Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn

Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn trang 64 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động

Bài 1: a) Làm tròn các số 65 341, 10 501, 9 805 đến hàng nghìn.
b) Làm tròn các số 82 134, 55 712, 46 000 đến hàng chục nghìn.

Hướng dẫn giải

– Khi làm tròn số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

– Khi làm tròn số đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

a) Số 65 341 làm tròn đến hàng nghìn là: 65 000
Số 10 501 làm tròn đến hàng nghìn là: 11 000
Số 9 805 làm tròn đến hàng nghìn là: 10 000

b) Số 82 134 làm tròn đến hàng chục nghìn là: 80 000
Số 55 712 làm tròn đến hàng chục nghìn là: 60 000
Số 46 000 làm tròn đến hàng chục nghìn là: 50 000

Bài 2: Một gia đình thu hoạch được 13 787 kg cà phê. Hỏi nếu làm tròn số đến hàng nghìn, ta nói gia đình đó thu hoạch được khoảng bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Hướng dẫn giải

Áp dụng cách làm tròn số đến hàng nghìn, ta có:
Số 13 787 làm tròn đến hàng nghin là 14 000.

Vậy nếu làm tròn số đến hàng nghìn, ta nói gia đình thu hoạch được khoảng 14 000 kg cà phê.

Luyện tập

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng.

Số dân của một huyện là 71 839. Trong bài báo, cô phóng viên đã làm tròn số dân của huyện đó đến hàng chục nghìn. Hỏi số dân đã làm tròn đến hàng chục nghìn là số nào?
A. 80 000
B. 75 000
C. 70 000
D. 72 000

Hướng dẫn giải

Áp dụng cách làm tròn số lên đến hàng chục nghìn, ta có:
Số 71 839 làm tròn số lên đến hàng chục nghìn là 70 000.

Em chọn C.

Bài 2: a) Một vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 786 km. Mỗi bạn dưới đây đã làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng nào?

Bumbii Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn trang 64 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Trường hợp vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 425 km. Khi làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng nghìn, hàng chục nghìn em được các số nào?

Hướng dẫn giải

a) Áp dụng cách làm tròn số, ta có:
Số 35 786 làm tròn đến hàng chục nghìn là 40 000.
Số 35 786 làm tròn đến hàng trăm là 35 800.
Số 35 786 làm tròn đến hàng nghìn là 36 000.

Bạn nam đầu tiên nói số 40 000 vậy bạn đã làm tròn số chỉ độ cao đến hàng chục nghìn.
    Bạn nam thứ hai nói số 35 800 vậy bạn đã làm tròn số chỉ độ cao đến hàng trăm.
    Bạn nữ nói số 36 000 nên bạn đã làm tròn số chỉ độ cao đến hàng nghìn.

b) Áp dụng cách làm tròn số ta có:

– Khi làm tròn số chỉ độ cao 35 425 km đến hàng nghìn ta được số 35 000 km.
– Khi làm tròn số chỉ độ cao 35 425 km đến hàng chục nghìn ta được số 40 000 km.

Xem bài giải trước: Bài 60: So sánh các số trong phạm vi 100 000
Xem bài giải tiếp theo: Bài 62: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x