Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6

Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 trang 28 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động

Đề bài 1: Tính nhẩm:

a) 6 x 1
6 x 4
6 x 6
b) 12 : 6
18 : 6
48 : 6
c) 6 x 5
30 : 6
30 : 5

Hướng dẫn giải:
Dựa vào bảng nhân 6 và bảng chia 6, em nhẩm được kết quả sau:

a) 6 x 1 = 6
6 x 4 = 24
6 x 6 = 36
b) 12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
48 : 6 = 8
c) 6 x 5 = 30
30 : 6 = 5
30 : 5 = 6

Đề Bài 2: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả?

Bumbii Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 trang 28 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Dựa vào bảng nhân, bảng chia đã học, em thực hiện các phép tính:
6 × 1 = 6
6 × 3 = 18
12 : 6 = 2
48 : 6 = 8
6 × 5 = 30
2 × 9 = 18
4 × 2 = 8
36 : 6 = 6
5 × 6 = 30
6 : 3 = 2

Em nối các phép tính có cùng kết quả như sau:

Bumbii Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 trang 28 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập

Đề Bài 1: Nêu các số còn thiếu:

Bumbii Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 trang 28 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
a) Quan sát hình em thấy đây là dãy số tăng dần từ trái sang phải.
Đếm thêm 6 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào ô trống.
b) Quan sát hình em thấy đây là dãy số giảm dần từ trái sang phải.
Đếm lùi 6 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào ô trống.

Bumbii Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 trang 28 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 2: Số?

Bumbii Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 trang 28 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính theo chiều mũi tên.
6 x 4 = 24
24 : 3 = 8
8 : 2 = 4

Bumbii trang 28 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 3: Số?

a)

Thừa số666666
Thừa số246357
Tích12?????

b)

Số bị chia183042605448
Số chia666666
Thương3?????

Hướng dẫn giải:
a) Áp dụng: Thừa số x thừa số = tích.
Dựa vào bảng nhân 6, em điền tích như sau:

Thừa số666666
Thừa số246357
Tích122436183042

b) Áp dụng: Số bị chia : số chia = thương.
Dựa vào bảng chia 6, em điền thương như sau:

Số bị chia183042605448
Số chia666666
Thương3571098

Đề Bài 4 Số?

Bumbii trang 28 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Mỗi hộp có ? chiếc bút chì màu.
b) Số bút chì màu ở 4 hộp là ? x ? = ? (chiếc)

Hướng dẫn giải:
Quan sát hình em đếm số bút chì màu và trả lời như sau:
a) Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu.
b) Số bút chì màu ở 4 hộp là:
6 x 4 = 24 (chiếc)

Đề Bài 5: Một thanh gỗ dài 60 cm được cưa thành 6 đoạn thẳng bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn gỗ đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bumbii trang 28 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:

Lời giải
Mỗi đoạn gỗ đó dài là:
60 : 6 = 10 (cm)
Đáp số: 10 xăng-ti-mét

Xem bài giải trước: Bài 8: Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x