XEM ĐỒNG HỒ

Xem đồng hồ trang 29 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau:

Đếm thêm 5 theo chiều mũi tên rồi viết số vào chỗ chấm.

Lời giải:

Đồng hồ thứ nhất: Tính theo cùng chiều kim đồng hồ, khoảng cách giữa hai số cách nhau 5 phút, bắt đầu xuất phát từ số 12.

Vậy ta điền vào chỗ chấm như sau:

∙ Đồng hồ thứ hai: Tính theo ngược chiều kim đồng hồ, khoảng cách giữa hai số cách nhau 5 phút, bắt đầu xuất phát từ số 12.

Vậy ta điền vào chỗ chấm như sau:

2: Số?

Lời giải:

Ta điền vào chỗ chấm như sau:

PHẦN 1. THỰC HÀNH

1: Viết cách đọc giờ.

Lời giải:

Ta điền vào chỗ chấm như sau:

* Đồng hồ 1: Kim giờ nằm trong khoảng số 7 và số 8, kim phút chỉ số 2.

Do đó đồng hồ chỉ 7 giờ 10 phút.

* Đồng hồ 2: Kim giờ nằm trong khoảng số 4 và số 5, kim phút chỉ số 3.

Do đó đồng hồ chỉ 4 giờ 15 phút.

* Đồng hồ 3: Kim giờ nằm trong khoảng số 11 và số 12, kim phút chỉ số 5.

Do đó đồng hồ chỉ 11 giờ 25 phút.

* Đồng hồ 4: Kim giờ nằm trong khoảng số 10 và số 11, kim phút chỉ số 6.

Do đó đồng hồ chỉ 10 giờ 30 phút hay 10 giờ rưỡi.

* Đồng hồ 5: Kim giờ nằm trong khoảng số 12 và số 1, kim phút chỉ số 10.

Do đó đồng hồ chỉ 12 giờ 50 phút hay 1 giờ kém 10 phút.

* Đồng hồ 6: Kim giờ chỉ số 1, kim phút chỉ số 12.

Do đó đồng hồ chỉ 1 giờ.

2: Vẽ kim phút để phù hợp với cách đọc giờ.

Lời giải:

a) Đồng hồ chỉ 3 giờ 25 phút.

Do đó kim giờ nằm trong khoảng số 3 và số 4, kim phút chỉ số 5.

b) Đồng hồ chỉ 7 giờ 50 phút.

Do đó kim giờ nằm trong khoảng số 7 và số 8, kim phút chỉ số 10.

b) Đồng hồ chỉ 11 giờ kém 20 phút.

Do đó kim giờ nằm trong khoảng số 10 và số 11, kim phút chỉ số 8.

Ta vẽ kim phút như sau:

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

1: Nối đồng hồ phù hợp với cách đọc.

Lời giải:

+ Đồng hồ 1: Kim giờ chỉ số 10, kim phút chỉ số 1.

Do đó đồng hồ chỉ 10 giờ 5 phút.

+ Đồng hồ 2: Kim giờ nằm trong khoảng số 3 và số 4, kim phút chỉ số 3.

Do đó đồng hồ chỉ 3 giờ 15 phút.

+ Đồng hồ 3: Kim giờ nằm trong khoảng số 2 và số 3, kim phút chỉ số 9.

Do đó đồng hồ chỉ 2 giờ 45 phút hay 3 giờ kém 15 phút.

+ Đồng hồ 4: Kim giờ nằm trong khoảng số 10 và số 11, kim phút chỉ số 5.

Do đó đồng hồ chỉ 10 giờ 25 phút.

2: Viết cách đọc giờ.

Lời giải:

Đọc lần lượt theo thứ tự từ trái qua phải, số đứng trước dấu “:” là giờ, số đứng sau dấu “:” là phút.

3: Nối các đồng hồ chỉ cùng thời gian buổi tối.

Lời giải:

+ Đồng hồ 1: Kim giờ nằm trong khoảng số 7 và số 8, kim phút chỉ số 11.

Do đó đồng hồ chỉ 7 giờ 55 phút tối hay 19 giờ 55 phút (19 : 55).

+ Đồng hồ 2: Kim giờ chỉ số 9, kim phút chỉ số 12.

Do đó đồng hồ chỉ 9 giờ tối hay 21 giờ (21 : 00).

+ Đồng hồ 3: Kim giờ nằm trong khoảng số 8 và số 9, kim phút chỉ số 4.

Do đó đồng hồ chỉ 8 giờ 20 phút tối hay 20 giờ 20 phút (20 : 20).

Ta nối các đồng hồ chỉ cùng thời gian buổi tối như sau:

4: Số?

a) Chúng em bắt đầu liên hoan văn nghệ lúc ……. giờ …… phút và kết thúc lúc ……. giờ kém …….. phút.

b) Buổi liên hoan văn nghệ kéo dài trong ……. phút.

Lời giải:

a) + Bắt đầu: Kim giờ nằm trong khoảng số 9 và số 10, kim phút chỉ số 5.

Do đó đồng hồ chỉ 9 giờ 25 phút.

+ Kết thúc: Kim giờ nằm trong khoảng số 9 và số 10, kim phút chỉ số 11.

Do đó đồng hồ chỉ 9 giờ 55 phút hay 10 giờ kém 5 phút.

Kết luận: Chúng em bắt đầu liên hoan văn nghệ lúc 9 giờ 25 phút và kết thúc lúc 10 giờ kém 5 phút.

b) Dùng mô hình đồng hồ để đếm thêm 5 phút.

Buổi liên hoan văn nghệ bắt đầu khi kim phút chỉ số 5 và kết thúc khi kim phút chỉ số 11.

Kết luận: Buổi liên hoan văn nghệ kéo dài trong 30 phút.

Xem đồng hồ Xem đồng hồ

Xem bài giải trước: Xếp hình
Xem bài giải tiếp theo
: Bài toán giải bằng hai bước tính

Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 3 NXB Chân Trời Sáng Tạo 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x