Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 32 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

a) …  × 8 = 1 600

A. 8 800B. 2 000C. 200

b)   … : 6 = 600

A. 3 600B. 606   C. 100

c)   3 ×  …  = 9 000

A. 3 000B. 2 700C. 300

Lời giải:

a) Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số còn lại: 1 600 : 8 = 200
Em khoanh vào C

b) Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia: 600 × 6 = 3 600
Em khoanh vào A

c) Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số còn lại: 9 000 : 3 = 3 000
Em khoanh vào A.

2: Nối các biểu thức có giá trị bằng nhau.

Bumbii Em làm được những gì? trang 32 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H1

Lời giải:

Em cần tính giá trị các biểu thức để tìm ra các biểu thức có giá trị bằng nhau

5 000 × 1 = 5 000
1 530 × 2 = 3 060
4 000 × 2 = 8 000
1 530 + 1 530 = 3 060
4 × 2 000 = 8 000
5 000 : 1 = 5 000

Ta nối như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 32 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H2

3: Đặt tính rồi tính.

a) 1 342 × 2
……………….…
…………….……
…………………..
b) 1 605 × 6
……………….…
…………….……
…………………..
c) 3 603 : 3
……………….…
…………….……
…………………..
…………………..
d) 6 879 : 9
……………….…
…………….……
…………………..
…………………..

Lời giải:

Em đặt tính rồi tính như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 32 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H3

4:

Số đã cho3 2802 210……….
Gấp lên 2 lần6 560……….3 352

Lời giải:

Số 2 210 gấp lên 2 lần ta được số: 2 210 × 2 = 4 420

Số cần tìm khi gấp lên 2 lần được số 3 352. Vậy số đó là: 3 352 : 2 = 1 676

Ta điền như sau:

Số đã cho3 2802 2101 676
Gấp lên 2 lần6 5604 4203 352

5: Một trang trại nuôi bò và gà, trong đó có 1 020 con bò. Số con gà trang trại nuôi gấp 8 lần số con bò. Hỏi trang trại đó nuôi tất cả bao nhiêu con bò và gà?

Lời giải:

Tóm tắt
Bò: 1 020 con
Gà: gấp 8 lần
Bò và gà: … con?
Bài giải
Số con gà ở trang trại là:
1 020 × 8 = 8 160 (con)
Số con bò và gà ở trang trại là:
1 020 + 8 160 = 9 180 (con)
Đáp số: 9 180 con.

6: An có 1 l sữa, An để phần ông bà 500 ml sữa, phần còn lại An rót đều vào 2 cốc. Hỏi mỗi cốc đựng bao nhiêu mi-li-lít sữa?

Lời giải:

Tóm tắt
Có: 1l sữa
Phần ông bà: 500 ml
Phần còn lại: chia đều 2 cốc
Mỗi cốc: … l sữa?
Bài giải
Đổi: 1 l = 1 000 ml
Số mi – li – lít sữa An còn lại sau khi để phần cho ông bà là:
1 000 – 500 = 500 (ml)
Số mi – li – lít sữa mỗi cốc đựng là:
500 : 2 = 250 (ml)
Đáp số: 250 ml sữa.

Vui học: Số?

Bumbii Em làm được những gì? trang 32 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H4

Chó cân nặng …. kg. Mèo cân nặng ….. kg …… g.

Lời giải:

Vì bạn chó nặng gấp đôi bạn gà nên số cân nặng của bạn chó là: 2 500 g × 2 = 5 000 g

Đổi: 5 000 g = 5 kg

Vì bạn gà nặng gấp đôi bạn mèo nên số cân nặng của mèo là: 2 500 g : 2 = 1 250 g

Đổi: 1 250 g = 1 kg 250 g

Vậy:

Chó cân nặng 5 kg.

Mèo cân nặng 1 kg 250 g.
Em làm được những gì?

Xem bài giải trước: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Xem bài giải tiếp theo:
Góc vuông, góc không vuông
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 3 NXB Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x