Số?

Bumbii Bài 35: Luyện tập chung trang 95 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Quan sát tranh em thấy hai đĩa cân thăng bằng:
a) 100 g + hộp quà = 500 g.
Do đó: Hộp quà = 500 g – 100 g = 400 g.

b) 50 g + chùm nho = 100 g + 100 g
Do đó: Chùm nho = 100 + 100 – 50 = 150 g

Bumbii Bài 35: Luyện tập chung trang 95 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Cô Ba đơm một chiếc cúc áo hết 70 mm chỉ. Hỏi để đơm 5 chiếc cúc áo như vậy, cô Ba cần bao nhiêu mi-li-mét chỉ?

Hướng dẫn giải:
Số mi-li-mét chỉ để đơm 5 chiếc cúc áo = Số mi-li-mét chỉ để đơm 1 chiếc cúc áo x 5

Bài giải
Số mi-li-mét chỉ để đơm 5 chiếc cúc áo là:
70 x 5 = 350 (mm)
Đáp số: 350 mi-li-mét chỉ

Đề bài 4: Rô-bốt có hai cái cốc loại 150 ml và 400 ml. Chỉ dùng hai cái cốc đó, làm thế nào để Rô-bốt lấy được 250 ml nước từ thùng nước?

Hướng dẫn giải:
Lấy nước đầy cốc loại 400 ml.
Rót nước từ cốc 400 ml sang cho đầy cốc 150 ml.
Khi đó trong cốc loại 400 ml còn số mi-li-lít nước là 400 – 150 = 250 ml.

Tiết 2

Đề bài 1: Số?

Bumbii Bài 35: Luyện tập chung trang 95 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Thưc hiện phép tính theo chiều mũi tên:
a) 8 x 3 = 24; 24 : 4 = 6
b) 42 : 3 = 14; 14 x 5 = 70
c) 20 x 2 = 40; 40 : 8 = 5

Bumbii trang 95 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Túi nào nặng nhất trong ba túi A, B, C như hình dưới đây?

Bumbii trang 95 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Quan sát tranh em thấy hai đĩa cân ở hai cân đầu tiên thăng bằng nên ta có:
Cân nặng của túi A là 100 + 200 = 300 g
Cân nặng của túi B là 500 – 200 = 300g
Như vậy túi B nặng hơn túi A.

Quan sát tranh thứ ba ta thấy đĩa cân bên phải thấp hơn đĩa cân bên trái nên cân nặng của túi C nặng hơn túi B.

Vậy cân nặng ở túi C nặng nhất.

Xem bài giải trước: Bài 34: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C
Xem bài giải tiếp theo: Bài 36: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x