Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia

Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia trang 39 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động tiết 1

Đề Bài 1: Tìm thừa số (theo mẫu).

Mẫu:
\(\fbox{ ? }\) x 5 = 35
35 : 5 = 7
a) \(\fbox{ ? }\) x 4 = 28
b) \(\fbox{ ? }\) x 3 = 12
c) 6 x \(\fbox{ ? }\) = 24

Hướng dẫn giải:
Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số còn lại.

a) \(\fbox{ ? }\) x 4 = 28
28 : 4 = 7
Vậy:
\(\fbox{ 7 }\) x 4 = 28
b) \(\fbox{ ? }\) x 3 = 12
12 : 3 = 4
Vậy:
\(\fbox{ 4 }\) x 3 = 12
c) 6 x \(\fbox{ ? }\) = 24
24 : 6 = 4
Vậy:
6 x \(\fbox{ 4 }\) = 24

Đề Bài 2: Số?

Thừa số8?57?
Thừa số46??9
Tích3218302136

Hướng dẫn giải:
Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số còn lại.
18 : 6 = 3
30 : 5 = 6
21 : 7 = 3
36 : 9 = 4

Vậy em điền như sau:

Thừa số83574
Thừa số46639
Tích3218302136

Đề Bài 3: 5 ca-bin chở tất cả 30 người. Hỏi mỗi ca-bin chở bao nhiêu người? Biết rằng số người ở mỗi ca-bin như nhau.

Bumbii Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia trang 39 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Số người trên mỗi ca-bin = Số người trên 5 ca-bin : 5

Bài giải
Mỗi ca-bin chở số người là:
30 : 5 = 6 (người)
Đáp số: 6 người

Hoạt động Tiết 2

Đề Bài 1: a) Tìm số bị chia (theo mẫu).

Mẫu:
\(\fbox{ ? }\) : 5 = 6
6 x 5 = 30
\(\fbox{ ? }\) : 6 = 7
\(\fbox{ ? }\) : 4 = 8
\(\fbox{ ? }\) : 3 = 6

b) Tìm số chia (theo mẫu).

Mẫu:
15 : \(\fbox{ ? }\) = 3
15 : 3 = 5
24 : \(\fbox{ ? }\) = 6
40 : \(\fbox{ ? }\) = 5
28 : \(\fbox{ ? }\) = 4

Hướng dẫn giải:

a) Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

\(\fbox{ ? }\) : 6 = 7
7 x 6 = 42
Vậy:
\(\fbox{ 42 }\) : 6 = 7
\(\fbox{ ? }\) : 4 = 8
8 x 4 = 32
Vậy:
\(\fbox{ 32 }\) : 4 = 8
\(\fbox{ ? }\) : 3 = 6
6 x 3 = 18
Vậy:
\(\fbox{ 18 }\) : 3 = 6

b) Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

24 : \(\fbox{ ? }\) = 6
24 : 6 = 4
Vậy:
24 : \(\fbox{ 4 }\) = 6
40 : \(\fbox{ ? }\) = 5
40 : 5 = 8
Vậy:
40 : \(\fbox{ 8 }\) = 5
28 : \(\fbox{ ? }\) = 4
28 : 4 = 7
Vậy:
28 : \(\fbox{ 7 }\)

Đề Bài 2: Số?

Số bị chia50?24?45
Số chia54?7?
Thương107659

Hướng dẫn giải:
Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.
7 x 4 = 28
5 x 7 = 35

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.
24 : 6 = 4
45 : 9 = 5

Vậy ta điền được như sau:

Số bị chia5028243545
Số chia54475
Thương107659

Luyện tập

Đề Bài 1: Số?

Bumbii Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia trang 39 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:

a) ? × 2 = 8
8 : 2 = 4
Số điền vào ? là 4

b) ? : 5 = 6
6 × 5 = 30
Số điền vào ? là 30

c) ? : 4 = 7
7 × 4 = 28
Số điền vào ? là 28

d) ? × 3 = 30
30 : 3 = 10
Số điền vào ? là 10

Bumbii Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia trang 39 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 2: Có 35 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi được mấy đĩa cam như vậy?

Bumbii Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia trang 39 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Số đĩa xếp được = Số quả cam có tất cả : Số quả cam trên mỗi đĩa

Bải giải
Xếp được số đĩa cam là:
35 : 5 = 7 (đĩa)
Đáp số: 7 đĩa

Xem bài giải trước: Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9
Xem bài giải tiếp theo: Bài 14: Một phần mấy
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x