Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số trang 65 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Viết số vào chỗ chấm

Bumbii Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số trang 65 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H1

Lời giải:

Ta điền như sau:

Bumbii Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số trang 65 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H2

Phần 1. Thực hành

1: Đặt tính rồi tính.

20 300 × 3
…………………
…………………
…………………
10 810 × 9
…………………
…………………
…………………
10 109 × 9
…………………
…………………
…………………
809 × 8
…………………
…………………
…………………
13 090 × 6  
…………………
…………………
…………………
13 014 × 7
…………………
…………………
…………………

Lời giải:

Em viết phép tính nhân sao cho thừa số thứ hai thẳng hàng với chữ số hàng đơn vị của thừa số thứ nhất, sau đó thực hiện phép nhân lần lượt từ phải qua trái

Các phép tính được thực hiện như sau:

Bumbii Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số trang 65 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H3

Phần 2. Luyện tập

1: Tính nhẩm.

30 × 3 = ……
3 000 × 3 = ……
30 000 × 3 =  ……
50 × 4 = ……
500 × 4 = ……
5 000 × 4  = ……

Lời giải:

Em thực hiện tính nhẩm như sau:

3 chục × 3 = 9 chục
Vậy 30 × 3 = 90 
3 nghìn × 3 = 9 nghìn
Vậy 3 000 × 3 = 9 000
3 chục nghìn × 3 = 9 chục nghìn
Vậy 30 000 × 3 = 90 000
5 chục × 4 = 20 chục
Vậy 50 × 4 = 200
5 trăm × 4 = 20 trăm
Vậy 500 × 4 = 2 000
5 nghìn × 4 = 20 nghìn
Vậy 5 000 × 4 = 20 000

2: Nối các biểu thức có giá trị bằng nhau.

Bumbii Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số trang 65 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H4

Lời giải:

Tính giá trị từng biểu thức rồi nối hai biểu thức có kết quả giống nhau

* 15 000 × 4 = 60 000
* 8 070 × 8 = 64 560
* 9 100 × (3 × 2) = 9 100 × 6 = 54 600
*5 000 × 4 + 43 000
= 20 000 + 43 000= 63 000
* 8 × 8 070 = 64 560
* 9 100 × 3 × 2
        = 27 300 × 2
        = 54 600
* 30 000 + 30 000 = 60 000
*  7 × 9 000 = 63 000

Ta nối như sau:

Bumbii Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số trang 65 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H5

3: Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Bumbii Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số trang 65 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H6

Lời giải:

Chu vi hình vuông = độ dài cạnh của hình vuông × 4

Như vậy ta cần điền vào bảng như sau:

Bumbii Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số trang 65 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H7

4: Ngày đầu người ta nhập về kho 36 250 quả trứng, ngày hôm sau nhập về số trứng gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày hôm sau người ta nhập về kho bao nhiêu quả trứng?

Lời giải:

Tóm tắt:
Ngày đầu nhập: 36 250 quả trứng
Ngày hôm sau nhập: gấp 2 lần ngày đầu
Ngày hôm sau nhập: ? quả trứng
Bài giải
Số quả trứng ngày hôm sau nhập là:
36 250 × 2 = 72 500 (quả)
Đáp số: 72 500 quả trứng.

5: Nhà của Hà cách trường 5 400 m. Hằng ngày đi học, Hà đi từ nhà đến trường rồi lại đi từ trường về nhà. Một tuần Hà đi học 5 ngày. Hỏi trong một tuần đi học, Hà phải đi bao nhiêu ki-lô-mét?

Bumbii trang 65 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H8

Lời giải:

Tóm tắt:
Nhà của Hà cách trường: 5 400 m
Một tuần Hà đi học: 5 ngày
Một tuần Hà đi học: ? km
Bài giải
Một tuần Hà đi học số ki-lô-mét là:
(5 400+ 5 400) × 5 = 54 000 (m)
Đáp số: 54 000 m = 54 km

Thử thách: Chữ số?

Bumbii trang 65 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H9

Lời giải:

Ta có:

+ 3 nhân 2 bằng 6, viết 6 (Do 6 : 3 = 2).

Do đó ta cần điền số 2 vào chỗ trống thứ 2 của thừa số thứ nhất

+ 3 nhân 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1.

Do đó ta cần điền số 5 vào chỗ trống thứ 3 của tích

+ 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4

Do đó ta cần điền số 4 vào chỗ trống thứ hai của tích

+ 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2 (do phần kết quả có số 1, mà chỉ có 3 × 7 = 21)

Ta cần điền số 7 vào ô trống thứ nhất của thừa số thứ nhất

+ 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8

⇒ Ta cần điền số 8 vào ô trống thứ nhất của tích

Vậy kết quả thu được như sau:

Bumbii trang 65 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H10

Nhân số có năm chữ số

Xem bài giải trước: Em làm được những gì?
Xem bài giải tiếp theo:
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 3 NXB Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x