Giải Vở Bài Tập Toán lớp 3 – Tập 1 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

Giải bài tập Toán Lớp 3 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

Giải Bài Tập Toán lớp 3 – Tập 1 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Ôn tập học kỳ 1

 • Ôn tập các số trong phạm vi 1000
 • Ôn tập các phép tính
 • Ôn tập hình học và đo lường
 • Ôn tập: thống kê có thể, chắc chắn, không thể
 • Thực hành và trải nghiệm

Giải Bài Tập Toán lớp 3 – Tập 2 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

3. Các số đến 10 000

 • Chục nghìn
 • Các số có bốn chữ số
 • So sánh các số có bốn chữ số
 • Phép cộng các số trong phạm vi 10000
 • Phép trừ các số trong phạm vi 10000
 • Em làm được những gì?
 • Tháng – Năm
 • Gam
 • Mi-li-lít
 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
 • Em làm được những gì
 • Góc vuông, góc không vuông
 • Hình chữ nhật
 • Hình vuông
 • Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác
 • Chu vi hình chữ nhật
 • Chu vi hình vuông
 • Bảng thống kê số liệu
 • Các khả năng xảy ra của một sự kiện
 • Em làm được những gì

4. Các số đến 100 000

 • Trăm nghìn
 • Các số có năm chữ số
 • So sánh các số có năm chữ số
 • Phép cộng các số trong phạm vi 100000
 • Phép trừ các số trong phạm vi 100000
 • Em làm được những gì
 • Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
 • Em làm được những gì
 • Diện tích của một hình
 • Xăng-ti-mét vuông
 • Diện tích hình chữ nhật
 • Diện tích hình vuông
 • Tiền Việt Nam

Ôn tập cuối năm

 • Ôn tập các số trong phạm vi 100 000
 • Ôn tập các phép tính
 • Ôn tập hình học và đo lường
 • Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất
 • Thực hành và trải nghiệm

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:

Website: https://bumbii.com/

Diễn đàn hỏi đáp: https://hoidap.bumbii.com

Facebook: https://www.facebook.com/bumbiitech

Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech