Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000

Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 trang 115 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập 1

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

639 + 5 246
13 627 – 8 454
45 274 + 9 352
86 769 – 78 495

Hướng dẫn giải
Viết phép tính theo hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.
Thực hiện phép cộng, phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Bumbii Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 trang 115 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Trong các phép tính dưới đây, những phép tính nào có kết quả bé hơn 6 000, những phép tính nào có kết quả lớn hơn 20 000?

Bumbii Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 trang 115 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Thực hiện tính kết quả từng phép tính:

3 500 + 2 500 = 6 000.
4 956 + 1 000 = 5 956.
15 000 + 6 000 = 21 000.
41 600 – 21 500 = 20 100.
9 850 – 4 000 = 5 850.

Vậy những phép tính có kết quả bé hơn 6 000 là:
4 956 + 1 000; 9 850 – 4 000.

Vậy những phép tính có kết quả lớn hơn 20 000 là:
41 600 – 21 500; 15 000 + 6 000.

Bài 3

Tính giá trị của biểu thức.
a) 4 569 + 3 721 – 500
b) 9 170 + (15 729 – 7 729)

Hướng dẫn giải
– Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
– Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

a) 4 569 + 3 721 – 500 = 8 290 – 500
                                   = 7 790.

b) 9 170 + (15 729 – 7 729) = 9 170 + 8 000
                                          = 17 170.

Bài 4

Mai mua gấu bông hết 28 000 đồng, mua keo dán hết 3 000 đồng. Mai đưa cho cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho Mai bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

Bài giải
Mai đã mua hết số tiền là:
28 000 + 3 000 = 31 000 (đồng)
Vậy cô bán hàng trả lại cho Mai số tiền là:
50 000 – 31 000 = 19 000 (đồng)
Đáp số: 19 000 đồng.

Bài 5

Tìm chữ số thích hợp.

Bumbii Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 trang 115 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Dựa vào quy tắc đặt tính rồi tính, em xác ra chữ số thích hợp với dấu “?” ở mỗi ô.

Bumbii Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 trang 115 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập 2

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

8 673 + 92
45 738 + 39 145
7 486 – 539
63 847 – 37 154

Hướng dẫn giải

Bumbii Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 trang 115 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Chọn kết quả đúng.

a) Tổng của 6 735 và 3 627 là:
A. 10 362
B. 9 362
C. 10 352
D. 3 108

b) Hiệu của 24 753 và 16 238 là:
A. 8 525
B. 18 515
C. 8 515
D. 40 991 

c) Giá trị của biểu thức 12 639 – 8 254 + 2 000 là:
A. 4 385
B. 6 385
C. 6 485
D. 2 385

Hướng dẫn giải

a) Tổng của 6 735 và 3 627 là: 
6 735 + 3 627 = 10 362
Chọn A. 

b) Hiệu của 24 753 và 16 238 là:
24 753 – 16 238 = 8515
Chọn C.

c) Giá trị của biểu thức 12 639 – 8 254 + 2 000 là:
12 639 – 8 254 + 2 000 = 4 385 + 2 000 = 6 385
Chọn B.

Bài 3

Đ, S?
a) Đường đi từ cổng công viên đến vườn thú gần hơn đến rạp xiếc.  ….…
b) Đường đi từ cổng công viên đến vườn thú xa hơn đến rạp xiếc.    …….

Bumbii trang 115 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Quãng đường từ cổng công viên đến rạp xiếc là:
590 + 450 = 1 040 m.

Quãng đường từ cổng công viên đến vườn thú là:
400 + 280 + 370 = 1 050 m.

Ta có 1 040 m < 1 050 m. Ta điền như sau:
a) Đường đi từ cổng công viên đến vườn thú gần hơn đến rạp xiếc.    S
b) Đường đi từ cổng công viên đến vườn thú xa hơn đến rạp xiếc.    Đ

Bài 4

Một trung tâm y tế dự phòng đã nhập về 35 800 liều vắc-xin COVID-19. Đợt thứ nhất dùng hết 16 400 liều vắc-xin, đợt thứ hai dùng hết 17 340 liều vắc-xin. Hỏi sau hai đợt sử dụng, trung tâm y tế đó còn lại bao nhiêu liều vắc-xin COVID-19?

Hướng dẫn giải

Cách 1

Bài giải
Số liều vắc-xin còn lại sau đợt thứ nhất dùng là:
35 800 – 16 400 = 19 400 (liều vắc-xin)
Số liều vắc-xin còn lại sau đợt thứ hai dùng là:
19 400 – 17 340 = 2 060 (liều vắc-xin)
Đáp số: 2 060 liều vắc-xin.

Cách 2:                                  

Bài giải
Số liều vắc-xin đã dùng trong hai đợt là:
16 400 + 17 340 = 33 740 (liều vắc-xin)
Số liều vắc-xin còn lại sau đợt thứ hai dùng là:
35 800 – 33 740 = 2 060 (liều vắc-xin)
Đáp số: 2 060 liều vắc-xin.

Bài 5

Vua Lý Thái Tổ hạ Chiếu dời kinh đô từ Hoa Lư (nay thuộc tỉnh Ninh Binh) về thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long (nay thuộc Thủ đô Hà Nội) vào năm 1010. Hỏi đến năm nay, Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ đã được bao nhiêu năm?

Bumbii trang 115 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Để biết chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ đã được bao nhiêu năm ta lấy số năm hiện tại trừ đi năm 1010.

Năm nay là năm 2023.

Bài giải
Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ đã được số năm là:
2023 – 1010 = 1013 (năm)
Đáp số: 1013 năm

Xem bài giải trước: Bài 76: Ôn tập các số trong phạm vi 10 000, 100 000
Xem bài giải tiếp theo: Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x